ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ