Την Τετάρτη 01  Νοεμβρίου 2023 στις 10:00 πμ, στην Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Δυτικής  Αττικής, πραγματοποιήθηκε η υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής , που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρύτανη, Καθηγητή Παναγιώτη Καλδή και της Διεύθυνσης Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Κορυδαλλού , που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο Νίκο Χουρσαλά.

Στη εκδήλωση παρευρέθηκαν, επίσης, ο Πρόεδρος του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία καθηγητής Κωνσταντίνος Πετρογιάννης, η Αντιπρόεδρος του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία καθηγήτρια Παπαηλιού Χριστίνα, ο Αντιδήμαρχος Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κορυδαλλού, Μιχάλης Λώνας, η Επίκουρη Καθηγήτρια Σωτηροπούλου Ελένη, η Λέκτορας Εφαρμογών Ρουφίδου Ειρήνη, το μέλος Ε.ΔΙ.Π. Σωτηρίου Χριστίνα, η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κορυδαλλού Προβατά Βασιλική και η Παιδαγωγός Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας Όλγα Λιάγκου

Το παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας των Μερών αποσκοπεί στην εδραίωση της μεταξύ τους συνεργασίας και στην από κοινού προώθηση της επιστημονικής και διοικητικής συνεργασίας των δύο Μερών. Η συνεργασία αυτή θα υλοποιηθεί  στο πλαίσιο αφενός,  εκπαιδευτικών δράσεων για την προώθηση της εκπαιδευτικής, επιστημονικής και ερευνητικής συνεργασίας στο πεδίο της αγωγής και φροντίδας των παιδιών στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Κορυδαλλού,  αφετέρου στο πλαίσιο αναπτυξιακών δράσεων στο πεδίο της εκπαιδευτικής πολιτικής του Δήμου.

Ενδεικτικά, το αντικείμενο της συνεργασίας περιλαμβάνει:

  • Την ανάπτυξη νέων μεθόδων Αγωγής και φροντίδας στην πρώιμη παιδική ηλικία.
  • Την ανάπτυξη επιμέρους δράσεων στον τομέα της έρευνας, της πρακτικής, της εκπαίδευσης και της διάχυσης της πληροφορίας στην κοινότητα.
  • Την συν-διοργάνωση και υλοποίηση θεματικών Ακαδημαϊκών, Επιμορφωτικών και Ερευνητικών δράσεων, όπως αυτές θα προκύπτουν από τις αναδυόμενες ανάγκες των ωφελούμενων, με στόχο την επικαιροποίηση των γνώσεων σε θέματα Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας, Διοίκησης και Οικονομίας της εκπαίδευσης, Αισθητικής Παιδείας και Πολιτισμού.
  • Την ενίσχυση της επιστημονικής συνεργασίας με κάθε πρόσφορο μέσο.

Το εν λόγω Μνημόνιο Συνεργασίας αναδεικνύει την εξωστρέφεια και το ενδιαφέρον της Πρυτανικής Αρχής και του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, αναφορικά με την σύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με τις ανάγκες της κοινωνίας, καθώς και το ενδιαφέρον του Δήμου Κορυδαλλού για την υιοθέτηση καλών πρακτικών με στόχο την  βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, προς τα παιδιά και τις οικογένειες τους, μέσω της ενίσχυσης του ρόλου των παιδαγωγών.