Σε τρία έτη ιδρύσαμε τρία νέα βρεφικά τμήματα για να καλύψουμε το σύνολο των αναγκών για όλες τις οικογένειες της πόλης.