Για πρώτη φορά η Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου Κορυδαλλού ξεκίνησε την εφαρμογή της πολύ αποτελεσματικής μεθόδου ψεκασμού των πεύκων, για την καταπολέμηση της κάμπιας και του προβλήματος που δημιουργεί η ανεπιθύμητη παρουσία της σε κοινόχρηστους χώρους πρασίνου και σε σχολεία της πόλης μας. .

Κάθε εφαρμογή γίνεται  με μέριμνα για την πλήρη προστασία του αστικού ιστού  κατά την φάση των ψεκασμών και περιλαμβάνει την εκ των προτέρων επαρκή ενημέρωση των πολιτών και  σήμανση των περιοχών που θα ψεκαστούν, καθώς και αποκλεισμός τους κατά την φάση εργασιών με (κορδέλες κλπ) .

Το βιολογικό σκεύασμα που εφαρμόζεται είναι ακίνδυνο για τα ωφέλιμα έντομα, τα ζώα, και τον άνθρωπο, ενώ είναι φιλικό προς το περιβάλλον καθώς δεν εγκυμονεί κανένα απολύτως κίνδυνο για τη Δημόσια Υγεία. Η εφαρμογή γίνεται από εξειδικευμένο πιστοποιημένο συνεργείο.

Το σκεύασμα στηρίζεται στην δράση της δ-ενδοτοξίνης του βάκιλου της Θουριγίας (BacillusThuringiensis), όπου μετά το φάγωμα των φύλλων και την κατάποσή της από τις κάμπιες, αυτές σταματούν να τρέφονται και πεθαίνουν σε λίγες μέρες.Είναι η πιο διαδεδομένη  βιολογική μέθοδος καταπολέμησης της κάμπιας του πεύκου (καταπολέμηση των    νεοεκκολαπτόμενωνπρονύμφων). Είναι σε μορφή σκόνης και χρησιμοποιείται με ψεκασμούς των δέντρων και η  υψηλή αποτελεσματικότητα που μπορεί να θανατώσει μέχρι και το 90% από στις νεοεκκολαπτόμενες προνύμφες.