ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

24/8/ 2021

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Κορυδαλλού, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων(διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Κορυδαλλού στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.
Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση όλων των στοιχείων της σχετικής αίτησης.

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:

Τηλ. : 210 4990456-457  ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση: Γρ. Λαμπράκη Κορυδαλλός 240 / Τμήμα Παιδείας – κ. Αντώνης Παπαδόπουλος

Email: inedivim@korydallos.gr

Σε περιπτώσεις αναστολής της δια ζώσης εκπαίδευσης λόγω περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας covid-19, τα τμήματα μάθησης θα υλοποιούνται μόνο μέσω τηλε-εκπαίδευσης
(εξ αποστάσεως παρακολούθηση).

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου θα δημιουργηθούν τμήματα δωρεάν παρακολούθησης σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί: