Αναζήτηση Αποφάσεων

Απόφαση Δημάρχου για την προέγκριση και συγκρότηση συνεργείων για υπερωριακή εργασία (απογευματινές ώρες, βραδινές και αργίες) υπαλλήλου ΙΔΑΧ για τον μήνα Δεκέμβριο.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΔΑ: ΨΓΙ8ΩΛΩ-Υ22 22/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 20776 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Λήψη απόφασης για την υποβολή συνοπτικών ανακεφαλαιωτικών εκθέσεων.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΗΙΩΩΛΩ-ΜΞΝ 17/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 17743 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης σχετικά με την αλλαγή προτεραιότητας των οχημάτων στη συμβολή των οδών Θησέως και Θεμιστοκλέους με την τοποθέτηση πινακίδων STOP επί της οδού Θεμιστοκλέους.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 9ΒΤΛΩΛΩ-ΥΥ0 15/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 20521 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για τη φιλοξενία Δημοτικής Αντιπροσωπείας του αδελφοποιημένου Δήμου Αγίου Δομετίου Κύπρου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΗΞ8ΩΛΩ-Κ52 14/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 18301 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για αίτηση εξαίρεσης από την κατάργηση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) βάσει του άρθρου 27 του Νόμου 5056/2023 (ΦΕΚ 16/06.10.2023, τεύχος Α) για το ΝΠΔΔ «Οργανισμός Άθλησης και Πολιτισμού Δήμου Κορυδαλλού (Ο.Α.Π.)».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 68ΩΗΩΛΩ-11Π 14/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 20292 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για τη διαγραφή χρεών διαφόρων οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους (Αρ. πρωτ.: 13296/11.07.2023).
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 620ΕΩΛΩ-ΖΗΒ 14/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 13296 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για τη διαγραφή χρεών διαφόρων οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους (Αρ. πρωτ.: 16133/01.09.2023).
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΟΙΚΩΛΩ-ΥΔ6 14/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 16133 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για τη διαγραφή χρεών διαφόρων οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους (Αρ. πρωτ.: 17636/27.09.2023).
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΡΔΡΩΛΩ-2ΣΔ 14/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 17636 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για τη διαγραφή χρεών διαφόρων οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους (Αρ. πρωτ.: 18564/16.10.2023).
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΔΑ4ΩΛΩ-ΟΧ8 14/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 18564 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για διαγραφή οφειλών
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΥΞ0ΩΛΩ-Ξ5Ζ 14/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 18648 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση μεταβολής του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Κορυδαλλού από 8/θέσιο σε 10/θέσιο και την ανάληψη δαπάνης λειτουργικών εξόδων που προκύπτουν σύμφωνα με την πρόταση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ρ613ΩΛΩ-ΔΥΡ 13/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 20173 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση μεταβολής του 8ου Νηπιαγωγείου Κορυδαλλού από 3/θέσιο σε 4/θέσιο και την ανάληψη δαπάνης λειτουργικών εξόδων που προκύπτουν σύμφωνα με την πρόταση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΤΑΟΩΛΩ-ΨΕΛ 13/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 20168 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση μεταβολής του 10ου Δημοτικού Σχολείου Κορυδαλλού από 12/θέσιο σε 15/θέσιο και την ανάληψη δαπάνης λειτουργικών εξόδων που προκύπτουν σύμφωνα με την πρόταση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΡΩΛΙΩΛΩ-Τ0Ε 13/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 20171 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης τον ορισμό μηχανισμού πιστοποίησης εκτέλεσης της πράξης: ’’ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ’’ με κωδικό ΟΠΣ 6002009 του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗ 2021-2027.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6Π8ΠΩΛΩ-Δ0Ζ 13/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 18420 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης σχετικά με την κοπή ενός (1) δένδρου του είδους Πεύκο, που βρίσκεται στο πεζοδρόμιο, επί της οδού Σαλαμινομάχων 3 λόγω διαφόρων κινδύνων που προκύπτουν από την μικρή απόσταση του δένδρου από τους εξώστες της πολυκατοικίας.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ0Ε8ΩΛΩ-Υ9Δ 06/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 19962 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης σχετικά με την κοπή ενός (1) δένδρου, που βρίσκεται στο πεζοδρόμιο, επί της οδού Δερβενακίων 88 λόγω σχετικής αίτησης δημότη.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ρ721ΩΛΩ-Θ9Β 06/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 19960 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης σχετικά με την κοπή δύο (2) δένδρων του είδους νεραντζιά, που βρίσκεται στο πεζοδρόμιο, επί της οδού Μετσόβου 13 λόγω σχετικής αίτησης δημότη.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 9Γ68ΩΛΩ-ΣΧ4 06/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 19957 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση του Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης οικονομικού έτους 2022, του Δήμου Κορυδαλλού.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΝΙ4ΩΛΩ-4ΨΛ 06/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 19778 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για τον ορισμό υπεύθυνου λογαριασμού και εισηγητή εκκαθάρισης δαπάνης του έργου: ‘’ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ‘’με ενάριθμο 2023ΕΠ08570041
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΨΖΘΩΛΩ-5ΕΚ 02/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 18833 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση μετάθεσης ισχύος του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της προμήθειας: «Υλοποίηση και συντήρηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας για τα σχολικά κτίρια του Δήμου Κορυδαλλού».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 99Α7ΩΛΩ-45Ρ 02/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 16798 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 4 498