Σχέδιο δράσης για τον περιορισμό της μετάδοσης του κορωνοϊού Sars-COV2 (Covid19)