Το Γραφείο Στήριξης Ανέργων του Δήμου Κορυδαλλού απευθύνεται σε:

  • Άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες και απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας ( Άτομα με Αναπηρίες, μονογονεϊκές οικογένειες, άνεργοι χαμηλών εκπαιδευτικών προσόντων, άτομα με μη δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο/υπολογιστή ή ψηφιακά αναλφάβητοι ή κτλ)
  • Ανέργους: άτομα άνω των 18 ετών που δε διαθέτουν θέση εργασίας ή την έχουν χάσει και επιθυμούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.
  • Εργαζόμενους που επιθυμούν να αλλάξουν αντικείμενο εργασίας ή να αναβαθμίσουν το εκπαιδευτικό τους επίπεδο και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους.

Παροχή Υπηρεσιών:

  • Σύνταξη βιογραφικών σημειωμάτων & βοήθεια στη συμπλήρωση αιτήσεων προκηρύξεων ΑΣΕΠ – ΟΑΕΔ
  • Συνεργασία και διασύνδεση με φορείς εκπαίδευσης, επιχειρήσεις, οργανισμούς για τη διοργάνωση σεμιναρίων & εκδηλώσεων
  • Ενημέρωση για θέσεις εργασίας ιδιωτικού & δημόσιου φορέα στην ομώνυμη σελίδα στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης του Facebook.
  • Διασύνδεση και παραπομπή από και προς υπηρεσίες Κοινωνικών Υπηρεσιών ή άλλους Φορείς Π.χ Κοινωνικό Λειτουργό, Ψυχολόγο, ένταξη στο Πρόγραμμα Κοινωνικού Συσσιτίου κ.τ.λ.
  • Συνεργασία και διασύνδεση με: Φορείς εκπαίδευσης, επιχειρήσεις, οργανισμούς για τη διοργάνωση σεμιναρίων, εκδηλώσεων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλέφωνο: 2132129334