ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ:

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

 Η Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Κορυδαλλού υποστηρίζει άτομα και οικογένειες που αποδεδειγμένα αδυνατούν να καλύψουν τις βασικές βιοτικές τους ανάγκες.

Περιλαμβάνει Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο κι εντάσσεται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»  με κωδικό ΟΠΣ 5001452, που συγχρηματοδοτεί το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Η Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών απευθύνεται σε επιχειρήσεις, συλλόγους, Φορείς και πολίτες που επιθυμούν να συμβάλλουν εμπράκτως ως χορηγοί, δωρητές ή εθελοντές στα πλαίσια  ανάπτυξης της κοινωνικής αλληλεγγύης στην τοπική κοινωνία.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλέφωνα: 2132129359 – 347 – 326