Πατήστε εδώ για να δείτε τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του Μετρό.