Αναζήτηση Αποφάσεων

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ. & ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Σ. & ΛΟΙΠΟΙ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΠΟ 1/3/-31/3/2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΛΖΟΩΛΩ-Δ4Σ 09/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 552 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Οφειλομένη δαπάνη για Προμήθεια πασσάλων για στήρηξη δένδρων σε πεζοδρόμια ως το αριθμ.89/2019 τιμ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 614ΗΩΛΩ-14Ζ 09/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 500 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΞΙΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ & ΛΟΙΠΟΙ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΠΟ 16/3/20 ΕΩΣ 31/3/20
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9ΚΘ1ΩΛΩ-ΟΘΣ 09/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 557 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ Π. & ΛΟΙΠΟΙ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΠΟ 16/3/20 ΕΩΣ 31/3/20
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9ΡΤ8ΩΛΩ-Ρ11 09/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 556 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΠΟ 16/3 -31/3/2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΙΔ1ΩΛΩ-ΗΘΩ 09/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 561 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ (COVID-19)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΧΝΙΩΛΩ-Λ6Φ 09/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 6083 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ- ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΠΟ 1/3-8/3/2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΕΔΒΩΛΩ-6ΞΛ 09/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 562 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 14 -31/3/2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ3ΣΨΩΛΩ-ΖΓΝ 09/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 570 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 5-9/3,ΜΙΛΙΩΡΗΣ Σ.ΑΣΘΕΝΕΙΑ 1-31/3/2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΚ3ΨΩΛΩ-5Ρ7 09/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 563 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘ 1-31/3/2020, ΜΕΛΙΣΣΙΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 17-28/3/2020, ΠΕΤΡΟΥ ΗΛΙΑΝΝΑ 1-31/3/2020.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΦΠΓΩΛΩ-ΨΝ9 09/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 571 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ: ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 4-5/3/2020, ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ ΧΡΙΣΤ 1-31/3/2020, ΤΣΙΑΜΠΑΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 1-31/3/2020, ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ 9-11/3/2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9ΩΣΑΩΛΩ-Δ0Ε 09/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 572 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΚΟΤΣΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 23-27/3/2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΜΓΨΩΛΩ-Ε89 09/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 573 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ. & ΛΟΙΠΟΙ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΠΟ 16/3/20 ΕΩΣ 31/3/20
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΓΡ0ΩΛΩ-Β5Υ 09/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 551 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΑΘΗΝΑ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 1-31/3/20, ΣΚΟΡΔΙΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 10-24/3/20, ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 9-13/3/20, ΤΣΙΧΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 1-31/3/20, ΦΙΛΙΠΠΟΓΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 1-31/3/20
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΣΩ7ΩΛΩ-1ΨΣ 09/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 544 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΚΟΚΟΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 1-31/3/20, ΛΕΒΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 12-31/3/20, ΡΑΓΙΑΔΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 16-20/3/20
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ488ΩΛΩ-7ΓΠ 09/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 546 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 1-11/3/20, ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 13-19/3/20, ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 9-31/3/20, ΦΡΟΥΖΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ- ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 23-31/3/20
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΤ6ΒΩΛΩ-73Α 09/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 547 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ Δ. & ΛΟΙΠΟΙ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΠΟ 16/3/20 ΕΩΣ 31/3/20
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ω9Ν8ΩΛΩ-ΠΧΝ 09/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 555 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΠΟ 16-31/3/2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΣΩΨΩΛΩ-Β6Τ 09/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 553 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΓΑΒΡΙΛΗ ΟΛΓΑ & ΛΟΙΠΟΙ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΠΟ 16/3/20 ΕΩΣ 31/3/20
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΔΞ5ΩΛΩ-ΦΧΡ 09/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 554 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Ι. & ΛΟΙΠΟΙ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΠΟ 16/3/20 ΕΩΣ 31/3/20
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΘΥ1ΩΛΩ-ΝΝΚ 09/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 550 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 492 493 494 495 496 500