Η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία καθιερώθηκε να εορτάζεται στις 3 Δεκεμβρίου από το 1992, ως πρωτοβουλία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στοχεύοντας στην ευαισθητοποίηση, την προώθηση της κατανόησης σε θέματα αναπηρίας και την κοινωνική κινητοποίηση για την ένταξη των ατόμων με αναπηρία σε κάθε πτυχή της πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής και πολιτιστικής ζωής.

Σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ (Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας), στην Ελλάδα, ο αριθμός των ατόμων με αναπηρία, υπολογίζεται γύρω στο 1 εκατομμύριο, ενώ “αγγίζει”, το 15% του παγκόσμιου πληθυσμού.

Πρόκειται δηλαδή για τη μεγαλύτερη «μειονότητα» της γης!

Όταν αναφερόμαστε σε ειδικές ανάγκες εννοούμε κάθε πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία, η οποία χρίζει ειδικής μεταχείρισης, ώστε το άτομο να αναπτύξει ισότιμα όλες τις ικανότητες του και να ενταχθεί στη κοινωνία.

Ο Δήμος Κορυδαλλού, στο πλαίσιο της κοινωνικής του πολιτικής, επικεντρώνεται στις ιδιαιτερότητες των επί μέρους κοινωνικών ομάδων. Ενδεικτικά, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα ατόμων με Αναπηρία, επισημαίνουμε ότι στις  Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου μας, μεταξύ άλλων:

  • Ασκείται η αρμοδιότητα υποβολής και διαχείρισης Αιτήσεων για τη χορήγηση των προνοιακών αναπηρικών παροχών, μέσω των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α) & ενημέρωση για παροχές & δικαιώματα Α.Μ.Ε.Α (Πληροφ. – τηλ. Κέντρου Κοινότητας: 2132129351-349).
  • Επίσης, λειτουργεί το Πρόγραμμα «Βοήθεια Στο Σπίτι», που απευθύνεται σε Άτομα Τρίτης Ηλικίας που δεν αυτοεξυπηρετούνται πλήρως και σε ΑμΕΑ, με προτεραιότητα, σε όσους διαβιούν με χαμηλό εισόδημα και χωρίς υποστηρικτικό οικογενειακό περιβάλλον. (Πληροφ. – τηλ. «Β.Σ.Σ»: 2132129355).
  • Επιπλέον, στεγάζεται «το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων», το οποίο παρέχει Υπηρεσίες Φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα με προβλήματα υγείας που δεν έχουν τη δυνατότητα συνεχούς οικογενειακού υποστηρικτικού πλαισίου.(Πληροφ. – τηλ. «Κ.Η.Φ.Η»: 2132129308-309).

Παράλληλα, υφίσταται ένα πλέγμα υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής στήριξης & υλικής συνδρομής, το οποίο προσαρμόζεται στις ιδιαιτερότητες των αναγκών των Ατόμων με Αναπηρία, π.χ Παροχή σίτισης κατ’ οίκον για ευπαθείς ομάδες που αδυνατούν να το παραλάβουν το γεύμα τους από την Υπηρεσία.

Συνολικά, ο Δήμος Κορυδαλλού, από το 2020 έως και σήμερα:

Αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα εργαλεία, απασχολεί περισσότερους από 100 συμπολίτες μας, που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες ΑμΕΑ. Διαθέτει Επίσημη ιστοσελίδα με πλήρη προσβασιμότητα ΑμΕΑ, συνεχή συνεργασία με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑΜΕΑ), διεξάγει εκπαιδευτικές εκδηλώσεις στη νοηματική γλώσσα και έχει ενεργοποιήσει τη χρήση ειδικής εφαρμογής στο ΚΕΠ για εξυπηρέτηση ατόμων με προβλήματα ακοής & του “myΚΕPlive” για εξυπηρέτηση μέσω βιντεοκλήσης. Επιπροσθέτως, προχώρησε στην εισαγωγή ραμπών ΑμΕΑ σε χώρους της πόλης μας και στην κατασκευή του Ειδικού Σχολείου Κορυδαλλού.

Τέλος, Το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης μας, στις  24/11/22, εκτός από τις  μηδενικές αυξήσεις για την επόμενη χρονιά στα δημοτικά τέλη & την απαλλαγή για τους πολύτεκνους και τρίτεκνους δημότες, αποφάσισε την απαλλαγή Δημοτικών Τελών στους νεφροπαθείς δημότες & τη μείωση δημοτικών τελών κατά 30% σε όσους λαμβάνουν επίδομα αναπηρίας και το συνολικό οικογενειακό τους εισόδημα δεν ξεπερνά τις 15.000 ευρώ. (Ομοίως, σε δικαιούχους Κ.Ε.Α & Τ.Ε.Β.Α).

Προφανώς, η καθιέρωση της παγκόσμιας ημέρας Ατόμων με Αναπηρία δεν είναι αρκετή και απαιτούνται πολλά μέτρα ενίσχυσης για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Συνιστά όμως μια ευκαιρία, για να σταλεί ένα ηχηρό μήνυμα συμπαράστασης και υποστήριξης της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία σε όλες τις πτυχές της καθημερινότητάς τους, με επίκεντρο την εξασφάλιση των προϋποθέσεων αυτόνομης διαβίωσης από την πολιτεία.