Ο πολίτης αποκτά πρόσβαση σε ένα σύνολο ψηφιακών εργαλείων.

Με στόχο τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου υλοποιούμε μια σειρά πρωτοβουλιών εκμεταλλευόμενοι τις δυνατότητες της τεχνολογίας με σκοπό την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Οι σχετικές πρωτοβουλίες εντάσσονται σε ένα γενικότερο πλαίσιο ανάπτυξης αποδοτικών καναλιών επικοινωνίας με τους δημότες και εξωστρέφειας. Δημιουργούμε νέους τρόπους εξυπηρέτησης αξιοποιώντας τις ηλεκτρονικές υποδομές της Κοινωνίας της Πληροφορίας και απλοποιούμε μια σειρά από γραφειοκρατικές διαδικασίες.