Το ταμείο θα λειτουργεί καθημερινά ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΕΜΠΤΗ 07:30 – 14:00 και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07:30 – 13:00.