Για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2021-2027» συγχρηματοδοτούμενο από το  Ευρωπαϊκο Κοινωνικό Ταμείο «Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Κορυδαλλού» πατήστε εδώ.