Το Γραφείο Κοινωνικών Λειτουργών παρέχει τις κάτωθι υπηρεσίες:

  • Ομάδα Προστασίας Ανηλίκων
  • Κοινωνικό-συναισθηματική στήριξη
  • Ατομική συμβουλευτική
  • Κοινωνικός σχεδιασμός
  • Διενέργεια κοινωνικών ερευνών κατόπιν εισαγγελικών εντολών για ενήλικες και ανηλίκους, για σχολική διαρροή για εισαγωγή σε κλινική μέσω ΕΟΠΥΥ, για εισαγωγή σε μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης για το ΚΕΑ (αστεγίες, μη ηλεκτροδοτούμενες κατοικίες, σύνθεση νοικοκυριού)
  • Αναζήτηση πηγών βοήθειας για την καταπολέμηση της φτώχειας
  • Συνεργασία και παραπομπές σε δημόσιους φορείς (ιδρύματα- νοσοκομεία), σχολεία, ΜΚΟ
  • Παροχή έκτακτης υλικής βοήθειας σε τρόφιμα και ρουχισμό
  • Δίκτυο εθελοντών για διαχείριση ιματιοθήκης
  • Αξιολόγηση Αιτημάτων & Δικαιολογητικών Ειδικού βοηθήματος επανασύνδεσης παροχών ηλεκτρικού ρεύματος (https://korydallos.gr/paratasi-prothesmias-ait-epanasynd-reyma)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γραφείο Κοινωνικών Λειτουργών: 2132129333