Αναζήτηση Αποφάσεων

Απόφαση Δημάρχου για την προέγκριση και συγκρότηση συνεργείων για υπερωριακή εργασία υπαλλήλου ΙΔΑΧ, ο οποίος θα εργαστεί πέραν του ωραρίου κατά τις απογευματινές ώρες, βραδινές και αργίες για τον μήνα Οκτώβριο.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΔΑ: ΨΚΧΧΩΛΩ-Μ2Ρ 26/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 17348 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Δημάρχου για την προέγκριση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλου ΙΔΑΧ, η οποία θα εργαστεί πέραν του ωραρίου κατά τις απογευματινές ώρες για τον μήνα Οκτώβριο.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΔΑ: 9ΚΕΨΩΛΩ-ΟΨΖ 26/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 17352 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Προέγκριση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων ΙΔΑΧ, οι οποίοι θα εργαστούν πέραν του ωραρίου κατά τις απογευματινές ώρες για τον μήνα Οκτώβριο.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΔΑ: 65ΦΘΩΛΩ-64Λ 26/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 17351 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2023, ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ.
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΔΑ: 6ΚΑ8ΩΛΩ-4Ρ6 25/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 17404/25.9.2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Λήψη απόφασης για την απαλλαγή των δημοτικών τελών σε όσους δημότες υιοθετούν αδέσποτα ζώα συντροφιάς.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΓ48ΩΛΩ-ΡΘ0 20/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 15019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για τον καθορισμό χρόνου και ετήσιου τέλους παραχώρησης δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου στο Δήμο Κορυδαλλού επί της οδού ΣΚΡΑ & ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 96ΜΖΩΛΩ-15Φ 13/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 16725 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης σχετικά με την κοπή ενός (1) δένδρου του είδους πεύκου που βρίσκεται στο πεζοδρόμιο επί της οδού Παπαδιαμάντη 90 λόγω σχετικής αίτησης δημότη.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΡ3ΑΩΛΩ-ΘΣΜ 13/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 16717 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση υποβιβασμού των πεζοδρομίων έμπροσθεν του πλυντηρίου αυτοκινήτων επί της οδού Διαμαντίδη 22 στον Κορυδαλλό.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΕΖ9ΩΛΩ-8Ψ7 13/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 16712 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση μεταφοράς του οδηγού όδευσης τυφλών και διαμόρφωσης του πεζοδρομίου μπροστά από την επιχείρηση JACK΄S FATHER επί της οδού Ταξιαρχών 24 στον Κορυδαλλό.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6Π0ΗΩΛΩ-Θ0Τ 13/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 16548 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την διαγραφή χρεών οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΟΟ9ΩΛΩ-ΠΓ7 11/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 15895 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για την: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστημάτων Έξυπνης Πόλης και Βιώσιμης Κινητικότητας και ανάδειξη ταυτότητας εμπορικής περιοχής».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΚΧ9ΩΛΩ-3ΝΛ 11/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 15740 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την παράταση λειτουργίας του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας – Πειραιά.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ρ7ΞΨΩΛΩ-Ξ5Φ 07/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 16451 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την Γ΄ Κατανομή λειτουργικών δαπανών σχολείων, έτους 2023, ποσού 128.800,00€ στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορυδαλλού
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΦ50ΩΛΩ-ΕΑΦ 06/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 16276 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΒΑΣΙΛΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ & ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΙΔΟΧ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ ΗΛΙΚΙΑΣ 55-67 ΕΤΩΝ" - ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 1-31/8/2023 (ΠΡΟΣΛΗΨΗ 1/9/2021 ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ 1/9/2022 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 31/8/2023)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9Γ0ΤΩΛΩ-4ΓΟ 04/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 1923 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΙΔΟΧ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ ΗΛΙΚΙΑΣ 55-67 ΕΤΩΝ" - ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 1-31/8/2023 (ΠΡΟΣΛΗΨΗ 20/1/2023,ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 09/3/2024)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9Η3ΗΩΛΩ-ΡΟΗ 04/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 1922 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΚΟΤΡΩΤΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΙΔΟΧ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ ΗΛΙΚΙΑΣ 55-67 ΕΤΩΝ" - ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 23-25/8/2023 (ΠΡΟΣΛΗΨΗ 1/2/2023 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 31/1/2024)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΡΞΠΔΩΛΩ-ΙΛΙ 04/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 1921 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΓΓΛΟΓΑΛΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ & ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΙΔΟΧ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ ΗΛΙΚΙΑΣ 55-67 ΕΤΩΝ" - ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 1-31/8/2023 (ΠΡΟΣΛΗΨΗ 21/3/2022 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 20/3/2024)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ5ΕΩΩΛΩ-2ΙΘ 04/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 1920 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΙΔΟΧ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ ΗΛΙΚΙΑΣ 55-67 ΕΤΩΝ" - ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 1-31/8/2023 (ΠΡΟΣΛΗΨΗ 14/2/2022 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 13/2/2023 ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 13/2/2024)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ω8ΕΗΩΛΩ-2ΤΞ 04/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 1919 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΙΔΟΧ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ ΗΛΙΚΙΑΣ 55-67 ΕΤΩΝ" - ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 1-31/8/2023 (ΠΡΟΣΛΗΨΗ 12/6/2023 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 11/6/2024)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 65Μ1ΩΛΩ-43Γ 04/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 1918 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΓΟΥΝΕΛΑ ΛΟΥΚΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΙΔΟΧ) - ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 28-31/8/2023 - ΚΑΤ' ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 11.01.2023 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΕΧΡΙ 3/11/2023 COVID-19
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9665ΩΛΩ-ΤΥΛ 04/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 1917 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 2 3 495