Το Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Πρόνοιας & Κοινωνικής Προστασίας στοχεύει στην ψυχοκοινωνική στήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων μέσα από ένα πλέγμα Δομών, υπηρεσιών, Δράσεων και Προγραμμάτων με στόχο ενδυνάμωση της Kοινωνικής Αλληλεγγύης & την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Περιλαμβάνει:

  • το Κέντρο Κοινότητας,
  • τη Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών (Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο)
  • Γραφείο Κοινωνικών Λειτουργών
  • Ψυχολογική Υποστήριξη Ενήλικων
  • Γραφείο Στήριξης Ανέργων
  • Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)
  • Πρόγραμμα «Βοήθεια Στο Σπίτι» (ΒΣΣ)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλέφωνα: 2132129334 – 333