Τη Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023, ο Δήμος Κορυδαλλού, θα πραγματοποιήσει Διανομή προϊόντων ΤΕΒΑ, στον χώρο του Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου «Θ.Πούτος» (Σολωμού 80).

  • η προσέλευση των ωφελούμενων θα γίνει σε ακριβή ώρα, η οποία θα αναγράφεται στα ενημερωτικά SMS που θα λάβουν.
  • Δεν επιτρέπεται η στάθμευση ΙΧ αυτοκινήτων, στο χώρο διενέργειας της Διανομής.
  • Θα τηρηθούν όλα τα αναγκαία μέτρα διασφάλισης δημόσιας υγείας & υγιεινής.

Παρακαλούνται οι ωφελούμενοι να προσέλθουν, τηρώντας τις αναγκαίες   αποστάσεις για την αποφυγή συνωστισμού & έχοντας μαζί τους:

  • το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
  • ΑΜΚΑ
  • καρότσι μεταφοράς

Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης του δικαιούχου, υπάρχει η δυνατότητα παραλαβής τους από κάποιον τρίτο, με το Α.Δ.Τ & τoν A.M.K.A του δικαιούχου.

Διευκρινίζουμε ότι δεν θα επαναληφθεί  ξανά η  ίδια  Διανομή, άλλη ημερομηνία, για όσους από τους δικαιούχους δε θα παραλάβουν τα προϊόντα αυτά.