Ο Δήμος Κορυδαλλού σας καλεί σε Ανοιχτή Ηλεκτρονική Διαβούλευση για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) και συγκεκριμένα για το κοινό όραμα, τις προτεραιότητες και τα προκαταρκτικά σενάρια για την κινητικότητα.
Στο πλαίσιο της διαβούλευσης παρουσιάζονται η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης , τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις απόψεις φορέων και πολιτών που καταγράφηκαν στο πλαίσιο της 1ης Διαβούλευσης και οι προτεινόμενες παρεμβάσεις.

Τα αποτελέσματα της Διαβούλευσης θα ληφθούν υπόψη στη διαμόρφωση του τελικού Κοινού Οράματος και στην επιλογή στρατηγικής κατεύθυνσης που πρέπει να δοθεί στον σχεδιασμό του συστήματος αστικής κινητικότητας, για βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα.
Όσοι επιθυμούν, μπορούν να ενημερωθούν στο παρακάτω σύνδεσμο:
https://korydallos.gr/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%b5%cf%8d%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/

Για τη συμμετοχή στη διαβούλευση παρακαλούμε να στείλετε e-mail στις ακόλουθες διευθύνσεις:

Η διαβούλευση θα πάρει παράταση και θα διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2021.
Μετά το πέρας της Διαβούλευσης ο Δήμος Κορυδαλλού θα οργανώσει εκδήλωση για την παρουσίαση-συζήτηση που θα αφορά στους στόχους, στα μέτρα και στις παρεμβάσεις του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.