Αναζήτηση Αποφάσεων

Λήψη απόφασης για την έγκριση μεταβολής του 19ου Δημοτικού Σχολείου Κορυδαλλού από 1/θέσιο σε 2/θέσιο και την ανάληψη κόστους λειτουργίας (λειτουργικές δαπάνες και δαπάνες συντήρησης) από τη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 65Ρ0ΩΛΩ-ΣΛΑ 03/12/2021 Αρ. Πρωτ.: 19638/17.11.21 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ Ε. & ΛΟΙΠΟΙ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 16/11-30/11/2021
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΜΘΩΩΛΩ-ΧΑ7 03/12/2021 Αρ. Πρωτ.: 2762 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Λήψη απόφασης για την έγκριση μεταβολής του 9ου Νηπιαγωγείου Κορυδαλλού από 2/θέσιο σε 3/θέσιο και την ανάληψη κόστους λειτουργίας (λειτουργικές δαπάνες και δαπάνες συντήρησης) από τη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 91ΕΖΩΛΩ-Α5Ψ 03/12/2021 Αρ. Πρωτ.: 19641/17.11.21 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΞΙΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ & ΛΟΙΠΟΙ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 16/11-30/11/2021
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΨΜΣΩΛΩ-ΛΗ8 03/12/2021 Αρ. Πρωτ.: 2759 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΔΑΠΑΝΗ για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΞΥΛΕΙΑΣ (2021) & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ :ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ, ως τα υπ'αρ. 82, 83/2021 ΤΙΜ.ΔΑ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6Υ6ΡΩΛΩ-ΣΚΘ 03/12/2021 Αρ. Πρωτ.: 2749 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Δαπάνη για Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ( απορ/ρων, φορτηγών κλπ ) για έκτακτες βλάβες ΚΗΥ 6508 ως προς το αριθμ. 1625/21 τιμολ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 61Ζ1ΩΛΩ-6Β1 03/12/2021 Αρ. Πρωτ.: 2753 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Δαπάνη για Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ( απορ/ρων, φορτηγών κλπ ) για έκτακτες βλάβες ΚΗΥ 6507 ως προς το αριθμ. 3018/21 τιμολ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 64ΠΟΩΛΩ-Σ1Γ 03/12/2021 Αρ. Πρωτ.: 2751 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Δαπάνη για Προμήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ( απορ/ρων, φορτηγών κλπ) για έκτακτες βλαβες ΚΗΥ 6431 ως προς το αριθμ. 41745/21 τιμολ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΣΚΨΩΛΩ-ΩΧΟ 03/12/2021 Αρ. Πρωτ.: 2752 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ. & ΛΟΙΠΟΙ- ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΠΟ 16/11-30/11/2021
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6Φ6ΑΩΛΩ-ΜΘΨ 03/12/2021 Αρ. Πρωτ.: 2758 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Δαπάνη για Προμήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ( απορ/ρων, φορτηγών κλπ) για έκτακτες βλαβες ΚΗΥ 6509 ως προς το αριθμ. 41747/21 τιμολ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΓ9ΛΩΛΩ-ΞΟ9 03/12/2021 Αρ. Πρωτ.: 2750 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΜΠΙΤΣΗ Π. & ΛΟΙΠΟΙ ΑΠΟ 16/11-30/11/2021
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΕ8ΒΩΛΩ-Ι9Ψ 03/12/2021 Αρ. Πρωτ.: 2757 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Κ. & ΛΟΙΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΠΟ 16/11-30/11/2021
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 604ΕΩΛΩ-ΔΑ6 03/12/2021 Αρ. Πρωτ.: 2760 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΛΟΙΠΟΙ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 16/11-30/11/2021
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9ΡΗ7ΩΛΩ-ΟΛ4 03/12/2021 Αρ. Πρωτ.: 2756 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ & ΛΟΙΠΟΙ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 16/11-30/11/2021
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΙΓ6ΩΛΩ-ΜΒ6 03/12/2021 Αρ. Πρωτ.: 2761 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ Δ. & ΛΟΙΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΠΟ 16/11-30/11/2021
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 90Ω1ΩΛΩ-ΜΜ7 03/12/2021 Αρ. Πρωτ.: 2755 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
POPOVICI MIRELLA - ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΠΟ 1/11/2021-30/11/2021 ( ΠΡΟΣΛΗΨΗ 5/4/2021 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 4/12/2021
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΔΝΡΩΛΩ-ΚΧΣ 03/12/2021 Αρ. Πρωτ.: 2738 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΓΑΛΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ & ΛΟΙΠΟΙ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΠΟ 1/11/2021-30/11/2021 (ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΚΗΦΗ" (ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΠΟ 1/7/2021 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 30/6/2022)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΣΔΞΩΛΩ-ΣΡ4 03/12/2021 Αρ. Πρωτ.: 2739 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΓΚΙΩΚΑ- ΠΑΠΠΑ ΣΟΦΙΑ & ΛΟΙΠΟΙ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 01/11/2021 - 30/11/2021 (ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟ ΙΝΟΤΗΤΑΣ " ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 16/5/2021 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 15/5/2022 "
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9Ο62ΩΛΩ-Μ0Α 03/12/2021 Αρ. Πρωτ.: 2740 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΓΑΒΡΙΛΙΑΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ & ΛΟΙΠΟΙ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 1/11/2021 - 30/11/2021 (ΠΡΟΣΛΗΨΗ 26/2/2021 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 25/10/2021 & ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ 31/12/2021) COVID-19
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΡ00ΩΛΩ-ΘΛΓ 03/12/2021 Αρ. Πρωτ.: 2742 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΛΑΒΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΛΟΙΠΟΙ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΠΟ 1/11/2021-30/11/2021 (ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΠΟ 7/7/2021 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 6/7/2022)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΠ75ΩΛΩ-ΔΨΠ 03/12/2021 Αρ. Πρωτ.: 2743 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 2 3 190