Αναζήτηση Αποφάσεων

ΒΕΡΛΗ Κ.&ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ -ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Α΄ 15ΗΜΕΡΟ 6/ 2022
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6Ο8ΣΩΛΩ-ΤΒΦ 20/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 1143 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΡΟΒΑΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ (10/09/2021-31/12/2021)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΣΥΩΩΛΩ-ΤΒΠ 20/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 1040 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΔΑΠΑΝΗ για Προμήθεια κάδων απορ/των 1100 lt, ως το υπ'αρ. 38/2022 ΤΙΜ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ8Λ2ΩΛΩ-ΔΓΝ 20/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 1113 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΔΑΠΑΝΗ για Παροχή υπηρεσίας αποδελτίωσης τύπου, ως το υπ'αρ. 22037/2022 ΤΙΜ.ΠΥ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΩΑΛΩΛΩ-659 20/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 1151 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Δαπάνη για την προμήθεια ειδών για τη σίτιση νηπίων (Κατεψυγμένα) - α΄τρίμηνο 2022 - ως τα υπ΄αρ. 1696, 1697, 1636 & 1637/22 τιμολόγια.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ω8ΔΩΩΛΩ-ΡΨΜ 20/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 1150 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Δαπάνη για την προμήθεια ειδών για τη σίτιση νηπίων (Ελαιόλαδο) - α΄τρίμηνο 2022 - ως το υπ΄αρ. 1635/22 τιμολόγιο.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ω59ΗΩΛΩ-7Κ2 20/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 1154 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Δαπάνη για την προμήθεια ειδών για τη σίτιση νηπίων ( Παντοπωλείο) - α΄τρίμηνο 2022 - ως τα υπ΄αρ. 1693 & 1634/22 τιμολόγια.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΞΥΝΩΛΩ-ΑΙ8 20/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 1152 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Προμήθεια υδραυλικών υλικών για Σχολικά κτίρια (2022) το με υπ.αριθμ. πρωτ.:8747/18-5-2022 Τεκμηριωμένο αίτημα διατάκτη
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ052ΩΛΩ-Ν1Η 20/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 8945 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια υδραυλικών υλικών για Δημοτικά κτίρια (2022) με το υπ. αριθμ. πρωτ.: 8747/18-5-2022 Τεκμηριωνένο αίτημα διατάκτη
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ω32ΓΩΛΩ-ΘΙΧ 20/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 8944 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ Α&ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ -ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Α' 15ΗΜΕΡΟ 6/ 2022
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΛΔΤΩΛΩ-Χ4Θ 20/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 1142 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΔΑΜΟΥ Β &ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ -ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Α' 15ΗΜΕΡΟ 6/2022
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΒΟ6ΩΛΩ-ΞΓΟ 20/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 1141 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΓΚΡΕΚ Σ.&ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ -ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Α' 15ΗΜΕΡΟ 6/2022
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ3ΕΔΩΛΩ-ΤΤΜ 20/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 1140 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΥΓΟΥΛΑΣ Α &ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ -ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ A' 15HMEΡΟΥ 6/2022
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 65ΘΧΩΛΩ-6ΛΤ 20/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 1138 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΘΟΥΣΑΚΗ Κ &ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ -ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Α'ΗΜΕΡΟ 6/22
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΑΝΥΩΛΩ-28Ε 20/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 1137 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΡΜΑΜΕΝΤΟΥ Κ&ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ -ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Α' 15ΗΜΕΡΟ 6/2022
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6Χ58ΩΛΩ-ΙΔΖ 20/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 1135 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΑΠΟ 1-6/3/2022 (ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΑΠΟ 1/9/2021 ΜΕΧΡΙ 31/8/2022)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΨΧΟΩΛΩ-ΤΕΡ 20/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 1147 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΑΠΟ 16-28/2/2022 (ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΑΠΟ 1/9/2021 ΜΕΧΡΙ 31/8/2022)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΗΓ5ΩΛΩ-4ΞΥ 20/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 1146 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΜΗΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΙΔΟΧ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ ΗΛΙΚΙΑΣ 55-67 ΕΤΩΝ" - ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 21-30/4/2022 (ΠΡΟΣΛΗΨΗ 1/04/2021 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 31/03/2022)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 63ΔΥΩΛΩ-24Ε 20/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 1149 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Δημιουργία συμψηφιστικής μετά από την υπ΄6378/7.4.2022 Σύμβασης
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 91Υ7ΩΛΩ-64Τ 19/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 8719 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Δημιουργία συμψηφιστικής μετά απο΄την υπ΄αριθμ. 6534/11.4.2022 Σύμβασης
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΜΦΖΩΛΩ-ΤΕ9 19/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 8728 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 2 3 407