Απευθύνεται σε Άτομα Τρίτης Ηλικίας που δεν αυτοεξυπηρετούνται πλήρως και σε Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, με προτεραιότητα σε όσους διαβιούν μόνοι τους, με χαμηλό εισόδημα και χωρίς υποστηρικτικό οικογενειακό περιβάλλον, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους.

Στελεχώνεται από Κοινωνική Λειτουργό, Νοσηλεύτρια και Οικογενειακή Βοηθό και στο Δήμο του Κορυδαλλού λειτουργούν 4 δομές του Προγράμματος Βοήθεια Στο Σπίτι.

Παρεχόμενες υπηρεσίες:

  • Κοινωνική Διαμεσολάβηση
  • Συναισθηματική – Συμβουλευτική Στήριξη
  • Νοσηλευτική Φροντίδα
  • Συνοδεία σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα αλλά και σε Δημόσιες Υπηρεσίες
  • Εξυπηρέτηση πρακτικών αναγκών διαβίωσης (π.χ. καθαριότητα οικιακού περιβάλλοντος, ατομική υγιεινή, μικροαγορές, πληρωμή λογαριασμών)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Βοήθεια Στο Σπίτι: 2132129355 – 353 – 354 – 356 – 357