Αναζήτηση Αποφάσεων

Λήψη απόφασης για την Β΄ Κατανομή λειτουργικών δαπανών σχολείων, έτους 2024, ποσού 128.800,00€ στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορυδαλλού.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΖΞΑΩΛΩ-ΒΗΨ 12/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 10035 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης σχετικά με τα μέλη των Τοπικών Επιχειρησιακών Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 9Μ3ΚΩΛΩ-ΩΣΖ 11/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 6623 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση σύστασης Εθελοντικής Ομάδας Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κορυδαλλού.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΛ9ΩΩΛΩ-8ΘΓ 11/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 7118 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την χωροθέτηση μίας θέσης στάθμευσης για τις λειτουργικές ανάγκες του ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ «ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ ΑΜΚΕ».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΘΡΞΩΛΩ-9Δ3 06/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 10102 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας φανερού και προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την: «Απόσυρση, διαχείριση και εκποίηση οχημάτων Ο.Τ.Κ.Ζ. (Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής» έτους 2024».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ7Γ2ΩΛΩ-1Β0 06/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 8841 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για τον ορισμό Επιτροπής για τη διενέργεια φανερού και προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την: «Απόσυρση, διαχείριση και εκποίηση οχημάτων Ο.Τ.Κ.Ζ. (Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής) έτους 2024».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΡΥΛΩΛΩ-ΧΕΚ 06/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 8843 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση οικίσκου «Πολύκεντρο Ανακύκλωσης» στη νότια πλευρά της πλατείας Αγίου Γεωργίου».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΕΨΥΩΛΩ-ΩΑΧ 04/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 9852 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση Έκθεσης Αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων 1ου τριμήνου έτους 2024.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 9Υ4ΑΩΛΩ-Φ33 03/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 9760 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ανάθεση σε υπαλλήλους του Δήμου Κορυδαλλού της εφαρμογής των διατάξεων του Κανονισμού Καθαριότητας και την επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων .
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 90Ζ2ΩΛΩ-ΣΗ9 31/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 9656 Αρ. Αποφ.: 9656 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
«Απόφαση συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής εργασίας, υπαλλήλων της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορυδαλλού, για το μήνα Ιούνιο του έτους 2024».
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9Ι2ΠΩΛΩ-13Δ 30/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 9377 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΔΑ: 94Η7ΩΛΩ-ΙΨΠ 29/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 9352/28.05.2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΓΡΚΡΙΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜ. ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟ 2024
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΔΑ: ΨΔΞ3ΩΛΩ-Ζ6Λ 27/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 9227/27.5.2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Απόφαση Δημάρχου για την προέγκριση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλου ΙΔΑΧ, η οποία θα εργαστεί πέραν του ωραρίου κατά τις απογευματινές ώρες, για τον μήνα Ιούνιο.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΔΑ: 9ΠΔΝΩΛΩ-ΝΦ9 23/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 8904 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Δημάρχου για την προέγκριση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλου ΙΔΑΧ, η οποία θα εργαστεί πέραν του ωραρίου κατά τις απογευματινές ώρες, για τον μήνα Ιούνιο.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΔΑ: Ψ7ΤΕΩΛΩ-8ΥΤ 23/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 8904 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Λήψη απόφασης για την υποβολή ανακεφαλαιωτικών εκθέσεων.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΩΓ8ΩΛΩ-ΧΥΑ 15/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 4219 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη μεταφορά περιπτέρου που βρίσκεται στην οδό Ταξιαρχών 2.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6Κ82ΩΛΩ-ΓΩΞ 15/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 8476 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση σύστασης Εθελοντικής Ομάδας Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κορυδαλλού.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΓΔ2ΩΛΩ-Η05 15/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 7118 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση μετακίνησης τρίτων και αποζημίωσης των δαπανών αυτής, για την συμμετοχή τους σε χρηματοδοτούμενο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα (COPE/URBACT IV)» εκτός της έδρας του Δήμου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ294ΩΛΩ-ΚΦ2 13/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 7286 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ - ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου: «Εργασίες διαμόρφωσης χώρων για την μετεγκατάσταση του 8ου Γυμνασίου Κορυδαλλού».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΟΦΦΩΛΩ-4Ω9 13/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 7183 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ - ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου: «Εργασίες ανακαίνισης-επισκευής στο υπαίθριο θέατρο «ΘΑΝΑΣΗΣ ΒΕΓΓΟΣ».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ6ΞΓΩΛΩ-Β6Ω 13/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 7180 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 504