Πρόσκληση

Έγγραφο

Ημερομηνία Συνεδρίασης

Αποφάσεις 28ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

21/12/2023

Αποφάσεις 26ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

24/11/2023


Αποφάσεις 24ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

02/11/2023

Αποφάσεις 23ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

24/10/2023

Αποφάσεις 22ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

28/09/2023

Αποφάσεις 21ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

06/09/2023

Αποφάσεις 20ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

04/09/2023

Αποφάσεις 19ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

26/07/2023

Η 18η συνεδρίαση ματαιώθηκε

20/07/2023

Αποφάσεις 17ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

05/07/2023

Αποφάσεις 16ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

30/5/2023

Αποφάσεις 15ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

30/5/2023

Αποφάσεις 14ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

26/5/2023

Αποφάσεις 13ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

19/5/2023

Αποφάσεις 12ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

19/5/2023

Αποφάσεις 11ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

19/5/2023

Αποφάσεις 10ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

7/4/2023

Αποφάσεις 9ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

30/3/2023

Αποφάσεις 8ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

17/3/2023

Αποφάσεις 7ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

17/3/2023

Αποφάσεις 6ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

2/3/2023

Αποφάσεις 1ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

13/01/2023

Αποφάσεις 2ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

07/02/2023

Αποφάσεις 3ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

07/02/2023

Αποφάσεις 4ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

08/02/2023