Το Κοινωνικό Φαρμακείο παρέχει δωρεάν φάρμακα, υγειονομικό υλικό και παραφαρμακευτικά προϊόντα, σε άτομα τα οποία έχουν ελάχιστη έως και μηδαμινή πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και είναι κυρίως άνεργοι / ανασφάλιστοι, άποροι, υπερήλικες / χαμηλοσυνταξιούχοι, άστεγοι, μετανάστες, μονογονεϊκές / πολύτεκνες οικογένειες, άτομα με αναπηρία κ.α.

Το Κοινωνικό Φαρμακείο έχει αναπτύξει ένα πλέγμα δράσεων προκειμένου να εξασφαλίσει τη δωρεάν προμήθεια του σε φαρμακευτικά σκευάσματα και προϊόντα από φαρμακοβιομηχανίες, φαρμακευτικούς συλλόγους και τοπικούς συλλογικούς φορείς.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ

Δωρεάν Φαρμακευτική Περίθαλψη  Ανασφαλίστων

0% Συμμετοχή σε Φάρμακα από Κρατικούς Φορείς (Δ. Νοσοκομείο, ΕΟΔΥ κτλ) κατόπιν αίτησης

Προϋποθέσεις Δικαιούχων:

  • Απόφαση Κ.Ε.Π.Α ( Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας) σε ισχύ
  • Δικαιούχοι Βιβλιαρίου Πρόνοιας μέχρι τον Απρίλιο του 2016

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κοινωνικό Φαρμακείο: 2132129326 – 328