Το ΕΠΑ.Λ. Κορυδαλλού έγινε μέλος του Δικτύου Δημοκρατικών Σχολείων (Democratic Schools Network) του Συμβουλίου της Ευρώπης (Council of Europe) λαμβάνοντας έτσι μια ξεχωριστή διάκριση.

Το Συμβούλιο της Ευρώπης εστιάζει στην εκπαίδευση για την διασφάλιση και προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Προωθώντας και υποστηρίζοντας καλές εκπαιδευτικές πρακτικές με σκοπό την καλλιέργεια μιας ουσιαστικής δημοκρατικής κουλτούρας αποδίδει μεγάλη σημασία στον δημοκρατικό τρόπο λειτουργίας των σχολείων.

Το Δίκτυο Δημοκρατικών Σχολείων αποτελεί ένα δίκτυο σχολείων από όλα τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, τα οποία μπορούν να αλληλοεπιδρούν προβάλλοντας συλλογικές προσπάθειες που έχουν ως στόχο την οικοδόμηση, καλλιέργεια και διατήρηση ενός δημοκρατικού πολιτισμού και συμπεριλαμβάνουν χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς όλους τους μαθητές.

Το Δίκτυο Δημοκρατικών Σχολείων (Democratic Schools Network) αποτελεί ένα δίκτυο σχολείων από όλα τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης (Council of Europe), τα οποία μπορούν να αλληλοεπιδρούν προβάλλοντας συλλογικές προσπάθειες που έχουν ως στόχο την οικοδόμηση, καλλιέργεια και διατήρηση ενός δημοκρατικού πολιτισμού και συμπεριλαμβάνουν χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς όλους τους μαθητές.
Η ένταξη του σχολείου μας στο Δίκτυο Δημοκρατικών Σχολείων (Democratic Schools Network) επιτεύχθηκε με την υλοποίηση του έργου Digital Resistance, σε πέντε ευρωπαϊκές χώρες της ΕΕ, υπό την αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης στο πλαίσιο του κοινού προγράμματος DISCO (Democratic and Inclusive School Culture in Operation) του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπεύθυνος του έργου ήταν ο διευθυντής του ΕΠΑ.Λ. Κωνσταντίνος Ασημακόπουλος και τη διαχείριση του έργου ανέλαβαν οι εκπαιδευτικοί Ελισάβετ Καρακίτσιου και Θωμαΐς Σπήλιου.
Στο επίκεντρο του έργου Digital Resistance τέθηκε η αναγκαιότητα εκπαίδευσης των μαθητών/τριών στην προστασία από τους ψηφιακούς κινδύνους και ιδιαίτερα τις ψευδείς ειδήσεις και την παραπληροφόρηση καθώς και την υιοθέτηση μιας κριτικής και υπεύθυνης ψηφιακής ταυτότητας. Στόχος του ήταν η δημιουργία ενός Εγχειριδίου για εκπαιδευτικούς προκειμένου να εφαρμόσουν νέες διδακτικές στρατηγικές για να υποστηρίξουν τους μαθητές/τριες τους στην αναγνώριση ψευδών ειδήσεων και παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο, την προώθηση ενός ψηφιακού δημοκρατικού διαλόγου και την ενίσχυση της κριτικής σκέψης καθιστώντας τους υπεύθυνους ψηφιακούς πολίτες.
Το σχολείο μας συμμετείχε στη συγγραφή του 4ου κεφαλαίου του Εγχειριδίου με τίτλο «Δημιουργία ψηφιακού υλικού» το οποίο προσφέρει κατευθυντήριους άξονες και βασικά εργαλεία σε εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες προκειμένου να παράξουν ποικίλα ψηφιακά αποτελέσματα ως τεκμηρίωση της μεθοδολογικής αποδόμησης των ψευδών ειδήσεων και της παραπληροφόρησης που συναντούν στο διαδικτυακό
χώρο στο πλαίσιο σχετικών δραστηριοτήτων στην τάξη.
Το Εγχειρίδιο διατίθεται δωρεάν σε ψηφιακή μορφή (https://rm.coe.int/digitalresistance-handbook-21012021/1680a1269d) στα αγγλικά, ενώ σύντομα ολοκληρώνεται η μετάφρασή του στα ελληνικά.
Με βάση τη μεθοδολογία και τα μοντέλα διδασκαλίας που προτείνονται στο Εγχειρίδιο, οι εκπαιδευτικοί του σχολείου που συμμετείχαν στην υλοποίηση του έργου Digital Resistance δημιούργησαν έναν φάκελο με σχέδια μαθήματος και ψηφιακά παραδείγματα αποδόμησης συγκεκριμένων επίκαιρων ψευδών ειδήσεων (https://digi-res.eu/el/%cf%88%ce%b7%cf%86%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%8c-%ce%b5%ce%b3%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%af%ce%b4%ce%b9%ce%bf/).
Το υλικό αυτό χρησιμοποιήθηκε σε επιμορφωτικές συνεδρίες που πραγματοποιήθηκαν, στα πλαίσια του έργου, σε εκπαιδευτικούς από σχολεία του Δήμου Κορυδαλλού και της ευρύτερης περιοχής. Είναι διαθέσιμο, σε ψηφιακή μορφή, στον επίσημο ιστότοπο του έργου Digital Resistance (www.digi-res.eu) που δημιουργήθηκε με την καθοδήγηση και επιμέλεια των εκπαιδευτικών της συντονιστικής ομάδας του σχολείου μας για να φιλοξενήσει τη συλλογική προσπάθεια των ευρωπαίων εταίρων του έργου και να παρακινήσει στον διαμοιρασμό εργασιών που παράχθηκαν από μαθητές/τριες στις ευρωπαϊκές χώρες
της ΕΕ όπου υλοποιήθηκε, επίσης, το έργο.
Την εφαρμογή του έργου στην τάξη με μαθητές και μαθήτριες του σχολείου μας υλοποίησε η εκπαιδευτικός Ευτυχία Σιέμπενου σε συνεργασία με την ομάδα διαχείρισης του έργου. Με την υποστήριξή τους, οι μαθητές/τριες εργάστηκαν ομαδικά και δημιούργησαν ποικίλο και πρωτότυπο υλικό (αφίσες, φυλλάδια, κόμικ, εκστρατείες δημιουργίας και διάδοσης ψευδών ειδήσεων, γκράφιτι στην αυλή του σχολείου, θεατρική παράσταση Καραγκιόζη με σχετικό θέμα) στο οποίο αποτυπώνεται η εφαρμογή καλών εκπαιδευτικών πρακτικών και η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και του δημοκρατικού πολιτισμού.
Ψηφιακό υλικό που δημιουργήθηκε κατά την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου δημοσιεύτηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης (Council of Europe) στον ιστότοπο https://www.coe.int/en/web/campaign-free-to-speak-safe-to-learn/epal-korydallou παρουσιάζοντας με τον τρόπο αυτό το συλλογικό έργο μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών του σχολείου μας στην ευρύτερη σχολική κοινότητα του Δικτύου
Δημοκρατικών Σχολείων (Democratic Schools Network)του Συμβουλίου της Ευρώπης (Council of Europe).

O Διευθυντής του ΕΠΑΛ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Μηχανολόγος Μηχανικός, ΜEng, MA.

Οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί
Καρακίτσιου Ελισάβετ
Σπήλιου Θωμαΐς – Παναγιωτίτσα
Σιέμπενου Ευτυχία