Θέμα

 
Έγγραφο

Ημερομηνία ανάρτησης

Πρόσκληση συντήρησης και επισκευής οχημάτων του Δήμου Κορυδαλλού με αρ. κυκλοφορίας KHY 6520

24/05/2024

Πρόσκληση συντήρησης και επισκευής οχημάτων του Δήμου Κορυδαλλού με αρ. κυκλοφορίας KHY 6054

24/05/2024

Πρόσκληση συντήρησης και επισκευής οχημάτων του Δήμου Κορυδαλλού με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΥ 6431

24/05/2024

Πρόσκληση συντήρησης και επισκευής οχημάτων του Δήμου Κορυδαλλού με αρ. κυκλοφορίας KHO 5093

24/05/2024

Πρόσκληση συντήρησης και επισκευής οχημάτων του Δήμου Κορυδαλλού με αρ. κυκλοφορίας KHH 6816

24/05/2024

Πρόσκληση συντήρησης και επισκευής οχημάτων του Δήμου Κορυδαλλού με αρ. κυκλοφορίας KHY 6509

24/05/2024

Πρόσκληση συντήρησης και επισκευής οχημάτων του Δήμου Κορυδαλλού με αρ. κυκλοφορίας KHH 6802

24/05/2024

Πρόσκληση συντήρησης και επισκευής οχημάτων του Δήμου Κορυδαλλού με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΥ 6519

24/05/2024

Πρόσκληση συντήρησης και επισκευής οχημάτων του Δήμου Κορυδαλλού με αρ. κυκλοφορίας ΒΕΥ 924

24/05/2024

Πρόσκληση για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου, Πέμπτη 30 Μαΐου 2024 ώρα 19.30

24/05/2024

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, Τρίτη 28 Μαΐου 2024 ώρα 12.00

24/05/2024

Προϋπολογισμός του Δήμου Κορυδαλλού για το 2024

23/05/2024

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, Τετάρτη 22 Μαΐου 2024 ώρα 14.00

20/05/2024

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ 2021-2027»

20/05/2024

Πρόσκληση στην τακτική συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής, Τρίτη 21 Μαΐου 2024 ώρα 14.00

17/05/2024

Πρόσκληση στην έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής

17/05/2024

Πρόσκληση στην έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής

16/05/2024

Πρόσκληση στην τακτική συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής, Μεγάλη Τρίτη 30 Απριλίου 2024 ώρα 13.00

26/04/2024

Πρόσκληση για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου, Μεγάλη Τρίτη 30 Απριλίου 2024 ώρα 14.00

26/04/2024

Πρόσκληση σε Δια Ζώσης Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, Πέμπτη 25 Απριλίου 2024 ώρα 19.30

19/04/2024

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής

19/04/2024

Πρόσκληση συντήρησης και επισκευής οχημάτων του Δήμου Κορυδαλλού με αρ. κυκλοφορίας KHH 7459

18/04/2024

Πρόσκληση συντήρησης και επισκευής οχημάτων του Δήμου Κορυδαλλού με αρ. κυκλοφορίας KHY 6431

18/04/2024

Πρόσκληση συντήρησης και επισκευής οχημάτων του Δήμου Κορυδαλλού με αρ. κυκλοφορίας KHH 6816

18/04/2024

Πρόσκληση συντήρησης και επισκευής οχημάτων του Δήμου Κορυδαλλού με αρ. κυκλοφορίας KHY 6509

18/04/2024

Πρόσκληση συντήρησης και επισκευής οχημάτων του Δήμου Κορυδαλλού με αρ. κυκλοφορίας KHH 9869

18/04/2024

Πρόσκληση συντήρησης και επισκευής οχημάτων του Δήμου Κορυδαλλού με αρ. κυκλοφορίας KHH 9830

18/04/2024

Πρόσκληση συντήρησης και επισκευής οχημάτων του Δήμου Κορυδαλλού με αρ. κυκλοφορίας KHH 9811

18/04/2024

Πρόσκληση συντήρησης και επισκευής οχημάτων του Δήμου Κορυδαλλού με αρ. κυκλοφορίας KHH 9814

18/04/2024

Πρόσκληση συντήρησης και επισκευής οχημάτων του Δήμου Κορυδαλλού με αρ. κυκλοφορίας KHH 9815

18/04/2024

Πρόσκληση συντήρησης και επισκευής οχημάτων του Δήμου Κορυδαλλού με αρ. κυκλοφορίας KHH 9853

18/04/2024

Πρόσκληση συντήρησης και επισκευής οχημάτων του Δήμου Κορυδαλλού με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΗ 6816

16/04/2024

Πρόσκληση συντήρησης και επισκευής οχημάτων του Δήμου Κορυδαλλού με αρ. κυκλοφορίας ΜΕ 95239

16/04/2024

Πρόσκληση συντήρησης και επισκευής οχημάτων του Δήμου Κορυδαλλού με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΗ 9047 

16/04/2024

Πρόσκληση συντήρησης και επισκευής οχημάτων του Δήμου Κορυδαλλού με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΥ 6519

16/04/2024

Πρόσκληση συντήρησης και επισκευής οχημάτων του Δήμου Κορυδαλλού με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΗ 5728

16/04/2024

Πρόσκληση συντήρησης και επισκευής οχημάτων του Δήμου Κορυδαλλού με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΥ 6520

16/04/2024

Πρόσκληση συντήρησης και επισκευής οχημάτων του Δήμου Κορυδαλλού με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΥ 6052

16/04/2024

Πρόσκληση συντήρησης και επισκευής οχημάτων του Δήμου Κορυδαλλού με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΥ 6507

16/04/2024

Πρόσκληση συντήρησης και επισκευής οχημάτων του Δήμου Κορυδαλλού με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΥ 6508

16/04/2024

Πρόσκληση συντήρησης και επισκευής οχημάτων του Δήμου Κορυδαλλού με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΥ 6509

16/04/2024

Πρόσκληση σε Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας Δημοτικής Αρχής, Μεγάλη Δευτέρα 29 Απριλίου 2024 ώρα 14.30

16/04/2024

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, Τετάρτη 17 Απριλίου 2024 ώρα 14.00

12/04/2024

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, Τετάρτη 10 Απριλίου 2024 ώρα 14.00

05/04/2024

Πρόσκληση για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου

02/04/2024


Πρόσκληση συνεδρίασης επιτροπής εξέτασης αντιρρήσεων δασικών χαρτών 24-04-2024

29/03/2024

Πρόσκληση συνεδρίασης επιτροπής εξέτασης αντιρρήσεων δασικών χαρτών 17-04-2024

29/03/2024

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, Τετάρτη 27 Μαρτίου 2024 ώρα 14.00.

22/3/2024

Πρόσκληση για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου, Πέμπτη 21 Μαρτίου 2024 ώρα 20.00.

15/03/2024

Πρόσκληση για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου, Πέμπτη 21 Μαρτίου 2024 ώρα 19.30.

15/03/2024

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, Τρίτη 19 Μαρτίου 2024 ώρα 14.00.

15/03/2024

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, Τρίτη 12 Μαρτίου 2024 ώρα 14.00.

08/03/2024

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, Τετάρτη 06 Μαρτίου 2024 ώρα 14.00.

01/03/2024

Πρόσκληση σε Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας Δημοτικής Αρχής

29/02/2024

Προκήρυξη πρόσληψης

27/02/2024

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2024 ώρα 14.00.

23/02/2024

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2024 ώρα 14.00.

16/02/2024

Απολογισμός Λειτουργίας Κέντρο Κοινότητας Έτους 2023

12/02/2024

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2024 ώρα 14.00.

09/02/2024

Δημοσίευση διαγωνισμού

08/02/2024

Πρόσκληση για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου

05/02/2024

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, Τρίτη 06 Φεβρουαρίου 2024


02/02/2024

Πρόσκληση για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 31/01 19.30

26/01/2024

Πρόσκληση σε Έκτακτη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2024 ώρα 14.00

26/01/2024

Πρόσκληση σε Έκτακτη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2024 ώρα 13.30

18/01/2024

Οργάνωση και λειτουργία του καταργούμενου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου και της λυθείσας Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κορυδαλλού μέχρι την ενσωμάτωση αυτών στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας

18/01/2024

Πρόσκληση σε Έκτακτη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2024 ώρα 11.00 π.μ..

17/01/2024

Μειώσεις Τελών Σε Ευπαθείς Ομάδες

15/01/2024

Ορισμός Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων και ανάθεση εποπτείας και συντονισμού συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου

11/01/2024

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Κορυδαλλού

09/01/2024

Ορισμός Αντιδημάρχων

08/01/2024

Διορισμός μετακλητού Γενικού Γραμματέα στο Δήμο Κορυδαλλού

03/01/2024

Απόφαση Ορισμού ΠροΪσταμένων Δ/νσης

03/01/2024

Θέμα

Έγγραφο

Ημερομηνία ανάρτησης

Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση για την εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και της δημοτικής επιτροπής

29/12/2023

Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m3 με γερανό οροφής υπόγειων κάδων και προμήθεια ανατρεπόμενου φορτηγού με γερανό και αρπάγη για το Δήμο Κορυδαλλού

28/12/2023

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2023

22/12/2023

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

15/12/2023

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,

15/12/2023

Πρόσκληση για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου

15/12/2023

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επισκευή οχήματος KHY 6519

13/12/2023

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επισκευή οχήματος KHO 5093

13/12/2023

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επισκευή οχήματος ΜΕ 104235

13/12/2023

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επισκευή οχήματος ΚΗΥ6509

13/12/2023

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επισκευή οχήματος ΚΗΗ 5728

13/12/2023

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επισκευή οχήματος KHY 6508

13/12/2023

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επισκευή οχήματος ΚΗΗ 6804

13/12/2023

Πρόσκληση για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου

13/12/2023

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2023

08/12/2023

Απόφαση

08/12/2023

Ανακοίνωση για την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου ενός ατόμου ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού στα πλαίσια του Ευρ. Προγρ/τος COPE

07/12/2023

Παρουσίαση στρατεύσιμων με έτος γέννησης 2006

05/12/2023

Απόφαση για την μείωση των Δημοτικών Τελών σε διάφορες ευπαθείς ομάδες δημοτών

04/12/2023

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2023

01/12/2023

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023

24/11/2023

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023

24/11/2023

Πρόσκληση για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου

17/11/2023

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2023 ώρα 13.30.

17/11/2023

Λειτουργία  κυλικείων δημοσίων σχολείων

15/11/2023

Πρόσκληση για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου

13/11/2023

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2023 ώρα 13.30.

10/11/2023

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τη Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2023 ώρα 14.00

09/11/2023

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2023 ώρα 12.00.

06/11/2023

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, Τετάρτη 01 Νοεμβρίου 2023 ώρα 13.30.

27/10/2023

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2023 ώρα 13.30.

20/10/2023

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Τετάρτη 25/10/2023 ώρα 14:00

20/10/2023

Πρόσκληση για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 στις 20:30

20/10/2023

Πρόσκληση για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 στις 20:00

20/10/2023

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2023

13/10/2023

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2023 ΩΡΑ 13.30

06/10/2023

Πρόσκληση σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, Δευτέρα 02 Οκτωβρίου 2023 ΩΡΑ 13.00

02/10/2023

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 04/10/2023

29/09/2023

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΕΚΑ (10) ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

28/09/2023

Πρόσκληση για σύγκλιση Έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου στις 27/9/2023

27/09/2023

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2023 ΩΡΑ 11.00 π.μ..

22/09/2023

Πρόσκληση σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023 ΩΡΑ 11.00 π.μ

22/09/2023

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2023 ώρα 13.30.

15/09/2023

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2023 ώρα13.30

15/09/2023

Πρόσκληση σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της ΕΠΖ, Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2023 ώρα 13.30.

14/09/2023

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧΩ 1/2023

13/09/2023

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧΩ 2/2023

12/09/2023

GENDER EQUALITY PLAN

Insert Custom HTML

11/09/2023

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧΩ 1 -2023

07/09/2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΣΟΧΩ 1 -2023

07/09/2023

Πρόσκληση για σύγκλιση Δημοτικού Συμβουλίου

06/09/2023

Προμήθεια Τροφίμων για 2024-2025

04/09/2023

Ανακοίνωση Πρόσληψης Εργατών Καθαριότητας Δίμηνης Διάρκειας (Προκήρυξη/Αίτηση)

31/08/2023

Πρόσκληση σε Έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Τετάρτη 30 Αυγούστου 2023 ΩΡΑ 11.30.

30/08/2023

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, Τρίτη 29 Αυγούστου 2023

28/08/2023

Πρόσκληση για σύγκλιση Δημοτικού Συμβουλίου

25/08/2023

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, Τρίτη 05 Σεπτεμβρίου 2023 ώρα 13.30

25/08/2023

Ανάρτηση οριστικών πινάκων της αριθμ. 14471/28.07.2023 ανακοίνωσης, για την πρόσληψη προσωπικού σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του δήμου, πλήρους απασχόλησης.

24/08/2023

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων της αριθμ. 14471/28.07.2023 ανακοίνωσης, για την πρόσληψη προσωπικού σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του δήμου, πλήρους απασχόλησης.

21/08/2023

Δημοσίευση τευχών ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: "Παρεμβάσεις πολυεπίπεδης αναβάθμισης με στόχο τη βελτίωση της αναπτυξιακής δυναμικής σε αστικές περιοχές του Δήμου Κορυδαλλού".

11/08/2023

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, Τρίτη  8 Αυγούστου 2023 ΩΡΑ 13.30.

04/08/2023

Οργανισμός Άθλησης και Πολιτισμού - Ανακοίνωση ΣΟΧΩ 2- 2023-ΚΦΑ

03/08/2023

Οργανισμός Άθλησης και Πολιτισμού - Ανακοίνωση ΣΟΧΩ 1- 2023-καλλιτεχνικό προσωπικό

03/08/2023

Συντήρηση οχήματος Δήμου Κορυδαλλού ΚΗΗ5702

31/07/2023

Συντήρηση οχήματος Δήμου Κορυδαλλού ΜΕ104235

31/07/2023

Συντήρηση οχήματος Δήμου Κορυδαλλού ΚΗΥ6508

31/07/2023

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Τρίτη 01 Αυγούστου 2022 ΩΡΑ 14.00.

28/07/2023

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, Τετάρτη 02 Αυγούστου 2023 ΩΡΑ 13.30.

28/07/2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 14471/28.07.2023

για πρόσληψη σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου Κορυδαλλού

με ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

χρονικής διάρκειας ίσης με το διδακτικό έτος 2023-2024

[άρθρο 34 του ν. 4713/2020 (ΦΕΚ Α΄147)]

28/07/2023

Προμήθεια για την αναβάθμιση του αύλειου χώρου 10ου ΔΣ και των κοινόχρηστων χώρων πέριξ αυτού

28/07/2023

Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ζύγισης και επιβράβευσης

25/07/2023

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής , την Τρίτη 25 Ιουλίου 2023 ώρα 11.00

21/07/2023

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, την Τετάρτη 26 Ιουλίου 2023 ώρα 13.30

21/07/2023

Πρόσκληση για σύγκλιση Δημοτικού Συμβουλίου στις 26/7/23

21/07/2023

Ματαίωση σύγκλισης Δημοτικού Συμβουλίου στις 20/7/23

20/07/2023

Πρόσκληση για σύγκλιση Δημοτικού Συμβουλίου

14/07/2023

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, την Τετάρτη 19 Ιουλίου 2023 ώρα 12.00

13/07/2023

Δημοσίευση διαγωνισμού: Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστημάτων Έξυπνης Πόλης και Βιώσιμης Κινητικότητας και ανάδειξη ταυτότητας εμπορικής περιοχής του Δήμου Κορυδαλλού

10/07/2023

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, την Τετάρτη 12 Ιουλίου 2023 ώρα 13.30

07/07/2023

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Τετάρτη 12 Ιουλίου 2023 ώρα 11.00

07/07/2023

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, την Τετάρτη 05 Ιουλίου 2023 ώρα 13.30

30/06/2023

Πρόσκληση σε Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023 ώρα 11.00 π.μ.

29/06/2023

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, την Τετάρτη 28 Ιουνίου 2023 ώρα 13.30

23/06/2023

Πρόσκληση για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου

23/06/2023

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, την Τρίτη 20 Ιουνίου 2023 ώρα 13.30

16/06/2023

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

16/06/2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν.4412/2016.

12/06/2023

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, Τετάρτη 14 Ιουνίου 2023

09/06/2023

Πρόσκληση σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, την Παρασκευή 09 Ιουνίου 2023

08/06/2023

Ομόφωνο Ψήφισμα Δ.Σ.

06/06/2023

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, Τρίτη 06 Ιουνίου 2023 

02/06/2023

Πρόσληψη ΥΕ Εργατών

30/06/2023

Πρόσκληση για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου

29/5/2023

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

26/05/2023

Πρόσληψη ειδικού συμβούλου

26/05/2023

Πρόσληψη ειδικού συμβούλου

25/05/2023

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, Τρίτη 23 Μαΐου 2023 ώρα 13.30

19/05/2023

Πρόσκληση για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου

19/05/2023

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της επιτροπής Ποιότητας ζωής την Τρίτη 23.05.2023 και ώρα 14:00

19/05/2023

Πρόσκληση για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου

16/05/2023

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, την Τετάρτη 17 Μαΐου 2023 ώρα 13.30

12/05/2023

Πρόσκληση για ΕΚΤΑΚΤΗ σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου

09/05/2023

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΟΧ 2023

05/05/2023

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

05/05/2023

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

03/05/2023

Πρόσκληση σε μεικτή συνεδρίαση της επιτροπής Ποιότητας ζωής

28/4/2023

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

28/4/2023

Διαγωνισμός Καυσίμων

25/4/2023

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, την Τρίτη 25 Απριλίου 2023 ώρα 13.30

21/4/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

21/4/2023

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, την Μ. Τρίτη 11 Απριλίου 2023 ώρα 13.30

7/4/2023

Πρόσκληση για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου

7/4/2023

Πρόσκληση σε μεικτή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

31/03/2023

Πρόσκληση για έκτακτη σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου

28/03/2023

Πρόσκληση σε μεικτή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

24/03/2023

Διακήρυξη ανοικτού και προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ»

20/3/2023

Πρόσκληση σε μεικτή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

17/03/2023

Πρόσκληση για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου

15/03/2023

Πρόσκληση σε μεικτή συνεδρίαση της επιτροπής Ποιότητας ζωής, Τρίτη 14/03/2023, ώρα 14:00

10/3/2023

Πρόσκληση σε μεικτή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

09/03/2023

Πρόσκληση σε μεικτή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

7/3/2023

Δημοσίευση διαγωνισμού: Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων υπόγειας αποθήκευσης για την δημιουργία γωνιών ανακύκλωσης του Δήμου Κορυδαλλού

3/3/2023

Πρόσκληση για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου

01/03/2023

Πρόσκληση σε ΜΕΙΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, 1/3/2023 ώρα 13:30

24/02/2023

Πρόσληψης Ιατρού Με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου

24/02/2023

Πρόσκληση σε ΜΕΙΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, 21 Φεβρουαρίου 2023 ώρα 13:30 π.μ..

20/2/2023

Πρόσκληση σε ΜΕΙΚΤΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

20/2/2023

5η_Συνεδρίαση_Δημοτικού_Συμβουλίου

20/2/2023

Οδηγός Δομημένης Μεταφοράς Γνώσεων στον Δημόσιο Τομέα Για Υπαλλήλους που Αποχωρούν

08/02/2023

Διακήρυξη Πλειοδοτικής Δημοπρασίας Περιπτέρου

07/02/2023

4η_Συνεδρίαση_Δημοτικού_Συμβουλίου

6/2/2023

Πρόσκληση σε ΜΕΙΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, 06 Φεβρουαρίου 2023 ώρα 11.00 π.μ..

2/2/2023

3η_Συνεδρίαση_Δημοτικού_Συμβουλίου

2/2/2023

2η_Συνεδρίαση_Δημοτικού_Συμβουλίου

2/2/2023

Ορισμός Εντεταλμένης Δημοτικής Συμβούλου (Καλομπράτσου Ι.)

2/2/2023

Δημοσίευση Διακήρυξης Ο.Ε. για την διενέργεια διαγωνισμού με α/α συστήματος #194869# του έργου: "Παρεμβάσεις βιώσιμης και ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης με στόχο την αναβάθμιση και αναζωογόνηση του Εμπορικού κέντρου του Δήμου Κορυδαλλού (ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ), συνολικής δαπάνης 8.400.000,00€ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΕΛ. 40 [ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (13) ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ]

1/2/2023

Προϋπολογισμός Εσόδων και Εξόδων 2023

1/2/2023

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

27/01/2023

Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

27/01/2023

Ορισμός Αντιδημάρχων στην επιτροπή Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ

26/1/2023

Ορισμός Αντιδημάρχου Μιχαήλ Ευθυμιάδη

26/1/2023

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

20/01/2023

Πρόσκληση για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου

13/1/2023

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

11/1/2023

Πρόσκληση για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου

11/1/2023

Λήψη απόφασης για κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης για τη με δημοπρασία μίσθωσης

11/1/2023

Έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

10/1/2023

Θέμα

Έγγραφο

Ημερομηνία ανάρτησης

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ"

29/12/2022

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ Α.Α. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 194869 ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:Παρεμβάσεις βιώσιμης και ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης με στόχο την αναβάθμιση και αναζωογόνηση του Εμπορικού Κέντρου του Δήμου Κορυδαλλού"

29/12/2022

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

29/12/2022

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

28/12/2022

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ"

28/12/2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

28/12/2022

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ Δ.Σ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΡΩΝΗ

23/12/2022

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

23/12/2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

23/12/2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

23/12/2022

Πρόσκληση για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου

21/12/2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

16/12/2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

15/12/2022

Πρόσκληση για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου

09/12/2022

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

09/12/2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

8/12/2022

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ_ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ_2005

8/12/2022

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧΩ 1-2022 ΚΦΑ

05/12/2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

02/12/2022

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

02/12/2022

Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχων για το χρονικό διάστημα 01.12.2022 έως και 31.12.2023

01/12/2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

25/11/2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

25/11/2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

24/11/2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

18/11/2022

Πρόσκληση για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου

18/11/2022

Απόφαση Δημάρχου Κορυδαλλού

16/11/2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

15/11/2022

Πρόσκληση για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου

11/11/2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

04/11/2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

04/11/2022

Αποφάσεις 21ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

03/11/2022

Αποφάσεις 20ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

03/11/2022

Αποφάσεις 19ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

03/11/2022

Πρόσκληση για EKTAKTH σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου

01/11/2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

27/10/2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

21/10/2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

20/10/2022

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

19/10/2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

14/10/2022

Πρόσκληση σε Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022

14/10/2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ME 95239

08/10/2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 6474

08/10/2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗY 6507

08/10/2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗH 5728

08/10/2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗH 6802

08/10/2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗH 6804

08/10/2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

07/10/2022

Πρόσκληση για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου

07/10/2022

Πρόσκληση για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου

07/10/2022

Ορισμός μελών της Ομάδας Εργασίας Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ)

05/10/2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

30/09/2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

30/09/2022

Αποφάσεις 18ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

27/09/2022

Ψήφισμα για την για την Πανεπιστημιακή Αστυνομία

27/09/2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

23/09/2022

ΟΑΠ - ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧΩ 2-2022

19/09/2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

16/09/2022

ΟΑΠ - ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧΩ 1-2022 Κ.Φ.Α

16/09/2022

Πρόσκληση για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου

15/09/2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

15/09/2022

ΟΑΠ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧΩ 2/2022

14/09/2022

ΟΑΠ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΣΟΧΩ 2/2022

14/09/2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

09/09/2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 13/09/2022

09/09/2022

Δημοσίευση Διαγωνισμού Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π) του Δήμου Κορυδαλλού

09/09/2022

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 09/09/2022

09/09/2022

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

08/09/2022

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης ΣΟΧΩ 1-2022 (Κ.Φ.Α)

05/09/2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

02/09/2022

Πρόσκληση για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου

02/09/2022

Οριστικοί πίνακες των σχολικών καθαριστριών

29/08/2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, μέσω Τηλεδιάσκεψης 29 Αυγούστου 2022 ΩΡΑ 13.00

25/08/2022

Προσωρινοί πίνακες των σχολικών καθαριστριών

23/08/2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

19/08/2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, μέσω Τηλεδιάσκεψης Τρίτη 16 Αυγούστου 2022 ΩΡΑ 10.00 π.μ.

12/08/2022

Πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ

12/08/2022

Δημοσίευση αναλυτικής διακήρυξης 14777/8-8-22

09/08/2022

Πρόσκληση για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου

04/08/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 2022 (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ)

01/08/2022

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧΩ 1/2022 (ΟΑΠ)

01/08/2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

01/08/2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

22/07/2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

22/07/2022

Δημοσίευση διαγωνισμού για ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων του Δήμου Κορυδαλλού για τα έτη 2023 & 2024

20/07/2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

18/07/2022

Πρόσκληση για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου

18/07/2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

15/07/2022

Πρόσκληση και τεύχη της μελέτης του έργου με τίτλο: "Εργασίες διαμόρφωσης για την λειτουργία Δημοτικού Ωδείου στο πολιτιστικό κέντρο Κορυδαλλού", συνολικής δαπάνης 74.400,00€.

15/07/2022

Πρόσκληση σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, μέσω Τηλεδιάσκεψης Παρασκευή 15 Ιουλίου 2022 Ώρα 13.00.

15/07/2022

Διακήρυξη για την «Περισυλλογή – αποθήκευση και εκποίηση οχημάτων τέλους κύκλους ζωής – Ο.Τ.Κ.Ζ. έτους 2022».

14/07/2022

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

14/07/2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

08/07/2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

08/07/2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

01/07/2022

Πρόσκληση για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου

01/07/2022

Πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς για την ανάθεση εκτέλεση του έργου: "Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων ακινήτων προς σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο σε όλες τις περιοχές του Δήμου Σ25"

27/06/2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

24/06/2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

23/06/2022

Δημοσίευση ανοικτού ηλεκτρονικού δημοσίου διαγωνισμού για το επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων - ε.ς.ε.κ.κ.

21/06/2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

17/06/2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

10/06/2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

03/06/2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

03/06/2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

02/06/2022

Πρόσκληση για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου

01/06/2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

30/05/2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHY 6516

26/05/2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHY 6517

26/05/2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHY 6519

26/05/2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

25/05/2022

Πρόσκληση για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου

23/05/2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 25/5/2022

20/05/2022

Πρόσκληση για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου, 26/05/2022 20:00

20/05/2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 18/5/2022

13/5/2022

Πρόσκληση για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου, 13/05/2022 11:00

13/5/2022

Ορθή Επανάληψη- Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 10/05/2022

09/05/2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 10/05/2022

06/05/2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 11/5/2022

06/05/2022

Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων Δήμου Κορυδαλλού", συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.500.000,00€.

04/05/2022

Ορισμός Αντιδημάρχων, ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

03/05/2022

Λήψη απόφασης για την εκλογή της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, για την χρονική περίοδο 09.01.2022-31.12.2023

03/05/2022

Λήψη απόφασης για την εκλογή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου, για την χρονική περίοδο 09.01.2022-31.12.2023

03/05/2022

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ1-2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ''ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ'

29/4/2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 4/5/2022

29/4/2022

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔE ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ1-2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ''ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ''

28/04/2022

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠE ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ1-2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ''ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ''

28/04/2022

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ TE ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ1-2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ''ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ''

28/04/2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 28/4/2022

27/04/2022

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

21/04/2022

Δημοσίευση τευχών ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: "Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Κορυδαλλού"

20/04/2022

Περιληπτική διακήρυξη

20/04/2022

Ομόφωνο Ψήφισμα για την δίκη της Χρυσής Αυγής

20/04/2022

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Η ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

19/4/2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 19/4/2022

15/4/2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 18/04/2022 ώρα 14:00

14/04/2022

Προμήθεια ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής για τα έτη 2022 (Γ-Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ) & 2023

08/04/2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 13/04/2022

08/04/2022

Πρόσκληση για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου, 14/04/2022 20:00

08/04/2022

Πρόσκληση για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου, 14/04/2022 19:30

08/04/2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια προγραμματιστών ποτίσματος.

08/04/2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 05/04/2022

01/04/2022

Πρόσκληση για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου

24/03/2022

Κατά Πλειοψηφία Ψήφισμα

22/03/2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 6507

22/03/2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 6508

22/03/2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 5093

22/03/2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 6804

22/03/2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 5728

22/03/2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 6520

22/03/2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 23/03/2022

18/03/2022

Δημοσίευση τευχών ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΙΞ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ", συνολικής δαπάνης 950.000,00€.

18/03/2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 21/03/2022

17/03/2022

Πρόσκληση για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου, 15/03/2022 20:00

11/03/2022

Πρόσκληση για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου, 15/03/2022 19:30

11/03/2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 15/03/2022

11/03/2022

Προμήθεια φωτιστικών LED

11/03/2022

Προμήθεια αναλώσιμου ηλεκτρολογικού υλικού ,Προμήθεια Βραχιόνων και φωτιστικών σωμάτων, Προμήθεια λαμπιόνιων και λοιπών ειδών για το Εορταστικό Ηλεκτροφωτισμό &Προμήθεια ηλεκτρολογικού για τα σχολικά κτίρια για έκτακτες ανάγκες

11/03/2022

Ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορυδαλλού για το ανθυγιεινό επίδομα.

10/03/2022

Δημοσίευση Διακήρυξης και μελέτης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεση του έργου:"Ανάπλαση και διαμόρφωση πρόσβασης για ΑΜΕΑ πεζοδρομίων οδών Καραολή Δημητρίου και Μπουμπουλίνας στο Δήμο Κορυδαλλού"

09/03/2022

Ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορυδαλλού για τα προβλήματα της εκπαίδευσης

08/03/2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 08/03/2022

04/03/2022

Μετακίνηση Προσωπικού & Τοποθέτηση Προϊσταμένων

04/03/2022

Ετήσιος Απολογισμός Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Κορυδαλλού 2021

28/02/2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 02/03/2022

25/02/2022

Κατά Πλειοψηφία ψήφισμα Του Δημοτικού Συμβουλίου Του Δήμου Κορυδαλλού Για Την Αναγκαιότητα Παράτασης Των Συμβάσεων Covid 19

25/02/2022

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2022 περί πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ στο πρόγραμμα " εναρμόνιση οικ. & επαγγελματικής ζωής"

23/02/2022

Πρόσκληση για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου

18/02/2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 22/02/2022

18/02/2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εξοπλισμό συλλογής βιοαποβλήτων Δήμου Κορυδαλλού της πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ»

15/02/2022

Ορισμός Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων και ανάθεση εποπτείας δράσεων

14/02/2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 16/02/2022

11/02/2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 14/02/2022

10/02/2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για Τις Δαπάνες Αιμοδοσίας

09/02/2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 09/02/2022

04/02/2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 02/02/2022

28/01/2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση τoυ Δημοτικού Συμβουλίου στις 31/01/2022

27/01/2022

Πρόσκληση σε Έκτακτη δια περιφοράς (μέσω τηλεφώνου) συνεδρίαση τoυ Δημοτικού Συμβουλίου στις 24/1/2022

24/01/2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHO 4146

21/01/2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHH 6810

21/01/2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHH7458

21/01/2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHY 6519

21/01/2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHY 6052

21/01/2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHY 6517

21/01/2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHY 6038

21/01/2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHH 5728

21/01/2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHY 6507

21/01/2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ME 75094

21/01/2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ME 114195

21/01/2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ME 114196

21/01/2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ME 80570

21/01/2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHY 6431

21/01/2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHH 5702

21/01/2022

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, 27 Ιανουαρίου 2022 ώρα 13.30 μ.μ.

21/01/2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στις 26.01.2022

21/01/2022

Πρόσκληση σε Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, 20 Ιανουαρίου 2022 ώρα 13.30 μ.μ.

18/01/2022

Απόφαση Δημάρχου περί τοποθέτησης υπαλλήλου Παναγιώτας Δροσινού

18/01/2022

Απόφαση Δημάρχου για ορισμό Αντιδημάρχων

17/01/2022

Απόφαση Δημάρχου για μετακίνηση υπαλλήλου

17/01/2022

Πρόσκληση σε Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, μέσω Τηλεδιάσκεψης την Παρασκευή 07.01.2022

07/01/2022

Πρόσκληση σε Ειδική Συνεδρίαση για την εκλογή των μελών Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

05/01/2022

Πρόσκληση σε Έκτακτη Διά Περιφοράς Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, μέσω Τηλεφώνου Τετάρτη 05 Ιανουαρίου 2022 ώρα 10.30 π.μ.

05/01/2022

Θέμα

Έγγραφο

Ημερομηνία ανάρτησης

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, την Τετάρτη 29 Δεκεμβρίου 2021 ώρα 11.00

28/12/2021

Aποτελέσματα για προσλήψεις ορισμένου χρόνου

28/12/2021

Ανακοίνωση πρόσληψης νοσηλεύτριας - δίμηνης διάρκειας

23/12/2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση τoυ Δημοτικού Συμβουλίου μέσω τηλεφώνου

23/12/2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, μέσω Τηλεδιάσκεψης την Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2021 ώρα 13.00

17/12/2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHH 7458

16/12/2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHO 4111

16/12/2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHY 6359

16/12/2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μέσω τηλεφώνου 16 Δεκεμβρίου 2021, 13:00

16/12/2021

Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων 1.100 lt

13/12/2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, μέσω Τηλεδιάσκεψης την Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021 ώρα 13.00

10/12/2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μέσω Τηλεδιάσκεψης 15 Δεκεμβρίου 2021

10/12/2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, μέσω Τηλεδιάσκεψης 10 Δεκεμβρίου 2021