Θέμα

Έγγραφο

Ημερομηνία ανάρτησης

Πρόσληψη ΥΕ Εργατών

30/06/2023

Πρόσκληση για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου

29/5/2023

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

26/05/2023

Πρόσκληση για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου

26/05/2023

Πρόσληψη ειδικού συμβούλου

25/5/2023

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, Τρίτη 23 Μαΐου 2023 ώρα 13.30

19/5/2023

Πρόσκληση για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου

19/05/2023

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της επιτροπής Ποιότητας ζωής την Τρίτη 23.05.2023 και ώρα 14:00

19/05/2023

Πρόσκληση για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου

16/05/2023

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, την Τετάρτη 17 Μαΐου 2023 ώρα 13.30

12/05/2023

Πρόσκληση για ΕΚΤΑΚΤΗ σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου

9/5/2023

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΟΧ 2023

5/5/2023

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

5/5/2023

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

03/05/2023

Πρόσκληση σε μεικτή συνεδρίαση της επιτροπής Ποιότητας ζωής

28/4/2023

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

28/4/2023

Διαγωνισμός Καυσίμων

25/4/2023

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, την Τρίτη 25 Απριλίου 2023 ώρα 13.30

21/4/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

21/4/2023

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, την Μ. Τρίτη 11 Απριλίου 2023 ώρα 13.30

7/4/2023

Πρόσκληση για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου

7/4/2023

Πρόσκληση σε μεικτή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

31/03/2023

Πρόσκληση για έκτακτη σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου

28/03/2023

Πρόσκληση σε μεικτή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

24/03/2023

Διακήρυξη ανοικτού και προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ»

20/3/2023

Πρόσκληση σε μεικτή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

17/03/2023

Πρόσκληση για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου

15/03/2023

Πρόσκληση σε μεικτή συνεδρίαση της επιτροπής Ποιότητας ζωής, Τρίτη 14/03/2023, ώρα 14:00

10/3/2023

Πρόσκληση σε μεικτή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

09/03/2023

Πρόσκληση σε μεικτή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

7/3/2023

Δημοσίευση διαγωνισμού: Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων υπόγειας αποθήκευσης για την δημιουργία γωνιών ανακύκλωσης του Δήμου Κορυδαλλού

3/3/2023

Πρόσκληση για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου

01/03/2023

Πρόσκληση σε ΜΕΙΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, 1/3/2023 ώρα 13:30

24/02/2023

Πρόσληψης Ιατρού Με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου

24/02/2023

Πρόσκληση σε ΜΕΙΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, 21 Φεβρουαρίου 2023 ώρα 13:30 π.μ..

20/2/2023

Πρόσκληση σε ΜΕΙΚΤΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

20/2/2023

5η_Συνεδρίαση_Δημοτικού_Συμβουλίου

20/2/2023

Οδηγός Δομημένης Μεταφοράς Γνώσεων στον Δημόσιο Τομέα Για Υπαλλήλους που Αποχωρούν

08/02/2023

Διακήρυξη Πλειοδοτικής Δημοπρασίας Περιπτέρου

07/02/2023

4η_Συνεδρίαση_Δημοτικού_Συμβουλίου

6/2/2023

Πρόσκληση σε ΜΕΙΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, 06 Φεβρουαρίου 2023 ώρα 11.00 π.μ..

2/2/2023

3η_Συνεδρίαση_Δημοτικού_Συμβουλίου

2/2/2023

2η_Συνεδρίαση_Δημοτικού_Συμβουλίου

2/2/2023

Ορισμός Εντεταλμένης Δημοτικής Συμβούλου (Καλομπράτσου Ι.)

2/2/2023

Δημοσίευση Διακήρυξης Ο.Ε. για την διενέργεια διαγωνισμού με α/α συστήματος #194869# του έργου: "Παρεμβάσεις βιώσιμης και ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης με στόχο την αναβάθμιση και αναζωογόνηση του Εμπορικού κέντρου του Δήμου Κορυδαλλού (ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ), συνολικής δαπάνης 8.400.000,00€ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΕΛ. 40 [ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (13) ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ]

1/2/2023

Προϋπολογισμός Εσόδων και Εξόδων 2023

1/2/2023

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

27/01/2023

Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

27/01/2023

Ορισμός Αντιδημάρχων στην επιτροπή Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ

26/1/2023

Ορισμός Αντιδημάρχου Μιχαήλ Ευθυμιάδη

26/1/2023

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

20/01/2023

Πρόσκληση για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου

13/1/2023

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

11/1/2023

Πρόσκληση για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου

11/1/2023

Λήψη απόφασης για κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης για τη με δημοπρασία μίσθωσης.

11/1/2023

Έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

10/1/2023

Αρχείο Προσκλήσεις / Προκηρύξεις

Θέμα

Έγγραφο

Ημερομηνία ανάρτησης

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ"

29/12/2022

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ Α.Α. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 194869 ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:Παρεμβάσεις βιώσιμης και ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης με στόχο την αναβάθμιση και αναζωογόνηση του Εμπορικού Κέντρου του Δήμου Κορυδαλλού"

29/12/2022

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

29/12/2022

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

28/12/2022

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ"

28/12/2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

28/12/2022

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ Δ.Σ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΡΩΝΗ

23/12/2022

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

23/12/2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

23/12/2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

23/12/2022

Πρόσκληση για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου

21/12/2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

16/12/2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

15/12/2022

Πρόσκληση για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου

09/12/2022

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

09/12/2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

8/12/2022

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ_ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ_2005

8/12/2022

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧΩ 1-2022 ΚΦΑ

05/12/2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

02/12/2022

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

02/12/2022

Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχων για το χρονικό διάστημα 01.12.2022 έως και 31.12.2023

01/12/2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

25/11/2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

25/11/2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

24/11/2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

18/11/2022

Πρόσκληση για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου

18/11/2022

Απόφαση Δημάρχου Κορυδαλλού

16/11/2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

15/11/2022

Πρόσκληση για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου

11/11/2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

04/11/2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

04/11/2022

Αποφάσεις 21ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

03/11/2022

Αποφάσεις 20ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

03/11/2022

Αποφάσεις 19ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

03/11/2022

Πρόσκληση για EKTAKTH σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου

01/11/2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

27/10/2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

21/10/2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

20/10/2022

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

19/10/2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

14/10/2022

Πρόσκληση σε Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022

14/10/2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ME 95239

08/10/2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 6474

08/10/2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗY 6507

08/10/2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗH 5728

08/10/2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗH 6802

08/10/2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗH 6804

08/10/2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

07/10/2022

Πρόσκληση για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου

07/10/2022

Πρόσκληση για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου

07/10/2022

Ορισμός μελών της Ομάδας Εργασίας Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ)

05/10/2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

30/09/2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

30/09/2022

Αποφάσεις 18ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

27/09/2022

Ψήφισμα για την για την Πανεπιστημιακή Αστυνομία

27/09/2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

23/09/2022

ΟΑΠ - ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧΩ 2-2022

19/09/2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

16/09/2022

ΟΑΠ - ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧΩ 1-2022 Κ.Φ.Α

16/09/2022

Πρόσκληση για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου

15/09/2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

15/09/2022

ΟΑΠ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧΩ 2/2022

14/09/2022

ΟΑΠ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΣΟΧΩ 2/2022

14/09/2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

09/09/2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 13/09/2022

09/09/2022

Δημοσίευση Διαγωνισμού Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π) του Δήμου Κορυδαλλού

09/09/2022

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 09/09/2022

09/09/2022

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

08/09/2022

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης ΣΟΧΩ 1-2022 (Κ.Φ.Α)

05/09/2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

02/09/2022

Πρόσκληση για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου

02/09/2022

Οριστικοί πίνακες των σχολικών καθαριστριών

29/08/2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, μέσω Τηλεδιάσκεψης 29 Αυγούστου 2022 ΩΡΑ 13.00

25/08/2022

Προσωρινοί πίνακες των σχολικών καθαριστριών

23/08/2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

19/08/2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, μέσω Τηλεδιάσκεψης Τρίτη 16 Αυγούστου 2022 ΩΡΑ 10.00 π.μ.

12/08/2022

Πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ

12/08/2022

Δημοσίευση αναλυτικής διακήρυξης 14777/8-8-22

09/08/2022

Πρόσκληση για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου

04/08/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 2022 (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ)

01/08/2022

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧΩ 1/2022 (ΟΑΠ)

01/08/2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

01/08/2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

22/07/2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

22/07/2022

Δημοσίευση διαγωνισμού για ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων του Δήμου Κορυδαλλού για τα έτη 2023 & 2024

20/07/2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

18/07/2022

Πρόσκληση για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου

18/07/2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

15/07/2022

Πρόσκληση και τεύχη της μελέτης του έργου με τίτλο: "Εργασίες διαμόρφωσης για την λειτουργία Δημοτικού Ωδείου στο πολιτιστικό κέντρο Κορυδαλλού", συνολικής δαπάνης 74.400,00€.

15/07/2022

Πρόσκληση σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, μέσω Τηλεδιάσκεψης Παρασκευή 15 Ιουλίου 2022 Ώρα 13.00.

15/07/2022

Διακήρυξη για την «Περισυλλογή – αποθήκευση και εκποίηση οχημάτων τέλους κύκλους ζωής – Ο.Τ.Κ.Ζ. έτους 2022».

14/07/2022

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

14/07/2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

08/07/2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

08/07/2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

01/07/2022

Πρόσκληση για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου

01/07/2022

Πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς για την ανάθεση εκτέλεση του έργου: "Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων ακινήτων προς σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο σε όλες τις περιοχές του Δήμου Σ25"

27/06/2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

24/06/2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

23/06/2022

Δημοσίευση ανοικτού ηλεκτρονικού δημοσίου διαγωνισμού για το επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων - ε.ς.ε.κ.κ.

21/06/2022