Παροχή σίτισης σε σταθερή βάση σε άτομα και οικογένειες ωφελουμένων που το έχουν ανάγκη. Λειτουργεί Κοινωνικό Μαγειρίο και σίτιση κατ’ οίκον για ευπαθείς ομάδες που αδυνατούν να το παραλάβουν από την Υπηρεσία.

Ωφελούμενοι είναι οι πολίτες που ζουν στην περιοχή του Δήμου Κορυδαλλού κατά προτεραιότητα:

 1. Άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού
 2. Παιδιά ηλικίας 0-17 ετών που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού
 3. Ωφελούμενοι του προγράμματος «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα»
 4. Μετανάστες
 5. Άτομα με Ειδικές Ανάγκες
 6. Ρομά
 7. Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας
 8. Μονογονεϊκές Οικογένειες
 9. Μακροχρόνια Άνεργοι
 10. Οικογένειες μη οικονομικά ενεργού πληθυσμού (μέλη που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία).
 11. Ηλικιωμένοι άνω των 65 ετών που δεν λαμβάνουν συντάξεις ή προνοιακά επιδόματα με ατομικό ή οικογενειακό ετήσιο εισόδημα κάτω απο το εγγυημένο όριο συντήρησης.
 12. Μετανάστες, Πρόσφυγες, Παλλινοστούντες
 13. Άτομα με ψυχική διαταραχή
 14. Πρώην χρήστες ουσιών
 15. Άτομα με συμπεριφορά παραβατικότητας
 16. Θύματα Βίας και Κακοποίησης

Σας ενημερώνουμε ότι οι Αιτήσεις για το  Κοινωνικό Παντοπωλείο ή την Παροχή Συσσιτίου, υποβάλλονται στις Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου (Ξενοφώντος 5 & Πελοπίδα – 3ος όροφος) :

 τις τρεις  πρώτες εργάσιμες ημέρες του κάθε μήνα,  ώρες 9:00- 13:00.  

 • Για την Αίτηση Ένταξης στο Κοινωνικό Παντοπωλείο ή στην Παροχή Συσσιτίου, πατήστε εδώ
 • Για τα Δικαιολογητικά Ένταξης στο Κοινωνικό Παντοπωλείο ή στην Παροχή Συσσιτίου, πατήστε εδώ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Παροχή Σίτισης: 2132129347 – 359