Αναζήτηση Αποφάσεων

ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟ 6/7/2017-31/12/2017 (ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΠΟ 16/5/2017 - ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ 12/12/2018)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΘΙΘΩΛΩ-ΖΛΡ 21/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 598 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΜΠΑΛΑΣΗΣ Κ. & ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ- ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΗΝΟΣ 3/2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΤΦΞΩΛΩ-ΜΞΕ 21/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 630 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Κ. - ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΗΝΟΣ 3/2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΞΦΞΩΛΩ-ΒΞΤ 21/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 628 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΉΣΥΧΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ & ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ- ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΗΝΟΣ 3/2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΩΒ2ΩΛΩ-ΞΦ2 21/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 627 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΚΑΡΕΛΛΗΣ Σ. & ΛΟΙΠΟΙ - ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΗΞΩΩΛΩ-ΦΑ1 21/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 621 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΒΑΓΙΩΝΑΚΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΛΟΙΠΟΙ - ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ω57ΦΩΛΩ-ΛΝΟ 21/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 619 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΘΕΟΛΟΓΟΥ Α.&ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ 3/2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6Σ26ΩΛΩ-7Δ9 21/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 631 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ανάθεση δημοσίευσης της υπ' αριθμ.: 6127/10-4-2020 απόφασης Δημάρχου για: " Αναπλήρωση Δημάρχου, κατά την απουσία ή κωλύματος του".
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΩΗΔΩΛΩ-37Α 21/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 6331 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ Α. &ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 1/5- 15/5/2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6Λ5ΘΩΛΩ-ΟΟΝ 21/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 606 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΔΡΑΓΟΜΑΝΙΔΟΥ Π. &ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 1/5- 15/5/2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΨ8ΥΩΛΩ-ΨΚΧ 21/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 560 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΓΚΡΕΚ Σ. &ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 1/5 - 15/5/2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ9ΒΑΩΛΩ-9ΧΡ 21/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 559 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ (COVID-19)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΜΦΤΩΛΩ-ΣΙΟ 21/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 6327 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ω93ΘΩΛΩ-ΕΧΡ 21/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 6160 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Δαπάνη για 9ο λογαριασμό του εργου "Συντηρηση οδικου δικτυου Δημου Κορυδαλλου ( έτους 2017)"ως το αριθμ. 9/2020 τιμ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ1ΡΒΩΛΩ-ΡΘΚ 16/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 632 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Μίσθωση χώρου γιά παράρτημα Κ.Ε.Π. του Δήμου ως το ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ 4462/4-3-2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΓΟΩΩΛΩ-ΨΚΨ 16/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 6300 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΔΑΠΑΝΗ για Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων 2020-2021, για ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ (20) Α΄ ΜΑΡΤΙΟΥ [1-15/3/2020] & ως το υπ'αρ.7583/20 ΤΙΜ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΜΖΙΩΛΩ-86Λ 16/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 609 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΔΑΠΑΝΗ για Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων 2020-2021, για ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ (20ΜΕ) Α΄ ΜΑΡΤΙΟΥ [1-15/3/2020] & ως το υπ'αρ.7584/20 ΤΙΜ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΚ0ΔΩΛΩ-Τ9Δ 16/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 608 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΔΑΠΑΝΗ για Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων 2020-2021, για ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ (15) Α΄ ΜΑΡΤΙΟΥ [1-15/3/2020] & ως το υπ'αρ.7582/20 ΤΙΜ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΔΔΓΩΛΩ-Φ0Ξ 16/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 607 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΔΑΠΑΝΗ για Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων 2020-2021, για ΑΜΟΛΥΒΔΗ (35) Α΄ ΜΑΡΤΙΟΥ [1-15/3/2020] & ως το υπ'αρ.7581/20 ΤΙΜ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ7ΞΠΩΛΩ-Η5Ι 16/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 604 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΔΑΠΑΝΗ για Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων 2020-2021, για ΑΜΟΛΥΒΔΗ (20) Α΄ ΜΑΡΤΙΟΥ [1-15/3/2020] & ως το υπ'αρ.7580/20 ΤΙΜ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΩΥΣΩΛΩ-ΔΤ4 16/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 603 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 490 491 492 493 494 502