Γνωστοποιείται ότι, την Πέμπτη 09 Σεπτεμβρίου 2021, αναρτήθηκαν στην διαδικτυακή πύλη του Δήμου Κορυδαλλού, οι οριστικοί πίνακες μοριοδότησης των αιτήσεων ενδιαφερομένων για την εγγραφή και επανεγγραφή βρεφών και νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Κορυδαλλού, για το παιδαγωγικό έτος 2021-2022.

Οι οριστικοί πίνακες καταρτίστηκαν με αυτοματοποιημένο διαφανή και αντικειμενικό τρόπο μέσω ηλεκτρονικού συστήματος μοριοδότησης, λαμβάνοντας υπόψη τα προβλεπόμενα κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια για την υποχρεωτική μοριοδότηση των αιτήσεων και την επιλογή των φιλοξενούμενων παιδιών με σειρά προτεραιότητας βάσει των συνολικών μορίων.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες γονείς–κηδεμόνες, μπορούν να αναζητήσουν τα αποτελέσματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Κορυδαλλού http://www.korydallos.gr, με την χρήση του αριθμού πρωτοκόλλου που έλαβε η αίτηση τους κατά το στάδιο υποβολής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (679/2016) για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Οι επιλεχθέντες ωφελούμενοι/ες με βάση τους οριστικούς πίνακες, οφείλουν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά και μόνο με τον παιδικό σταθμό στον οποίο τοποθετήθηκε το βρέφος / νήπιο, από 09-09-2021 από τις 8:30 έως 13:30 καθημερινά, ώστε να λάβουν τις απαραίτητες οδηγίες για την ενεργοποίηση της εγγραφής τους.

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΠΡΩΤ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΑ 2021 2022 ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΑ ΒΡΕΦΗ 21-22 ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΠΑΙΔΙΚΑ 21-22