Συγκεντρώνουμε σχολικά είδη για τα παιδιά των περιοχών που επλήγησαν από τις πλημμύρες.