Αναζήτηση Αποφάσεων

Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για: Υπηρεσίες Συμβούλου για τις ενέργειες διαχείρισης του έργου ¨COPE¨ του ευρωπαϊκού προγράμματος URBACT IV.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 643ΗΩΛΩ-Ι1Γ 31/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 17938 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για τη: Προμήθεια για την αναβάθμιση του αύλειου χώρου του 10ου ΔΣ και των κοινόχρηστων χώρων πέριξ αυτού.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΙΩΡΩΛΩ-ΚΞΞ 31/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 19135 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση του αναλυτικού προϋπολογισμού της συμμετοχής του Δήμου Κορυδαλλού στο έργο COPE, στο πλαίσιο του προγράμματος URBACT IV.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 63ΔΜΩΛΩ-842 30/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 18416 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής - Οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή – συντήρηση και αποκατάσταση φθορών πλακοστρώσεων πεζοδρομίων σε διάφορα σημεία του Δήμου (έτος 2021)».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΝΛΙΩΛΩ-3ΛΝ 30/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 17894 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής - Οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή – συντήρηση και αποκατάσταση φθορών πλακοστρώσεων πεζοδρομίων σε διάφορα σημεία του Δήμου (έτος 2020)».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΦΝΘΩΛΩ-ΔΕ8 30/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 17902 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής - Οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση, επισκευή και επέκταση της υπάρχουσας αυτόματης άρδευσης σε χώρους πρασίνου του Δήμου».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 9ΤΔΥΩΛΩ-ΓΚ6 30/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 17899 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής - Οριστικής παραλαβής του έργου: «Τοποθέτηση προστατευτικών πλεγμάτων συγκράτησης επικίνδυνων και απότομων πρανών (έτους 2021)».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΩΥΩΩΛΩ-ΘΣ1 30/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 17896 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για τη πρόσληψη ενός (1) ατόμου στον Δήμο Κορυδαλλού με σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου: «COPE (Coherent Place-based Climate Action) - Unlocking the green potentials of citizen action» του Προγράμματος URBACT IV».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΟ7ΖΩΛΩ-9ΑΠ 30/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 18842 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση 13ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου – Κολυμβητηρίου και δύο Γηπέδων Αντισφαίρισης», προϋπολογισμού 8.389.840,00€.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΤΦΝΩΛΩ-508 27/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 17341 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση Δημάρχου για την προέγκριση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων ΙΔΑΧ για τον μήνα Νοέμβριο.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΔΑ: 9ΨΧΛΩΛΩ-37Ω 26/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 19273 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Δημάρχου για την προέγκριση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλου ΙΔΑΧ για τον μήνα Νοέμβριο.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΔΑ: 9Β98ΩΛΩ-Τ36 26/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 19270 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της εργασίας: «Υπηρεσίες υποστήριξης για την έκδοση Πιστοποιητικών πυρασφάλειας σε σχολικές μονάδες (έτους 2019)».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 9Ε2ΙΩΛΩ-ΛΥΘ 26/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 18892 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση Δημάρχου για την προέγκριση και συγκρότηση συνεργείων για υπερωριακή εργασία υπαλλήλου ΙΔΑΧ για τον μήνα Νοέμβριο.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΔΑ: 617ΗΩΛΩ-036 26/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 19275 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της εργασίας: «Υπηρεσίες υποστήριξης για την έκδοση Πιστοποιητικών πυρασφάλειας σε σχολικές μονάδες και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΦΤΨΩΛΩ-6ΣΘ 26/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 18894 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. του έργου: «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Κορυδαλλού».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 67ΗΞΩΛΩ-ΘΞΚ 26/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 18382 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΕΡΩΡΓΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜ. ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2023.
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΔΑ: 66Π2ΩΛΩ-ΨΚ0 26/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 19362/26.10.2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΙΞ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΖ2ΠΩΛΩ-ΗΑΟ 26/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 18889 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Γ΄ τριμήνου έτους 2023.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 9ΖΦΜΩΛΩ-7ΒΚ 25/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 19322 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την ψήφιση της 10ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Κορυδαλλού, οικονομικού έτους 2023.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ4Ν2ΩΛΩ-Κ7Β 25/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 19320 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την υποβολή της αριθμ.: 14/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου «Λήψη απόφασης για την Γ΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κορυδαλλού (Κ.Ε.Δ.ΚΟ.).
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΩΥΞΩΛΩ-ΕΞΑ 25/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 18838 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 4 5 498