ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλέφωνα Τμήματος Υγείας: 2132129314 – 316 – 312