ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Η Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Κορυδαλλού υποστηρίζει άτομα και οικογένειες που αποδεδειγμένα αδυνατούν να καλύψουν τις βασικές βιοτικές τους ανάγκες κι εντάσσεται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5001452, που συγχρηματοδοτεί το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και λειτουργεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 3217/12.10.2023 απόφαση ένταξης της πράξης «Συνέχιση Λειτουργίας Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο-Παροχή Συσσιτίου (Συλλειτουργία), Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Κορυδαλλού», με κωδικό ΟΠΣ 6001884 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027».

Η Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών απευθύνεται σε επιχειρήσεις, συλλόγους, Φορείς και πολίτες που επιθυμούν να συμβάλλουν εμπράκτως ως χορηγοί, δωρητές ή εθελοντές στα πλαίσια  ανάπτυξης της κοινωνικής αλληλεγγύης στην τοπική κοινωνία.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλέφωνα: 2132129359 – 347 – 326