Πρόσκληση

Έγγραφο

Ημερομηνία Συνεδρίασης

Αποφάσεις 25ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

04/01/2023

Αποφάσεις 24ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

19/12/2022

Αποφάσεις 23ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

19/12/2022

Αποφάσεις 1ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

09/01/2022

Αποφάσεις 3ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

31/01/2022

Αποφάσεις 5ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

15/03/2022

Αποφάσεις 6ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

15/03/2022

Αποφάσεις 7ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

24/03/2022

Αποφάσεις 8ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

14//04/2022

Αποφάσεις 9ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

14//04/2022

Αποφάσεις 10ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

18/05/2022

Αποφάσεις 11ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

06/06/2022

Αποφάσεις 12ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

06/06/2022

Αποφάσεις 13ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

06/06/2022

Αποφάσεις 14ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

19/07/2022

Αποφάσεις 15ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

19/07/2022

Αποφάσεις 16ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

04/08/2022

Αποφάσεις 17ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

07/09/2022

Αποφάσεις 19ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

07/10/2022

Αποφάσεις 20ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

07/10/2022

Αποφάσεις 22ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

16/11/2022