Το ΚΗΦΗ του Δήμου Κορυδαλλού έχει νόμιμα αδειοδοτηθεί (Αρ Πρ 4491/16-11-2016  Άδεια Ίδρυσης & Λειτουργίας) και  λειτουργεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, όπως ισχύει κάθε φορά και τα οριζόμενα από το Νόμο 4018/2011 (ΦΕΚ 215/Α). Eίναι συγχρηματοδοτούμενο έργο από το ΕΠ ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020 και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο  με κωδικό ΟΠΣ 5001565 και λειτουργεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 3816/20.11.2023 απόφαση ένταξης της πράξης «Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Κορυδαλλού», με κωδικό ΟΠΣ 60019818 και ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027».

Παρέχει τις παρκάτω Υπηρεσίες Φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας και δεν έχουν τη δυνατότητα της καθημερινής υποστήριξης από το οικογενειακό τους περιβάλλον.

 • Νοσηλευτική Φροντίδα
 • Δημιουργική Απασχόληση
 • Ανάπτυξη Λειτουργικών & Κοινωνικών Δεξιοτήτων
 • Φροντίδα για ικανοποίηση πρακτικών αναγκών διαβίωσης

Το ΚΗΦΗ λειτουργεί στο ιδιόκτητο κτίριο του Δήμου Κορυδαλλού στην οδό Ξενοφώντος & Πελοπίδα , στον ισόγειο χώρο, όπου διαθέτει τις κατάλληλες υποδομές για την προσβασιμότητα των  ΑΜΕΑ.

1) ένας ενιαίος χώρος αναψυχής και δραστηριοτήτων περίπου 60 τετραγωνικά μέτρα,

2) ένα γραφείο για τη διοικητική υποστήριξη 10 τετραγωνικών μέτρων,

3) μια αίθουσα 50 τετραγωνικών μέτρων, εξοπλισμένη με κρεβάτια, κομοδίνα, μια ντουλάπα με κλινοσκεπάσματα  και ιατρικό εξοπλισμό.

4) Ένας μικρός χώρος που χρησιμοποιείται για παρασκευαστήριο των μικρών γευμάτων.

5) Δύο τουαλέτες διαμορφωμένες  κατάλληλα για ΑΜΕΑ

Παρέχει υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 7:00-15:00, σε 25 ηλικιωμένα άτομα, μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες, άνοια, κτλ.), των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον που έχει αναλάβει τη φροντίδα τους, εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα κοινωνικά και οικονομικά ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί σε αυτήν.

Μεταφορά  από και προς το σπίτι

Καθημερινή φύλαξη με ημερήσια διατροφή και ψυχαγωγία

Ατομική νοσηλευτική φροντίδα, ατομική περιποίηση  και κοινωνική υποστήριξηΔημιουργική απασχόληση (μουσική χορός, τραγούδι, ζωγραφική), ασκήσεις εξάσκησης της μνήμης (πάζλ, απλές αριθμητικές πράξεις  κ.α.),

 • ασκήσεις γυμναστικής για ενδυνάμωση των μυών, ασκήσεις για την ατομική υγιεινή,
 • συνεργασία και υλοποίηση κοινών  δραστηριοτήτων με το Ε’ ΚΑΠΗ Κορυδαλλού, που στεγάζεται στο ίδιο κτίριο.

Ο σκοπός του ΚΗΦΗ είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων και η διατήρηση μιας φυσιολογικής κοινωνικής και εργασιακής ζωής των μελών της οικογένειάς τους, οι οποίοι έχουν επιφορτισθεί με την φροντίδα τους, ώστε να επιτευχθεί η παραμονή τους στο φυσικό και οικογενειακό περιβάλλον.

Όλες οι παροχές βασίζονται σε διαπιστωμένες ανάγκες κατά περίπτωση και εμπλουτίζονται, με στόχο την ολοκληρωμένη υποστήριξη, αξιοποιώντας τη δικτύωση, συνεργασία και συντονισμένη δράση των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου.

Σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του ΚΗΦΗ  κάθε 1η Σεπτέμβρη γίνονται εγγραφές. Οι εγγραφές ανακοινώνονται στη σελίδα του Δήμου με την παροχή πληροφοριών σχετικές με την απαραίτητα δικαιολογητικά και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι ωφελούμενοι. Επιπλέον αναρτώνται και σχετικές ανακοινώσεις σε όλα τα δημοτικά καταστήματα και σε πολυσύχναστα καταστήματα  όπως φούρνοι, δημοτικός κινηματογράφος, σχολεία , τράπεζες.

Το ΚΗΦΗ απασχολεί:

 • 1 νοσηλεύτρια
 • 2 κοινωνικούς φροντιστές
 • 1 οδηγό
 • 1 προσωπικό καθαριότητας

Στο ΚΗΦΗ τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία

 • Βιβλίο δραστηριοτήτων
 • Βιβλίο συμβάντων
 • Βιβλίο παρουσίας ηλικιωμένων
 • Βιβλίο αρχείου ωφελούμενων με πλήρη ιατρικό  φάκελο

Τα άτομα που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα είναι κυρίως άτομα με άνοια και πολλές φορές σε προχωρημένη κατάσταση. Η κατάσταση της υγείας (προχωρημένη άνοια) μας υπαγορεύει την απασχόληση τους με εξειδικευμένο προσωπικό και γι’ αυτό πολλές φορές, σχεδόν σε εβδομαδιαία βάση, εντάσσουμε και εργασιοθεραπεύτρια (υπάλληλο του ΚΑΠΗ) η οποία, εκτός των παρεμβάσεων της, δίνει οδηγίες για την καθημερινή δημιουργική απασχόληση τους, πρωτίστως  για να νιώθουν ευχάριστα και σε δεύτερο επίπεδο  να επιβραδύνεται στο μέτρο του δυνατού η νόσος.

Παράλληλα, όταν αυτό επιτρέπεται, ενισχύεται η δομή με κατάλληλο προσωπικό από τα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας, ώστε να ακολουθείται και προσωπικό πρόγραμμα εκτός των ομαδικών.

Σε εβδομαδιαία βάση υπάρχει ιατρική φροντίδα (μέτρηση πίεσης, ζαχάρου κ.ά) και στην συνέχεια την ενημέρωση των προσωπικών φακέλων.

Επιπλέον γίνονται προσπάθειες μάθησης της αυτοεξυπηρέτησης  η  λήψη τροφής, νερού, η ατομική υγιεινή κλπ.

Είναι αποδεδειγμένο ότι το βιολογικό, συναισθηματικό και οικονομικό κόστος των  οικείων φροντιστών  είναι μεγάλο, έτσι η παρέμβαση μας ( παραμονή τους σε δομημένο πλαίσιο) είναι ουσιαστική και  επιτυγχάνει την εναρμόνιση της οικογενειακής ζωής των μελών της, την αποφυγή της ιδρυματικής περίθαλψης και του κοινωνικού αποκλεισμού, τέλος  επιτυγχάνεται η  βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων και των άλλων μελών της οικογένειας.

Δράσεις ΚΗΦΗ
Παλιές Δράσεις ΚΗΦΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΗΦΗ Δήμου Κορυδαλλού

Διεύθυνση: Ξενοφώντος 5 και Πελοπίδα (κοντά στην Πλατεία Παγκοσμίου Ειρήνης)

Ισόγειο κτιρίου κοινωνικών υπηρεσιών

Τηλ: 2132129308 – 2132129309