Αγαπητοί γονείς,

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές στα Τμήματα της Διεύθυνσης Βρεφονηπιακών Σταθμών, για το σχολικό έτος 2020-2021 θα υποβάλλονται ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ από 05/05/2021 έως και 31/05/2021 μέσω της εφαρμογής PRESCHOOL από την ιστοσελίδα του Δήμου Κορυδαλλού.

  • Η ενημέρωση των γονέων θα γίνεται από τα Τμήματα των Βρεφονηπιακών Σταθμών, το Τμήμα Υποστήριξης (τηλ. 2104946113 – 210 4949298 – 2104949280) και την ιστοσελίδα του Δήμου Κορυδαλλού www.korydallos.gr
  • Στην ιστοσελίδα του Δήμου Κορυδαλλού θα υπάρχουν οδηγίες για τη δημιουργία λογαριασμού στην εφαρμογή PRESCHOOL και την υποβολή της αίτησης εγγραφής με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή (μεταφόρτωση).
  • Υποχρεωτικά οι γονείς θα πρέπει να συμπληρώσουν επιλογή τεσσάρων (4) Σταθμών προτίμησης. Η τοποθέτηση των παιδιών θα γίνει με βάση το συνολικό αριθμό των μορίων κάθε αίτησης.
  • Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σε ηλεκτρονική μορφή, θα θεωρηθούν ελλιπείς και δεν θα αξιολογηθούν.
  • Ο Δήμος Κορυδαλλού θα διαθέσει θέσεις, για το έτος 2021 – 2022, στα βρεφικά και παιδικά τμήματα μέσω του Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Οι γονείς θα ενημερωθούν για την έναρξη υποβολής των αιτήσεων ΕΣΠΑ με νεότερη ανακοίνωση.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε όλα τα απαραίτητα έγγραφα