Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Κορυδαλλού είναι μια συμπληρωματική Δομή κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου. Eίναι συγχρηματοδοτούμενο έργο από το ΕΠ. ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020 και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο με κωδικό ΟΠΣ 5001738 και λειτουργεί σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 3212/11.10.2023 απόφαση ένταξης της Πράξης «Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Κορυδαλλού», με κωδικό ΟΠΣ 6002009 και ένταξη στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αττική 2021-2027». Αποτελεί ένα σημείο αναφοράς για την:

Α) Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών

Β) Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές

Γ) Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελούμενων.

Στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κορυδαλλού γίνεται υποδοχή και καταγραφή των ωφελούμενων, με στόχο την κοινωνική υποστήριξη τους, τη διάγνωση των αναγκών τους, και την προώθηση τους σε Υπηρεσίες, Δομές και Προγράμματα που υφίστανται την τρέχουσα χρονική στιγμή.

Ωφελούμενοι είναι αποκλειστικά κάτοικοι Κορυδαλλού και κατά προτεραιότητα:

 1. Άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού
 2. Παιδιά ηλικίας 0-17 ετών που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού
 3. Ωφελούμενοι του προγράμματος «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα»
 4. Μετανάστες
 5. Άτομα με Ειδικές Ανάγκες
 6. Ρομά
 7. Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας
 8. Μονογονεϊκές Οικογένειες
 9. Μακροχρόνια Άνεργοι
 10. Οικογένειες μη οικονομικά ενεργού πληθυσμού (μέλη που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία)
 11. Ηλικιωμένοι άνω των 65 ετών που δεν λαμβάνουν συντάξεις ή προνοιακά επιδόματα με ατομικό ή οικογενειακό ετήσιο εισόδημα κάτω από το εγγυημένο όριο συντήρησης.
 12. Μετανάστες, Πρόσφυγες, Παλιννοστούντες
 13. Άτομα με ψυχική διαταραχή
 14. Πρώην χρήστες ουσιών
 15. Άτομα με συμπεριφορά παραβατικότητας
 16. Θύματα Βίας και Κακοποίησης

Αρμοδιότητες Κέντρου Κοινότητας:

 1. Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη των κατοίκων του Δήμου Κορυδαλλού – Εξατομικευμένη Προσέγγιση.
 2. Έμφαση στη διασύνδεση και παραπομπή σε δομές, φορείς, υπηρεσίες εντός και εκτός ορίων του Δήμου Κορυδαλλού.
 3. Αιτήσεις για τη χορήγηση των προνοιακών αναπηρικών παροχών, μέσω του ΟΠΕΚΑ και των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α).
 4. Αιτήσεις για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και το Επίδομα Στέγασης & κοινωνική έρευνα, όπου κρίνεται αναγκαίο.
 5. Αιτήσεις για τη χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων.
 6. Αιτήσεις για το Επίδομα Γέννησης
 7. Ψυχολογική Υποστήριξη Ενηλίκων

Για τα δικαιολογητικά του επιδόματος στέγασης, πατήστε εδώ

Για τα δικαιολογητικά του επιδόματος γέννησης, πατήστε εδώ

Για τα δικαιολογητικά του επιδόματος ΚΕΑ, πατήστε εδώ

Για τα δικαιολογητικά των ανασφάλιστων ομογενών Αλβανίας, πατήστε εδώ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλέφωνα: 2132129351-352-349-337

Τηλέφωνο Επόπτριας Επιδομάτων ΚΕΑ – Στέγασης & Αρμόδια Επιδομάτων Ανασφαλίστων Υπερηλίκων & Γέννησης: 2132129344

Ραντεβού για Επιδόματα ΚΕΑ & Στέγασης: 2132129340

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: kentrokoinotitas@koinonikes.korydallos.gr