Στην συνεδρίαση του Δ.Σ. της 29-10-2021 εγκρίθηκε η Β φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου μας  με τίτλο  «Επιχειρησιακός  και Οικονομικός Προγραμματισμός» ,ενώ με την 36/2021 Α.Δ.Σ. της 2-4-2021 είχε εγκριθεί η Α φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος  με τίτλο «Στρατηγικός Σχεδιασμός».

Τα δύο κείμενα συναποτελούν το νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Κορυδαλλού 2020-2024. Η εκπόνησή  του διήρκεσε 10 μήνες και πραγματοποιήθηκε με όλες τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία διατάξεις μέσα στις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες της πανδημίας.

Το τμήμα Έρευνας , Ανάπτυξης και Προγραμματισμού του Δήμου Κορυδαλλού

Για να το κατεβάσετε πατήστε εδώ (Α ΦΑΣΗ)  και εδώ (Β ΦΑΣΗ)