Τίτλος

Κατάσταση

Συμμετοχή ως

Link

1η Ανοιχτή Ηλεκτρονική Διαβούλευση ΣΑΠ Δήμου Κορυδαλλού

Κλειστό

05/06/2023

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ  ΔΕΥΤΕΡΑ 19.12.2022, ΩΡΑ: 14.00

Κλειστό

19/12/2022

Ερωτηματολόγιο σχετικά με το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του Δήμου Κορυδαλλού (2ο Στάδιο)

Κλειστό

10/02/2022

Χριστουγεννιάτικη Αγορά στην Πλατεία Ελευθερίας

Κλειστό

5/12/2021

Σχέδίο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Κορυδαλλού

Κλειστό

10/11/2021

Σχέδίο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Κορυδαλλού (υφιστάμενη κατάσταση)

Κλειστό

Σχέδίο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Κορυδαλλού - Κοινό Όραμα, προτεραιότητες και προτεινόμενα σενάρια

Κλειστό

Ερωτηματολόγιο σχετικά με το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του Δήμου Κορυδαλλού (1ο Στάδιο)

Κλειστό

30/09/2021