Η παρουσία σας στην ορκωμοσία της νέας Δημοτικής Αρχής αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για εμάς.