ΘέμαΈγγραφοΗμερομηνία ανάρτησης
Διακήρυξη ανοικτού και προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού20/3/2023
Πρόσκληση σε μεικτή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής17/03/2023
Πρόσκληση για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου15/03/2023
Πρόσκληση σε μεικτή συνεδρίαση της επιτροπής Ποιότητας ζωής, Τρίτη 14/03/2023, ώρα 14:0010/3/2023
Πρόσκληση σε μεικτή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής09/03/2023
Πρόσκληση σε μεικτή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής7/3/2023
Δημοσίευση διαγωνισμού: Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων υπόγειας αποθήκευσης για την δημιουργία γωνιών ανακύκλωσης του Δήμου Κορυδαλλού3/3/2023
Πρόσκληση για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου01/03/2023
Πρόσκληση σε ΜΕΙΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, 1/3/2023 ώρα 13:3024/02/2023
Πρόσληψης Ιατρού Με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου
24/02/2023
Πρόσκληση σε ΜΕΙΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, 21 Φεβρουαρίου 2023 ώρα 13:30 π.μ..20/2/2023
Πρόσκληση σε ΜΕΙΚΤΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής20/2/2023
5η_Συνεδρίαση_Δημοτικού_Συμβουλίου20/2/2023
Οδηγός Δομημένης Μεταφοράς Γνώσεων στον Δημόσιο Τομέα Για Υπαλλήλους που Αποχωρούν08/02/2023
Διακήρυξη Πλειοδοτικής Δημοπρασίας Περιπτέρου 07/02/2023
4η_Συνεδρίαση_Δημοτικού_Συμβουλίου6/2/2023
Πρόσκληση σε ΜΕΙΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, 06 Φεβρουαρίου 2023 ώρα 11.00 π.μ..2/2/2023
3η_Συνεδρίαση_Δημοτικού_Συμβουλίου2/2/2023
2η_Συνεδρίαση_Δημοτικού_Συμβουλίου2/2/2023
Ορισμός Εντεταλμένης Δημοτικής Συμβούλου (Καλομπράτσου Ι.)2/2/2023
Δημοσίευση Διακήρυξης Ο.Ε. για την διενέργεια διαγωνισμού με α/α συστήματος #194869# του έργου: "Παρεμβάσεις βιώσιμης και ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης με στόχο την αναβάθμιση και αναζωογόνηση του Εμπορικού κέντρου του Δήμου Κορυδαλλού (ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ), συνολικής δαπάνης 8.400.000,00€ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΕΛ. 40 [ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (13) ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ]
1/2/2023
Προϋπολογισμός Εσόδων και Εξόδων 2023
1/2/2023
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής27/01/2023
Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής27/01/2023
Ορισμός Αντιδημάρχων στην επιτροπή Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ26/1/2023
Ορισμός Αντιδημάρχου Μιχαήλ Ευθυμιάδη 26/1/2023
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής20/01/2023
Πρόσκληση για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου 13/1/2023
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 11/1/2023
Πρόσκληση για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου11/1/2023
Λήψη απόφασης για κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης για τη με δημοπρασία μίσθωσης.11/1/2023
Έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής10/1/2023
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ"29/12/2022
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ Α.Α. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 194869 ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:Παρεμβάσεις βιώσιμης και ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης με στόχο την αναβάθμιση και αναζωογόνηση του Εμπορικού Κέντρου του Δήμου Κορυδαλλού"29/12/2022
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΟΡΩΝ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ


29/12/2022
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

28/12/2022
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ"28/12/2022
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής28/12/2022
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ Δ.Σ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΡΩΝΗ 23/12/2022
ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 23/12/2022
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής23/12/2022
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 23/12/2022
Πρόσκληση για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου21/12/2022
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 16/12/2022
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής15/12/2022
Πρόσκληση για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου09/12/2022
Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής09/12/2022
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 8/12/2022
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ_ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ_20058/12/2022
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧΩ 1-2022 ΚΦΑ05/12/2022
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 02/12/2022
Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 02/12/2022
Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχων για το χρονικό διάστημα 01.12.2022 έως και 31.12.202301/12/2022
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 25/11/2022
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής25/11/2022
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής24/11/2022
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 18/11/2022
Πρόσκληση για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου18/11/2022
Απόφαση Δημάρχου Κορυδαλλού16/11/2022
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 15/11/2022
Πρόσκληση για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου11/11/2022
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 04/11/2022
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής04/11/2022
Αποφάσεις 21ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου03/11/2022
Αποφάσεις 20ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου03/11/2022
Αποφάσεις 19ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου03/11/2022
Πρόσκληση για EKTAKTH σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου01/11/2022
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 27/10/2022
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 21/10/2022
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής20/10/2022
Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής19/10/2022
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής14/10/2022
Πρόσκληση σε Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 202214/10/2022
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ME 9523908/10/2022
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 647408/10/2022
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗY 650708/10/2022
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗH 572808/10/2022
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗH 680208/10/2022
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗH 680408/10/2022
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής07/10/2022
Πρόσκληση για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου07/10/2022
Πρόσκληση για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου07/10/2022
Ορισμός μελών της Ομάδας Εργασίας Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ)05/10/2022
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής30/09/2022
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής30/09/2022
Αποφάσεις 18ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου27/09/2022
Ψήφισμα για την για την Πανεπιστημιακή Αστυνομία27/09/2022
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής23/09/2022
ΟΑΠ - ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧΩ 2-202219/09/2022
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής16/09/2022
ΟΑΠ - ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧΩ 1-2022 Κ.Φ.Α16/09/2022
Πρόσκληση για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου15/09/2022
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής15/09/2022
ΟΑΠ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧΩ 2/202214/09/2022
ΟΑΠ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΣΟΧΩ 2/2022 14/09/2022
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής09/09/2022
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 13/09/202209/09/2022
Δημοσίευση Διαγωνισμού Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π) του Δήμου Κορυδαλλού 09/09/2022
Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 09/09/202209/09/2022
Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής08/09/2022
Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης ΣΟΧΩ 1-2022 (Κ.Φ.Α)05/09/2022
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής02/09/2022
Πρόσκληση για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου02/09/2022
Οριστικοί πίνακες των σχολικών καθαριστριών 29/08/2022
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, μέσω Τηλεδιάσκεψης 29 Αυγούστου 2022 ΩΡΑ 13.00 25/08/2022
Προσωρινοί πίνακες των σχολικών καθαριστριών
23/08/2022
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής19/08/2022
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, μέσω Τηλεδιάσκεψης Τρίτη 16 Αυγούστου 2022 ΩΡΑ 10.00 π.μ.12/08/2022
Πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ12/08/2022
Δημοσίευση αναλυτικής διακήρυξης 14777/8-8-2209/08/2022
Πρόσκληση για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου04/08/2022
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 2022 (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ)


01/08/2022
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧΩ 1/2022 (ΟΑΠ)

01/08/2022
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής01/08/2022
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής22/07/2022
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής22/07/2022
Δημοσίευση διαγωνισμού για ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων του Δήμου Κορυδαλλού για τα έτη 2023 & 202420/07/2022
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής18/07/2022
Πρόσκληση για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου18/07/2022
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής15/07/2022
Πρόσκληση και τεύχη της μελέτης του έργου με τίτλο: "Εργασίες διαμόρφωσης για την λειτουργία Δημοτικού Ωδείου στο πολιτιστικό κέντρο Κορυδαλλού", συνολικής δαπάνης 74.400,00€.15/07/2022
Πρόσκληση σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, μέσω Τηλεδιάσκεψης Παρασκευή 15 Ιουλίου 2022 Ώρα 13.00.15/07/2022
Διακήρυξη για την «Περισυλλογή – αποθήκευση και εκποίηση οχημάτων τέλους κύκλους ζωής – Ο.Τ.Κ.Ζ. έτους 2022».14/07/2022
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου
14/07/2022
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής08/07/2022
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής08/07/2022
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής01/07/2022
Πρόσκληση για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου01/07/2022
Πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς για την ανάθεση εκτέλεση του έργου: "Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων ακινήτων προς σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο σε όλες τις περιοχές του Δήμου Σ25"27/06/2022
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής24/06/2022
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής23/06/2022
Δημοσίευση ανοικτού ηλεκτρονικού δημοσίου διαγωνισμού για το επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων - ε.ς.ε.κ.κ.21/06/2022
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής17/06/2022
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής10/06/2022
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής03/06/2022
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής03/06/2022
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής02/06/2022
Πρόσκληση για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου01/06/2022
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής30/05/2022
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHY 651626/05/2022
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHY 651726/05/2022
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHY 651926/05/2022
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 25/05/2022
Πρόσκληση για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου23/05/2022
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 25/5/202220/05/2022
Πρόσκληση για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου, 26/05/2022 20:0020/05/2022
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 18/5/202213/5/2022
Πρόσκληση για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου, 13/05/2022 11:0013/5/2022
Ορθή Επανάληψη- Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 10/05/202209/05/2022
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 10/05/202206/05/2022
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 11/5/202206/05/2022
Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων Δήμου Κορυδαλλού", συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.500.000,00€.04/05/2022
Ορισμός Αντιδημάρχων, ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής03/05/2022
Λήψη απόφασης για την εκλογή της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, για την χρονική περίοδο 09.01.2022-31.12.202303/05/2022
Λήψη απόφασης για την εκλογή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου, για την χρονική περίοδο 09.01.2022-31.12.202303/05/2022
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ1-2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ''ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ'29/4/2022
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 4/5/202229/4/2022
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔE ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ1-2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ''ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ''28/04/2022
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠE ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ1-2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ''ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ''28/04/2022
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ TE ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ1-2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ''ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ''28/04/2022
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 28/4/202227/04/2022
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ21/04/2022
Δημοσίευση τευχών ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: "Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Κορυδαλλού"
20/04/2022
Περιληπτική διακήρυξη20/04/2022
Ομόφωνο Ψήφισμα για την δίκη της Χρυσής Αυγής 20/04/2022
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Η ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ19/4/2022
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 19/4/202215/4/2022
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 18/04/2022 ώρα 14:0014/04/2022
Προμήθεια ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής για τα έτη 2022 (Γ-Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ) & 202308/04/2022
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 13/04/202208/04/2022
Πρόσκληση για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου, 14/04/2022 20:0008/04/2022
Πρόσκληση για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου, 14/04/2022 19:3008/04/2022
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια προγραμματιστών ποτίσματος.08/04/2022
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 05/04/202201/04/2022
Πρόσκληση για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου24/03/2022
Κατά Πλειοψηφία Ψήφισμα 22/03/2022
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 650722/03/2022
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 6508 22/03/2022
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 509322/03/2022
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 680422/03/2022
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 572822/03/2022
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 652022/03/2022
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 23/03/202218/03/2022
Δημοσίευση τευχών ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΙΞ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ", συνολικής δαπάνης 950.000,00€.18/03/2022
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 21/03/202217/03/2022
Πρόσκληση για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου, 15/03/2022 20:0011/03/2022
Πρόσκληση για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου, 15/03/2022 19:3011/03/2022
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 15/03/202211/03/2022
Προμήθεια φωτιστικών LED
11/03/2022
Προμήθεια αναλώσιμου ηλεκτρολογικού υλικού ,Προμήθεια Βραχιόνων και φωτιστικών σωμάτων, Προμήθεια λαμπιόνιων και λοιπών ειδών για το Εορταστικό Ηλεκτροφωτισμό &Προμήθεια ηλεκτρολογικού για τα σχολικά κτίρια για έκτακτες ανάγκες11/03/2022
Ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορυδαλλού για το ανθυγιεινό επίδομα.10/03/2022
Δημοσίευση Διακήρυξης και μελέτης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεση του έργου:"Ανάπλαση και διαμόρφωση πρόσβασης για ΑΜΕΑ πεζοδρομίων οδών Καραολή Δημητρίου και Μπουμπουλίνας στο Δήμο Κορυδαλλού"09/03/2022
Ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορυδαλλού για τα προβλήματα της εκπαίδευσης 08/03/2022
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 08/03/202204/03/2022
Μετακίνηση Προσωπικού & Τοποθέτηση Προϊσταμένων04/03/2022
Ετήσιος Απολογισμός Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Κορυδαλλού 202128/02/2022
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 02/03/202225/02/2022
Κατά Πλειοψηφία ψήφισμα Του Δημοτικού Συμβουλίου Του Δήμου Κορυδαλλού Για Την Αναγκαιότητα Παράτασης Των Συμβάσεων Covid 1925/02/2022
Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2022 περί πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ στο πρόγραμμα " εναρμόνιση οικ. & επαγγελματικής ζωής"
23/02/2022
Πρόσκληση για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου 18/02/2022
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 22/02/202218/02/2022
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εξοπλισμό συλλογής βιοαποβλήτων Δήμου Κορυδαλλού της πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ»15/02/2022
Ορισμός Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων και ανάθεση εποπτείας δράσεων14/02/2022
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 16/02/202211/02/2022
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 14/02/202210/02/2022
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για Τις Δαπάνες Αιμοδοσίας09/02/2022
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 09/02/202204/02/2022
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 02/02/202228/01/2022
Πρόσκληση σε συνεδρίαση τoυ Δημοτικού Συμβουλίου στις 31/01/202227/01/2022
Πρόσκληση σε Έκτακτη δια περιφοράς (μέσω τηλεφώνου) συνεδρίαση τoυ Δημοτικού Συμβουλίου στις 24/1/202224/01/2022
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHO 414621/01/2022
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHH 681021/01/2022
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHH745821/01/2022
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHY 651921/01/2022
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHY 6052 21/01/2022
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHY 651721/01/2022
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHY 603821/01/2022
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHH 572821/01/2022
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHY 650721/01/2022
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ME 7509421/01/2022
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ME 11419521/01/2022
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ME 11419621/01/2022
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ME 8057021/01/2022
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHY 643121/01/2022
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHH 570221/01/2022
Πρόσκληση σε Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, 27 Ιανουαρίου 2022 ώρα 13.30 μ.μ.21/01/2022
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στις 26.01.202221/01/2022
Πρόσκληση σε Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, 20 Ιανουαρίου 2022 ώρα 13.30 μ.μ.18/01/2022
Απόφαση Δημάρχου περί τοποθέτησης υπαλλήλου Παναγιώτας Δροσινού18/01/2022
Απόφαση Δημάρχου για ορισμό Αντιδημάρχων 17/01/2022
Απόφαση Δημάρχου για μετακίνηση υπαλλήλου 17/01/2022
Πρόσκληση σε Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, μέσω Τηλεδιάσκεψης την Παρασκευή 07.01.202207/01/2022
Πρόσκληση σε Ειδική Συνεδρίαση για την εκλογή των μελών Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.05/01/2022
Πρόσκληση σε Έκτακτη Διά Περιφοράς Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, μέσω Τηλεφώνου Τετάρτη 05 Ιανουαρίου 2022 ώρα 10.30 π.μ.05/01/2022
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, την Τετάρτη 29 Δεκεμβρίου 2021 ώρα 11.0028/12/2021
Aποτελέσματα για προσλήψεις ορισμένου χρόνου28/12/2021
Ανακοίνωση πρόσληψης νοσηλεύτριας - δίμηνης διάρκειας23/12/2021
Πρόσκληση σε συνεδρίαση τoυ Δημοτικού Συμβουλίου μέσω τηλεφώνου23/12/2021
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, μέσω Τηλεδιάσκεψης την Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2021 ώρα 13.0017/12/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHH 745816/12/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHO 411116/12/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHY 635916/12/2021
Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μέσω τηλεφώνου 16 Δεκεμβρίου 2021, 13:0016/12/2021
Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων 1.100 lt13/12/2021
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, μέσω Τηλεδιάσκεψης την Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021 ώρα 13.0010/12/2021
Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μέσω Τηλεδιάσκεψης 15 Δεκεμβρίου 202110/12/2021
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, μέσω Τηλεδιάσκεψης 10 Δεκεμβρίου 202110/12/2021
Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μέσω Τηλεδιάσκεψης 13 Δεκεμβρίου 202109/12/2021
Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Κορυδαλλού στο Ο.Τ. που περικλείεται από τις οδούς Μικράς Ασίας – Ηπείρου – Ικονίου09/12/2021
Παρουσίαση στρατεύσιμων που γεννηθήκαν το έτος 2004 (κλάση 2025)09/12/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHY 643104/12/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHY 651704/12/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHY 603504/12/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHH 681004/12/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 650704/12/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 680404/12/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 651604/12/2021
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, μέσω Τηλεδιάσκεψης Τρίτη 08 Δεκεμβρίου 2021 01/12/2021
Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου01/12/2021
Πρόσκληση για προμήθεια μικροεργαλείων01/12/2021
Ορισμός αναπληρώτριας προϊσταμένης στον Β' Βρεφονηπιακό Σταθμό01/12/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ_635930/11/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ_650930/11/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ_605230/11/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ_570230/11/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ_636230/11/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ_647430/11/2021
Δημοσίευση διαγωνισμού για τη «Βελτίωση - Εκσυγχρονισμός - Συμπλήρωση του Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού και των Υποδομών Εκπαίδευσης στο Δήμο Κορυδαλλού» 29/11/2021
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, μέσω Τηλεδιάσκεψης Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021 ώρα 13.0026/11/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHH 570222/11/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHY 603522/11/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHY 603822/11/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ME 9523922/11/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ME 10423522/11/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHH 681622/11/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHY 650722/11/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHY 643122/11/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHH 758822/11/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHH 745822/11/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KΗΗ 570219/11/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KΗΗ572819/11/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ME 8057019/11/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ME 7509419/11/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ME 10423519/11/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHY 651719/11/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ZIP 04919/11/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KΗY 651619/11/2021
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, μέσω Τηλεδιάσκεψης Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 202119/11/2021
Πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου19/11/2021
Απόφαση Ορισμού Αντιδημάρχων μέχρι 11.11.202216/11/2021
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, μέσω Τηλεδιάσκεψης, Τρίτη 16 Νοεμβρίου 2021 12/11/2021
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, μέσω Τηλεδιάσκεψης, Τρίτη 16 Νοεμβρίου 2021 ώρα 13.00.12/11/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ651712/11/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ652012/11/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ414612/11/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KΗΗ572812/11/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KΗΥ636212/11/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KΗΥ651612/11/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KΗΥ605212/11/2021
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, μέσω Τηλεδιάσκεψης, Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 20219/11/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHΗ572804/11/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHΟ451904/11/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHΥ650804/11/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHΗ680404/11/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHΥ605404/11/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHΥ650704/11/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHΥ643104/11/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHΗ680204/11/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHΥ650904/11/2021
Πρακτικό της αριθμ.: 4ης /25.10.2021
Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
29/10/2021
Ορθή Επανάληψη:Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας 2 μηνών
29/10/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHΟ 414627/10/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHY 649627/10/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHΗ 758727/10/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHΟ 411127/10/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHY 636227/10/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KΗΗ 745827/10/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHΗ 680227/10/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHY 647427/10/2021
Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας 2 μηνών27/10/2021
Πρόσκληση σε μεικτή συνεδρίαση (δια ζώσης & τηλεδιάσκεψη) του Δημοτικού Συμβουλίου,Τρίτη 02 Νοεμβρίου 2021 στις 20:0027/10/2021
Ορθή επανάληψη ως προς την ημερομηνία: Πρόσκληση σε μεικτή συνεδρίαση (δια ζώσης & τηλεδιάσκεψη) του Δημοτικού Συμβουλίου26/10/2021
Ορθή επανάληψη ως προς την ημερομηνία: Πρόσκληση σε μεικτή συνεδρίαση (δια ζώσης & τηλεδιάσκεψη) του Δημοτικού Συμβουλίου26/10/2021
Ορθή Επανάληψη: Πρόσκληση σε μεικτή συνεδρίαση (δια ζώσης & τηλεδιάσκεψη) του Δημοτικού Συμβουλίου25/10/2021
Ορθή Επανάληψη: Πρόσκληση σε μεικτή συνεδρίαση (δια ζώσης & τηλεδιάσκεψη) της Eπιτροπής Ποιότητας Ζωή 25/10/2021
Πρόσκληση σε μεικτή συνεδρίαση (δια ζώσης & τηλεδιάσκεψη) του Δημοτικού Συμβουλίου,Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021 στις 19:30.22/10/2021
Πρόσκληση σε μεικτή συνεδρίαση (δια ζώσης & τηλεδιάσκεψη) του Δημοτικού Συμβουλίου,Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021 στις 18:30.22/10/2021
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, μέσω Τηλεδιάσκεψης, Τρίτη 26 Οκτωβρίου 202122/10/2021
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, μέσω Τηλεδιάσκεψης, Τρίτη 26 Οκτωβρίου 202122/10/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHY 651718/10/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHY 643118/10/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHH 572818/10/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHY 652018/10/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHH 745918/10/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHY 603518/10/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHY 647418/10/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ME 9523918/10/2021
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, μέσω Τηλεδιάσκεψης Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 202115/10/2021
Δημοσίευση διαγωνισμού στην σελίδα του δήμου για την προμήθεια φυσικού αέριου για τα έτη 2022 & 202315/10/2021
Προμήθεια Πληροφοριακού συστήματος για το έργο: «Το 2021 ως πυλώνας προαγωγής των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων12/10/2021
Παράταση θητείας Αντιδημάρχου Δήμου Κορυδαλλού12/10/2021
Μετακίνηση προσωπικού και τοποθέτηση προϊσταμένων12/10/2021
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, μέσω Τηλεδιάσκεψης Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 202108/10/2021
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής μέσω Τηλεδιάσκεψης, Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2021 & ώρα 13:0008/10/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHY 651607/10/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHY 651707/10/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHH 680207/10/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHY 650907/10/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHY 605207/10/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHH 681007/10/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHY 651907/10/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHY 650807/10/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHY 647407/10/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHΗ 681607/10/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHY 643107/10/2021
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, μέσω Τηλεδιάσκεψης Τετάρτη 06 Οκτωβρίου 202101/10/2021
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, μέσω Τηλεδιάσκεψης, την Τετάρτη 06 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 13:3001/10/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ME 8057025/09/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ME 7509425/09/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHY 643125/09/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHY 647425/09/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHY 651925/09/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHO 451925/09/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHY 605225/09/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHY 650825/09/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHY 605425/09/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHY 570225/09/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHH 681625/09/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHH 681025/09/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHH 572825/09/2021
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, μέσω Τηλεδιάσκεψης Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 202124/09/2021
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, μέσω Τηλεδιάσκεψης, την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 13:0022/09/2021
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2022 (Β-Γ-Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ) & 202321/9/2021
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, μέσω Τηλεδιάσκεψης, την Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 10:0017/09/2021
Παράταση θητείας Αντιδημάρχων Δήμου Κορυδαλλού16/09/2021
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, μέσω Τηλεδιάσκεψης, την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 13:0013/09/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHY 605211/09/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHH 680411/09/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHY 650911/09/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHY 650711/09/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHH 681011/09/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHH 681611/09/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHH 680211/09/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHY 603511/09/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHY 651911/09/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHY 570211/09/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHY 603811/09/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHY 451911/09/2021
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, μέσω Τηλεδιάσκεψης, την Τετάρτη 15 Σεπτεμβριου 2021 και ώρα 13:0010/09/2021
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος08/09/2021
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, την Τετάρτη 08 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 13:0003/09/2021
Oριστικός ονομαστικός πινάκας υποψήφιων, για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασία Ι.Δ.Ο.Χ σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων (μερικής απασχόλησης)01/09/2021
Oριστικός πινάκας κατάταξης υποψήφιων, για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασία Ι.Δ.Ο.Χ σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων (μερικής απασχόλησης)01/09/2021
Oριστικός πινάκας επιτυχόντων υποψήφιων, για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασία Ι.Δ.Ο.Χ σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων (μερικής απασχόλησης)01/09/2021
Oριστικός πινάκας απορριπτέων υποψήφιων, για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασία Ι.Δ.Ο.Χ σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων (μερικής απασχόλησης)01/09/2021
Προμήθεια ανταλλακτικών επισκευής και συντήρησης των οχημάτων και μηχανημάτων για τα έτη 2021, 2022 & 202301/09/2021
Οριστικοί πίνακες κατάταξης καθαριστριών σχολικών μονάδων 2021 - οριστικός ονομαστικός πίνακας κατάταξης πλήρους απασχόλησης30/08/2021
Οριστικοί πίνακες κατάταξης καθαριστριών σχολικών μονάδων 2021 - οριστικός ονομαστικός πίνακας επιτυχόντων πλήρους απασχόλησης30/08/2021
Οριστικοί πίνακες κατάταξης καθαριστριών σχολικών μονάδων 2021 - οριστικός ονομαστικός πίνακας απορριπτέων πλήρους απασχόλησης30/08/2021
Οριστικοί πίνακες κατάταξης καθαριστριών σχολικών μονάδων 2021 - οριστικός ονομαστικός πίνακας πλήρους απασχόλησης υποψήφιων30/08/2021
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, την Τετάρτη 01 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 13:0027/08/2021
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την Τετάρτη 01 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 14:0027/08/2021
Προσωρινοί πίνακες κατάταξης καθαριστριών σχολικών μονάδων24/08/2021
Αναπλήρωση Προϊσταμένης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών18/08/2021
Ανακοίνωση πρόσληψης καθαριστριών-ων σχολικών μονάδων με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ.12/08/2021
Διακήρυξη δημοπρασίας μίσθωσης ενός κτηρίου κατάλληλου για τη στέγαση των αναγκών των Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορυδαλλού.02/08/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ME 10423530/7/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ZPI 04930/7/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHH 572830/7/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHH 680430/7/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHY 605430/7/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHY 603530/7/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHH 680230/7/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHY 647430/7/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHY 643130/7/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHY 652030/7/2021
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, μέσω Τηλεδιάσκεψης, την Τετάρτη 4 Αυγούστου 2021 και ώρα 13:0030/7/2021
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, δια περιφοράς, την Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021 και ώρα 10:0026/7/2021
Δημοσίευση διαγωνισμού για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού26/7/2021
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, μέσω Τηλεδιάσκεψης, την Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021 και ώρα 13:0026/7/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHΥ_605224/7/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHΗ_681624/7/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHΥ_652024/7/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHΥ_650724/7/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHΥ_651924/7/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHΗ_681024/7/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHΗ_570224/7/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHΗ_745924/7/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHΥ_650924/7/2021
Διακήρυξη όρων πλειοδοτικής δημοπρασίας για εκμίσθωση ακινήτου υγειονομικού ενδιαφέροντος (αναψυκτήριου) στη συμβολή των οδών Πλαταιών & Πελοποννήσου 20/07/2021
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, μέσω Τηλεδιάσκεψης, την Τρίτη 20 Ιουλίου 2021 και ώρα 11:0020/07/2021
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, μέσω Τηλεδιάσκεψης, την Τρίτη 20 Ιουλίου 2021 και ώρα 13:0016/07/2021
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, μέσω Τηλεδιάσκεψης, την Τετάρτη 14 Ιουλίου 2021 και ώρα 13:3009/07/2021
Πρόσκληση για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου, μέσω τηλεφώνου, για λόγους διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας, την Δευτέρα 05 Ιουλίου 202105/07/2021
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, μέσω Τηλεδιάσκεψης, για λόγους διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας, την Τετάρτη 07 Ιουλίου 202102/07/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης κατακύρωσης για Προμήθεια Ηλεκτρικού αναρροφητικού σαρώθρου πεζού χειριστή1/7/2021
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, μέσω Τηλεδιάσκεψης, την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2021 και ώρα 13:0029/6/2021
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής ποιότητας ζωής, μέσω Τηλεδιάσκεψης, την Παρασκευή 2 Ιουλίου 2021 και ώρα 14:0028/6/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ_572826/6/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ_7509426/6/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHΥ_605226/6/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHΗ_745926/6/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHY_650826/6/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHY_651926/6/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHY_603826/6/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHY_652026/6/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHH_680426/6/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHH_570226/6/2021
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, μέσω Τηλεδιάσκεψης, την Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021 και ώρα 13:0018/06/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών για ανάγκες εργασιών πρασίνου
17/06/2021
Ορθή επανάληψη ως προς την μέρα συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 17/06/202115/06/2021
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής ποιότητας ζωής, μέσω Τηλεδιάσκεψης, την Τετάρτη 16 Ιουνίου 2021 και ώρα 13:30
11/06/2021
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, μέσω Τηλεδιάσκεψης, την Τετάρτη 16 Ιουνίου 2021 και ώρα 13:0011/06/2021
Πρόσκληση στην Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Κορυδαλλού την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021 και ώρα 18:0011/06/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ME 7578710/06/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ME 10421410/06/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHY 651910/06/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHY 6474
10/06/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHH 681610/06/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHY 650810/06/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHY 605210/06/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHH 570210/06/2021
Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών 10/06/2021
Διευκρινιστική για την προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών και φυσικού αερίου για τα έτη 2022 - 202310/06/2021
Διευκρινιστική για την προμήθεια τροφίμων και προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου για τα έτη 2022& 202309/06/2021
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2022 - 2023
07/06/2021
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, μέσω Τηλεδιάσκεψης, την Τετάρτη 09 Ιουνίου 2021 και ώρα 13:00 (Ορθή Επανάληψη)07/06/2021
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, μέσω Τηλεδιάσκεψης, την Τετάρτη 09 Ιουνίου 2021 και ώρα 13:0004/06/2021
Προμήθεια προγραμματιστών ποτίσματος έτους 202102/06/2021
Προμήθεια τροφίμων και προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου για τα έτη 2022& 202302/06/2021
Αποφάσεις 6ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου02/06/2021
Πρόσκληση σε ΕΚΤΑΚΤΗ – ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (μέσω τηλεφώνου) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής31/05/2021
Πρόσκληση σε ΕΚΤΑΚΤΗ -ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ- (μέσω τηλεφώνου) Συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, που θα γίνει σήμερα Δευτέρα 31
ΜΑΪΟΥ 2021 με ώρα έναρξης την 10:30 και ώρα λήξης την 11:30

31/05/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗY 603529/05/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗY 651929/05/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗY 650829/05/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗY 643129/05/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗY 6520
29/05/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗY 650929/05/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗY 6474
29/05/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗO 451929/05/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗH 681029/05/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗH 570229/05/2021
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, μέσω Τηλεδιάσκεψης, την Τετάρτη 02 Ιουνίου 2021 και ώρα 13:0028/05/2021
ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, λόγω περιορισμένων χρονικών προθεσμιών των θεμάτων, μέσω Τηλεδιάσκεψης, την ΠΕΜΠΤΗ 27 Μαΐου 2021 και ώρα 10:00 π.μ.
26/05/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΚΟΝΟΠΟΙΗΣΗΣ (virtualization) ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΡΗΣΤΩΝ , ΑΡΧΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΝΕΦΟ (G-Cloud)"25/05/2021
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, μέσω Τηλεδιάσκεψης, για λόγους διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας, την Τρίτη 25 Μαΐου 2021 και ώρα 10:00 π.μ.21/05/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗY 650817/05/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗY 6035
17/05/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗH 681617/05/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗY 650717/05/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗH 681017/05/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗY 650917/05/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗY 651917/05/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗH 6802
17/05/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗY 651717/05/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗY 652017/05/2021
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, μέσω Τηλεδιάσκεψης Τρίτη 18 Μαΐου 202117/05/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ 14-05-2021 10/05/2021
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, μέσω Τηλεδιάσκεψης Τετάρτη 12 Μαΐου 202110/05/2021
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, μέσω Τηλεδιάσκεψης Τετάρτη 05 Μαΐου 202105/05/2021
Πρόσκληση σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, μέσω Τηλεδιάσκεψης Μ. Πέμπτη 29 Απριλίου 2021 ΩΡΑ 13.00.28/04/2021
Ανάθεση στον Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο κο Παπαδογεωργή Δημήτριο, την εποπτεία και το συντονισμό του έργου της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Κορυδαλλού27/04/2021
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΘΗΤΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΩΝΗ ΑΠ (68ΖΔΩΛΩ-ΑΨΔ)23/04/2021
Αποφάσεις 5ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου20/04/2021
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ( Σ.Φ.Η.Ο.)16/04/2021
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, μέσω Τηλεδιάσκεψης Τετάρτη 21 Απριλίου 2021 ΩΡΑ 13.00.16/4/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 22-04-202116/4/2021
Περίληψη διακήρυξης για εκμίσθωση περιπτέρου16/4/2021
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
15/4/2021
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, μέσω Τηλεδιάσκεψης Τετάρτη 14 Απριλίου 20219/4/2021
Πρόσκληση της επιτροπής ποιότητας ζωής (5η συνεδρίαση ) που θα γίνει στις 13-4-20219/4//2021
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ σχετικά με την δημοσίευση στον τύπο για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την προμήθεια: "Οχήματα διαχείρισης βιοαποβλήτων Δήμου Κορυδαλλού της Πράξης "Δράσεις για την Διαχείριση βιοαποβλήτων του Δήμου Κορυδαλλού".06/04/2021
Πρόσκληση Οικονομικής επιτροπής 7/4/20212/4/2021
ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 202102/04/2021
Ανοικτός ηλεκτρονικός δημόσιος διαγωνισμός άνω των ορίων για την προμήθεια: «Οχήματα διαχείρισης βιοαποβλήτων Δήμου Κορυδαλλού της Πράξης «Δράσεις για την Διαχείριση βιοαποβλήτων του Δήμου Κορυδαλλού».
31/03/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επισκευή οχημάτων30/3/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 643130/03/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 11419630/03/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHΥ 603830/03/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 9523930/03/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHΥ 651630/03/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 10421430/03/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHΥ 605430/03/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHΟ 451930/03/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
29/03/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 202129/03/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ24/03/2021
Αρ. 84/23.03.2021 απόφαση Ο.Ε. για τον ορισμό νέας ημερομηνίας Ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ με α/α συστ. #93331# του έργου: "Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε Δημοτικά κτίρια του Δήμου Κορυδαλλού"24/03/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για "Αναβάθμιση συντήρηση και υποστήριξη προγραμμάτων e-CM Προκοστολόγιση , e-CM Εργολήπτης Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών"23/03/2021
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, μέσω Τηλεδιάσκεψης την Παρασκευή 26 Μαρτίου 202123/03/2021
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, μέσω Τηλεδιάσκεψης την Τρίτη 23 Μαρτίου 202119/03/2021
Ορισμός νέας ημερομηνίας Ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ και με α/α συστ. #95069# για το έργο:«Γενικές επισκευές και συντηρήσεις Σχολικών κτιρίων (έτους 2020)»19/03/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHH 680217/03/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ME 11419617/03/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ME 10423517/03/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHY 643117/03/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHY 647417/03/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHY 603517/03/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHO 451917/03/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ME 11419517/03/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ME 14165317/03/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ME 7578717/03/2021
11η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ12/3/2021
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ10/03/2021
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ10/03/2021
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ10/03/2021
Πρόσκληση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Παρασκευή 12/03/2021 08/03/2021
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, μέσω Τηλεδιάσκεψης την Τετάρτη 10 Μαρτίου 202105/03/2021
Αρ. 54/2021 απόφαση Ο.Ε. για την πέμπτη παράταση Ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ με α/α συστ. #93331# του έργου: "Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε Δημοτικά κτίρια του Δήμου Κορυδαλλού"05/03/2021
Αρ. 53/2021 απόφαση Ο.Ε. για την έγκριση δεύτερης παράτασης Ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ με α/α συστ. #95069# του έργου:"Γενικές επισκευές και συντηρήσεις Σχολικών κτιρίων (έτους 2020)"05/03/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHY647404/03/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHY651704/03/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHY650904/03/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHY651904/03/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHY650804/03/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHH6804
04/03/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHY652004/03/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHH570204/03/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHH681004/03/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHY603504/03/2021
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ03/03/2021
Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 05/03/21 ώρα 13:0001/03/2021
Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 03/03/202126/02/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για "Προμήθεια ανταλλακτικών και περιφερειακών για Η/Υ"26/02/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για "Συντήρηση & επισκευή εκτυπωτικών μονάδων Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση εκτυπωτικών μηχανημάτων."26/02/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για "ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ"26/02/2021
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ23/02/2021
Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 26/2/21 ώρα 13:0022/02/2021
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ22/02/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHH 570220/02/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHY 643120/02/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ME 10423520/02/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHH 6802
20/02/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ME 8057020/02/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ME 7509420/02/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHY 647420/02/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHY 651920/02/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ME 9523920/02/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHY 681620/02/2021
Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 23/02/202119/02/2021
Προμήθεια ξυλείας18/02/2021
Πρόσκληση Οικονομικής επιτροπής Τετάρτη 17/2/21 ώρα 13:0012/02/2021
Προμήθεια αναλωσίμων για εκτυπωτικές μονάδες12/02/2021
Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ για αντικατάσταση εργαζομένου στο πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι"11/02/2021
Πρόσκληση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 12/02/202108/02/2021
Aρ. 37/03.02.2021 Α.Ο.Ε. για τον ορισμό νέας ημερομηνίας Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ για τον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό του έργου με α/α συστ. #95069#05/02/2021
Αρ. 36/03.02.2021 Α.Ο.Ε. για τον ορισμό νέας ημερομηνίας Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ για τον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό του έργου με α/α συστ. #9331#04/02/2021
ΕΚΤΑΚΤΗ- Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μέσω τηλεδιάσκεψης 03/02/202103/02/2021
Αποφάσεις 1ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου02/02/2021
Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής στις 03/02/202129/01/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για στείρωση και περίθαλψη αδέσποτων γατών29/01/2021
1388-26.1.2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛ. ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΧΡΙ 5.7.202127/01/2021
1388-26.1.2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛ. ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΧΡΙ 5.7.2021 (ΕΝΤΥΠΟ)26/01/2021
Πρόσκληση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 29/01/202125/01/2021
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ25/01/2021
1η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 28/01/202122/01/2021
Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής στις 26/01/202122/01/2021
Αρ. 08/14.01.2021 Α.Ο.Ε. για τον ορισμό νέας ημερομηνίας Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ για τον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό του έργου με α/α συστ. #9331#19/01/2021
Αρ. 04/08.01.2021 Α.Ο.Ε. για τον ορισμό νέας ημερομηνίας Hλεκτρονικής Αποσφράγισης προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ για τον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό του έργου με α/α συστ. #94699#19/01/2021
Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής στις 20/01/202115/01/2021
Συγκρότηση ομάδας εργασίας με αρμοδιότητες που αφορούν στην προετοιμασία, στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Κορυδαλλού13/01/2021
Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής στις 14/01/202108/01/2021
Ανακοίνωση για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (40 ατόμων) χρονικής διάρκειας από την ημερομηνία πρόσληψης έως και 05.07.202107/01/2021
Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής στις 08/01/202105/01/2020
Αναμορφωμένοι Πίνακες Κοινωνικοί Λειτουργοί - Ψυχολόγοι04/01/2021
Πρόσληψη Ιατρού με σύμβαση μίσθωσης έργου30/12/2020
Πρόσκληση για την 50η Οικονομική Επιτροπή στις 29/12/202024/12/2020
Πρόσκληση για την 49η Οικονομική Επιτροπή στις 29/12/202024/12/2020
Αρ. 348/22.12.2020 Α.Ο.Ε. για τον ορισμό νέας ημερομηνίας Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ για τον Διαγωνισμό του έργου με α/α συστ. #93837#24/12/2020
Αρ. 347/22.12.2020 Α.Ο.Ε. για την έγκριση δεύτερης Παράτασης και ορισμός νέας ημερομηνίας Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ για τον Διαγωνισμό του έργου με α/α συστ. #93331#
24/12/2020
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ Α/Α ΣΥΣΤ. #95069 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:«Γενικές επισκευές και συντηρήσεις Σχολικών κτιρίων (έτους 2020)»23/12/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος VOLVO(ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 643118/12/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος RENAULT(ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ) με αριθμό κυκλοφορίας KHY 6474
18/12/2020
Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής στις 22/12/202018/12/2020
Πρόσκληση Eπιτροπής Ποιότητας Ζωής Τρίτη 22/12/2020, 13.3018/12/2020
Αποφάσεις 18ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου17/12/2020
Ειδική πρόσκληση για την 46η Οικονομική Επιτροπή στις 15/12/202011/12/2020
Πρόσκληση για την 46η Οικονομική Επιτροπή στις 15/12/202011/12/2020
18η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου11/12/2020
19η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου11/12/2020
Δημοσίευση τευχών ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την ανάθεση εκτέλεση του έργου: «Ανακατασκευή – συντήρηση και αποκατάσταση φθορών πλακοστρώσεων πεζοδρομίων σε διάφορα σημεία του Δήμου (έτους 2020)»10/12/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος IVECO(ΑΡΠΑΓΗ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 570209/12/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος IVECO (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 6816
09/12/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος IVECO (ΣΑΡΩΘΡΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 95239
09/12/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος IVECO(ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 603509/12/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος NISSAN (ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 603809/12/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος MERCEDES (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 651609/12/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος NISSAN (ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 745809/12/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος ΚIA MOTOR PRIDE (ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 411109/12/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος SUZUKI (ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ) με αριθμό κυκλοφορίας KHY 636209/12/2020
Αρ. 331/08.12.2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για τον ορισμό νέας ημερομηνίας Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Προσφορών μέσω του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για τον Διαγωνισμό με α/α #93331#09/12/2020
Δημοσίευση τευχών ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεση του έργου: «Επείγουσες επισκευές οδοστρώματος σε διάφορες οδούς του Δήμου (έτους 2020)»09/12/2020
Δημοσίευση τευχών συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση
εκτέλεση του έργου: «Τοποθέτηση προστατευτικών πλεγμάτων συγκράτησης
επικίνδυνων και απότομων πρανών (έτους 2020)»
07/12/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος IVECO(ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ) με αριθμόκυκλοφορίας ME 10423504/12/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος BMC(ΦΟΡΤΗΓΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 572804/12/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος NISSAN(ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ME 8057004/12/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος IVECO (ΣΑΡΩΘΡΟ) με αριθμό κυκλοφορίας με αριθμό κυκλοφορίας 9523904/12/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος VOLVO(ΥΔΡΟΦΟΡΑ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 6054 04/12/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος MERCEDES (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ)με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 651604/12/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος NILFISK (ΣΑΡΩΘΡΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ME 114196 04/12/2020
Αναμορφωμένος Πίνακας Κατάταξης Πλήρους Απασχόλησης04/12/2020
Αναμορφωμένος Πίνακας Κατάταξης Μερικής Απασχόλησης04/12/2020
Ονομαστικός Πίνακας Ψυχολόγων (Ορθή Επανάληψη)04/12/2020
Πινάκας Κατάταξης Ψυχολόγων (Ορθή Επανάληψη)04/12/2020
Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής στις 08/12/202004/12/2020
2η Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 2019-202102/12/2020
Αποφάσεις 17ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου01/12/2020
Προμήθεια γραφικής ύλης, ειδών γραφείου, εποπτικού υλικού, φωτοαντιγραφικού - εκτυπωτικού χαρτιού καθώς και προμήθεια φακέλων έτους 202027/11/2020
Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής στις 02/12/202027/11/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος JCB (ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ) με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 14168626/11/2020
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ για την ηλεκτρονική κλήρωση μέσω ΜΗΜΕΔ μελών Ε.Δ.Δ. για την ανάθεση εκτέλεση του έργου: «Επείγουσες επισκευές οδοστρώματος σε διάφορες οδούς του Δήμου»26/11/2020
Δημοσίευση τευχών ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την δημοπράτηση εκτέλεση του έργου: «Γενικές επισκευές και συντηρήσεις σχολικών κτιρίων (έτους 2020)»25/11/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια τύρφης, χώματος και εδαφικού μείγματος25/11/2020
Ανακοίνωση πρόσληψης εννέα (9) ατόμων ειδικότητας Υ.Ε. Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων24/11/2020
Πρόσκληση για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου στις 29/11/202024/11/2020
Δαπάνες για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού23/11/2020
Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής στις 25/11/202020/11/2020
Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ (Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης)
για την συγκρότηση Επιτροπής Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού
του έργου: «Επείγουσες επισκευές οδοστρώματος σε διάφορες οδούς του Δήμου (έτους 2020)»
20/11/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος BMC(ΦΟΡΤΗΓΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 572820/11/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος IVECO(ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 603520/11/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος IVECO(ΦΟΡΤΗΓΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 680420/11/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος CITROEN(ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ) με αριθμό κυκλοφορίας KHH 745920/11/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος IVECO(ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ME 10423520/11/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος IVECO(ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ) με αριθμό κυκλοφορίας ME 7509420/11/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος MERCEDES (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ) με αριθμό κυκλοφορίας KHY 650720/11/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος NISSAN (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 651920/11/2020
Δημόσια γνωστοποίηση πρόσληψης Ειδικού Συμβούλου19/11/2020
Δημοσίευση τευχών ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση
εκτέλεση του έργου: «Μονώσεις στα σχολικά κτίρια (έτους 2020)»
18/11/2020
Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής στις 20/11/202016/11/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος IVECO(ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 603513/11/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος VOLVO(ΥΔΡΟΦΟΡΑ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 605413/11/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος BMC(ΦΟΡΤΗΓΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 572813/11/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος VOLVO(ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 643113/11/2020
Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής στις 18/11/202013/11/2020
Πρόσκληση για την 11η Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 16/11/202012/11/2020
Αποτελέσματα ΠΕ Ψυχολόγων ΣΟΧ 2/202011/11/2020
Αποτελέσματα ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών ΣΟΧ 2/202011/11/2020
Ανοικτός ηλεκτρονικός δημόσιος διαγωνισμός κάτω των ορίων για την: «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του δήμου Κορυδαλλού», του προγράμματος Φιλόδημος ΙΙ της πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας», συνολικής εκτιμώμενης αξίας 160.500,00€10/11/2020
Ανακοίνωση διαβούλευσης 09/11/202009/11/2020
Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ (Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης)05/11/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ανταλλακτικών του οχήματος μάρκας BMC(ΦΟΡΤΗΓΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ-572804/11/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ανταλλακτικών του οχήματος μάρκας IVECO(ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ-680204/11/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ανταλλακτικών του οχήματος μάρκας IVECO(ΦΟΡΤΗΓΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ-680404/11/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ανταλλακτικών του οχήματος μάρκας IVECO(ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ-603504/11/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ανταλλακτικών του οχήματος μάρκας VOLVO(ΥΔΡΟΦΟΡΑ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ-605404/11/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ανταλλακτικών του οχήματος μάρκας VOLVO(ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ-643104/11/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ανταλλακτικών του οχήματος μάρκας RENAULT (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ-647404/11/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ανταλλακτικών του οχήματος μάρκας ISUZU(ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ-652004/11/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ανταλλακτικών του οχήματος μάρκας IVECO (ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ) με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 7509402/11/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ανταλλακτικών του οχήματος μάρκας ΜΑΝ (ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 649602/11/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ανταλλακτικών του οχήματος μάρκας MERCEDES (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ) με αριθμό κυκλοφορίας KHY 650802/11/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ανταλλακτικών του οχήματος μάρκας MERCEDES (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 651602/11/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ανταλλακτικών του οχήματος μάρκας RENAULT (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 647402/11/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή υδροφόρας μάρκας VOLVO με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 605409/09/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος μάρκας NISSAN (ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ) με αριθμό κυκλοφορίας KHH 745809/09/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος IVECO (ΦΟΡΤΗΓΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 680409/09/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ανταλλακτικών του οχήματος μάρκας RENAULT (ΑΠΟΡ/ΡΟ) με αριθμό κυκλοφορίας KHΗ 681009/09/2020