Αγαπητοί γονείς,

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές στα Τμήματα της Διεύθυνσης Βρεφονηπιακών Σταθμών, για το σχολικό έτος 2021-2022 θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά από 05/05/2021 έως και 31/05/2021 μέσω της εφαρμογής PRESCHOOL από την ιστοσελίδα του Δήμου Κορυδαλλού.

  • Η ενημέρωση των γονέων θα γίνεται από τα Τμήματα των Βρεφονηπιακών Σταθμών, το Τμήμα Υποστήριξης (τηλ. 2104946113 – 210 4949298 – 2104949280) και την ιστοσελίδα του Δήμου Κορυδαλλού www.korydallos.gr
  • Στην ιστοσελίδα του Δήμου Κορυδαλλού θα υπάρχουν οδηγίες για τη δημιουργία λογαριασμού στην εφαρμογή PRESCHOOL και την υποβολή της αίτησης εγγραφής με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή (μεταφόρτωση).
  • Υποχρεωτικά οι γονείς θα πρέπει να συμπληρώσουν επιλογή τεσσάρων (4) Σταθμών προτίμησης. Η τοποθέτηση των παιδιών θα γίνει με βάση το συνολικό αριθμό των μορίων κάθε αίτησης.
  • Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σε ηλεκτρονική μορφή, θα θεωρηθούν ελλιπείς και δεν θα αξιολογηθούν.
  • Ο Δήμος Κορυδαλλού θα διαθέσει θέσεις, για το έτος 2021 – 2022, στα βρεφικά και παιδικά τμήματα μέσω του Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Οι γονείς θα ενημερωθούν για την έναρξη υποβολής των αιτήσεων ΕΣΠΑ με νεότερη ανακοίνωση.