Η Πανελλαδική Φιλοζωική Περιβαλλοντική Ομοσπονδία παρουσίασε τους Δήμους με τις βέλτιστες πρακτικές και δράσεις για τα φιλοζωικά δεδομένα της χώρας μας.
Με βάση στοιχεία που συλλέχθηκαν από 80 περίπου συλλόγους, φιλοζωικούς φορείς και πολίτες από τους 338 Δήμους, ο Κορυδαλλός συμπεριλήφθηκε στους καλύτερους Δήμους για με τη φιλοζωική του πολιτική.

Τα στοιχεία που λήφθηκαν υπόψη για ήταν:
α) Δράσεις που καλλιεργούν τη φιλοζωική κουλτούρα
β) Παροχή Παιδείας με σκοπό την ευαισθητοποίηση
γ) Διάλογος με τα σωματεία
δ) Προγράμματα περίθαλψης και στειρώσεων
ε) Αντιμετώπιση των ζώων με ευαισθησία εκ μέρους των υπαλλήλων
στ) Παροχή τροφών για τη σίτισή τους και
ζ) γενικότερα ένδειξη σεβασμού στις ανάγκες τους και στην ίδια τη ζωή τους
η) απουσία όλων των παραπάνω αρνητικών των κακών Δήμων
θ) αξιοπρεπή καταφύγια