ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ