Ξεκινούν οι αιτήσεις Εθελοντών και Μαθητών για το Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Κορυδαλλού.

Το Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Κορυδαλλού απευθύνεται σε μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, με την οργάνωση τμημάτων μελέτης και σε για μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με την παροχή υποστήριξης στα φιλολογικά μαθήματα, στα μαθηματικά, την φυσική και τη χημεία. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται σε χώρους σχολείων με την βοήθεια εθελοντών καθηγητών και δασκάλων.Κριτήριο ένταξης των ενδιαφερομένων στο Κοινωνικό Φροντιστήριο θα είναι το συνολικό εισόδημα των συνοικούντων με το δικαιούχο, ενώ θα λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η οικογενειακή κατάσταση, τα κοινωνικά προβλήματα, η ανεργία.

Κατά την κατάθεση της αίτησης συμμετοχής στο κοινωνικό φροντιστήριο θα πρέπει να υποβληθούν συνημμένα τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
  2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
  3. Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος. Σε περίπτωση που δεν έχει παραλάβει εκκαθαριστικό σημείωμα από την Δ.Ο.Υ., υποχρεούται να προσκομίσει αντίγραφο της φορολογικής του δήλωσης που παρελήφθη από την Δ.Ο.Υ.. Επίσης στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ..
  4. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου απορίας πρόνοιας (αν υπάρχει).
  5. Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας (αν υπάρχει).

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Εκτυπώστε τις αιτήσεις στους παρακάτω συνδέσμους:

Για το σχολικό έτος 2021-2022 οι αιτήσεις έχουν λήξει.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τις δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να στέλνετε ηλεκτρονικά στο:

paideia@korydallos.gr ή να τις παραδίδετε στο

Γραφείο Παιδείας, Δημαρχείο Κορυδαλλού, Γρ. Λαμπράκη 240, ισόγειο.

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ.: 210 4990457.