Αναζήτηση Αποφάσεων

Απόφαση Δημάρχου για την προέγκριση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλου ΙΔΑΧ, η οποία θα εργασθεί πέραν του ωραρίου κατά τις απογευματινές ώρες, για το μήνα Μάιο.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΔΑ: 6ΖΒΗΩΛΩ-Γ07 26/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 7449 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦ.ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜ. ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΔΑ: 94Ο9ΩΛΩ-Η9Ψ 25/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 7713/25-4-2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών για την συγκρότηση Επιτροπής Ισότητας.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΛΥ7ΩΛΩ-Θ7Κ 24/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 5220 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών για την συγκρότηση Επιτροπής Περιβάλλοντος (Πρασίνου – Καθαριότητας).
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΗΣΩΩΛΩ-Κ5Ξ 24/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 7592 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών για την συγκρότηση Επιτροπής Νεολαίας – Παιδείας.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 68ΘΚΩΛΩ-Γ44 22/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 7397 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών για την συγκρότηση Επιτροπής για την απομάκρυνση των Φυλακών.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 9Ε3ΕΩΛΩ-ΛΔΚ 22/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 7402 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών για την συγκρότηση Επιτροπής Αθλητισμού.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΗΦ6ΩΛΩ-ΝΞΣ 22/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 7400 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών στον Αναπτυξιακό Οργανισμό του Δήμου Κορυδαλλού.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΗΖΝΩΛΩ-Α6Π 18/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 5237 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση Έκθεσης Πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Β΄ εξαμήνου έτους 2023.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 9ΚΥΕΩΛΩ-ΛΛΦ 10/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 6625 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση Έκθεσης Πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Α΄ εξαμήνου έτους 2023.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 9Β7ΘΩΛΩ-ΖΦΟ 10/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 6624 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2023 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορυδαλλού.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΘΣΔΩΛΩ-Ν6Η 09/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 6503 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την παράταση παραχώρησης των χώρων που στεγάζονται τα γραφεία της Α.Π.Ο. ΑΕΤΟΣ, πίσω από το Δημαρχείο, βάση της υπ’ αρ. πρωτ.: 34847/03-09-2014.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ0ΥΒΩΛΩ-1ΓΗ 04/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 1849 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης σχετικά με την κοπή πέντε (5) δένδρων του είδους νεραντζιά, τρία (3) επί της οδού Μαραθώνος και δύο (2) επί της οδού Αβέρωφ, λόγω σχετικής αίτησης δημότη.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΒ8ΑΩΛΩ-65Μ 03/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 6170 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για διενέργεια Ανθοκομικής Έκθεσης.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6118ΩΛΩ-ΚΗΖ 03/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 6164 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της αρ.: 127/2023 κανονιστικής απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Καθορισμός κοινοχρήστων χώρων επί των οποίων θα επιτρέπεται η παραχώρηση χρήσης τους».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ρ6Υ5ΩΛΩ-42Τ 03/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 6168 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για τον καθορισμό ωραρίου τροφοδοσίας επιχειρήσεων, υπεραγορών και λοιπών καταστημάτων με τη φορτοεκφόρτωση φορτηγών οχημάτων στο Δήμο Κορυδαλλού.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 95ΒΧΩΛΩ-ΙΥ4 03/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 6048 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης για μηχανάκια στην πλατεία Ελευθερίας (Αρ. πρωτ.: 2973/21.02.2024).
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ρ9Κ2ΩΛΩ-ΧΚ7 03/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 6046 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης για μηχανάκια στην πλατεία Ελευθερίας (Αρ. πρωτ.: 2104/12/02.2024).
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΖΧΝΩΛΩ-ΓΚ2 03/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 6042 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την χωροθέτηση έξι θέσεων στάθμευσης για Άτομα με Αναπηρία (ΑΜΕΑ) σε διάφορα σημεία του Δήμου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ρ7ΛΝΩΛΩ-Η5Λ 03/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 6016 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση μετάθεσης ισχύος του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της προμήθειας «Υλοποίηση και συντήρηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας για τα σχολικά κτίρια του Δήμου Κορυδαλλού».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 9ΓΒΜΩΛΩ-Σ7Ι 03/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 4087 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 4 503