Το Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Κορυδαλλού απευθύνεται σε  μαθητές της κυρίως της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με την παροχή υποστήριξης στα φιλολογικά μαθήματα, στα μαθηματικά, την φυσική και τη χημεία. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται σε χώρους φροντιστηρίων του δήμου μας,τα οποία εθελοντικά προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.

Κριτήριο ένταξης των ενδιαφερομένων στο Κοινωνικό Φροντιστήριο θα είναι το συνολικό εισόδημα των συνοικούντων με το δικαιούχο, ενώ θα λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η οικογενειακή κατάσταση, τα κοινωνικά προβλήματα, η ανεργία.

Κατά την κατάθεση της αίτησης συμμετοχής στο κοινωνικό φροντιστήριο θα πρέπει να υποβληθούν συνημμένα τα εξής δικαιολογητικά:

1.Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

3. Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος. Στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, μπορεί να καταθέσει το σχετικό έντυπο μέσω TAXIS NET.

4. Αντίγραφο κάρτας δικαιώματος Κ.Ε.Α(ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ)

5. Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας (αν υπάρχει).

Τις δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να στέλνετε ηλεκτρονικά στο: paideia@korydallos.gr  ή να τις παραδίδετε στο Τμήμα Παιδείας Γρ. Λαμπράκη 240, Ισόγειο.

Αίτηση συμμετοχής εδώ

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ.: 210 4990462 (Δέσποινα Αβραμίδου)

Αιτήσεις γίνονται δεκτές ως 1/10/2021.

Για το σχολικό έτος 2021-2022 οι αιτήσεις έχουν λήξει.