Η στρατηγική μας έχει σε πρώτη προτεραιότητα την αξιοποίηση των εθνικών και ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Στο πλαίσιο αυτό, το Τμήμα Έρευνας, Τοπικής Ανάπτυξης & Προγραμματισμού εργάζεται επισταμένα για την σύνταξη και την υποβολή προτάσεων για την συμμετοχή του Δήμου στις προσκλήσεις χρηματοδότησης από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους (προτάσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο ΕΣΠΑ, σε εθνικούς φορείς).

Στον πίνακα που ακολουθεί παρακάτω μπορείτε να δείτε εγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις στον Δήμο μας τα τελευταία χρόνια.

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ – ΕΣΠΑ (Συγχρηματοδοτούμενα από Ευρωπαϊκούς & Εθνικούς πόρους)

Α/Α

ΕΡΓΟ

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1

Δράσεις διαχείρισης Βιοαποβλήτων του Δήμου Κορυδαλλού.

ΕΣΠΑ: ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Προμήθεια εξοπλισμού (3 απορριμματοφόρα, 1 αγροτικό όχημα & κλαδοτεμαχιστής κάδοι, βιοασακκούλες) για την έναρξη διαχείρισης των βιοαποβλήτων καθώς επίσης και υπηρεσίες δημοσιότητας για την ευαισθητοποίηση των πολιτών.

600.000,00

2020

2

Παρεμβάσεις βελτίωσης ενεργειακής αποδοτικότητας σε Δημοτικά κτίρια.

ΕΣΠΑ: ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ

Παρεμβάσεις σε τέσσερα δημοτικά κτήρια: Πνευματικό Κέντρο, Πολύκεντρο, 3ος Βρεφονηπιακός σταθμός, Κτήριο Κοινωνικών Υπηρεσιών.

620.000,00

2020

3

Τεχνική Βοήθεια για την επικαιροποίηση τοπικού σχεδίου διαχείρισης στερεών αποβλήτων.

ΕΣΠΑ: ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ

Τεχνική Βοήθεια για την υποστήριξη του Δήμου Κορυδαλλού για την επικαιροποίηση τοπικού σχεδίου διαχείρισης στερεών αποβλήτων.

24.800,00

2020

4

Επέκταση - αναβάθμιση υποδομών κοινωνικών υπηρεσιών.

ΕΣΠΑ: ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ

Εργασίες διαρρύθμισης, προμήθεια φωτιστικών, κλιματιστικών, συστήματος ασφαλείας, επίπλων, ρολών & θυρών και ειδών σκίασης.

100.000

2020

5

Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων.

ΕΣΠΑ: ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λειτουργία Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων.

564.334,14

2020

6

Κέντρο Κοινότητας.

ΕΣΠΑ: ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας.

438.538,10

2020

εγκεκριμένη παράταση έως 31/12/2022

7

Δομή Αντιμετώπισης φτώχειας: κοινωνικό φαρμακείο, κοινωνικό παντοπωλείο - συσσίτιο.

ΕΣΠΑ: ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λειτουργία Κοινωνικού Φαρμακείου & Κοινωνικου Παντοπωλείου - Παροχή Συσσιτίου.

746.720

2020

εγκεκριμένη παράταση έως 31/12/2022

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ – Χρηματοδοτούμενα προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Α/Α

ΕΡΓΟ

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1

WiFi4EU

CEF ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Δημιουργία δύο δημόσιων σημείων δωρεάν ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο.

15.000

Ιουλ-05

2

CLEAR, Circular Economy Adult Training Toolbox - Knowledge Re-Use.

ERASMUS +

Εκπαιδευτική Εργαλειοθήκη Κυκλικής Οικονομίας για Ενήλικες: ‘Επαναχρησιμοποιώντας τη Γνώση’. Το πρόγραμμα CLEAR σκοπεύει να καλλιεργήσει τη κουλτούρα της Πράσινης Επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη. Έμφαση δίνεται στην διαδικασία ανάπτυξης υπηρεσιών προωθώντας την ενσωμάτωση της γνώσης αναφορικά με την έννοια της Κοινωνικής Οικονομίας. Το πρόγραμμα στοχεύει στην επιμόρφωση των ενδιαφερόμενων ενηλίκων μέσα από μία καινοτόμο και ανοικτή ψηφιακή εκπαιδευτική εργαλειοθήκη. Ο Δήμος Κορυδαλλού είναι εταίρος σε ένα σχήμα 6 εταίρων.

16.149,00 €

2018-2020

"Συντονιστής Εταίρος:Πανεπιστήμιο Universitat per a Majors (Senior Citizens University) /Jaume I (Castellon, Ισπανία), ΜΚΟ Δροσοσταλίδα,Δήμο Gijon(Βόρεια Ισπανία), Εκπαιδευτικός οργανισμός Media Creativa (Bilbao, Ισπανία), Εταιρεία Καινοτομίας - Σύμβουλους Επιχειρήσεων και Προώθησης της Καινοτομίας, Sociedade Portuguesa de Inavacaa (Porto, Πορτογαλία), Κοινωνικό Συνεταιριστικό Επιχείρηση Δροσοσταλίδα (Αθήνα, Ελλάδα) Εταιρεία παροχής τεχνικών συμβούλων MacDac Engineering Consultancy Bureau (Valeta,Malta). "

3

EUCIDIN Ψηφιακές Στρατηγικές των Ευρωπαϊκών Πόλεων για την ένταξη των Μεταναστών.

Europe for Citizens

Ο Δήμος Κορυδαλλού είναι ο βασικός Συντονιστής Εταίρος σε ένα εταιρικό σχήμα στο οποίο συμμετέχουν δεκαπέντε (15) ευρωπαϊκές πόλεις και περιφέρειες καθώς και (8) Οργανισμοί της Κοινωνίας των Πολιτών από τον ευρωπαϊκό χώρο. Το φυσικό αντικείμενο του έργου συνδέεται με το μείζον θέμα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι πόλεις, οι περιφέρειες αλλά και ευρύτερα οι κοινωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την άφιξη χιλιάδων ατόμων που αναζητούν άσυλο στον ευρωπαϊκό χώρο. Το έργο υλοποιείται μέσω της διοργάνωσης (έξι) διακρατικών τριημέρων συναντήσεων που διοργανώνουν οι εταίροι.

132.500

2017-2019

"Εταίροι: Δίκτυο Απασχόλησης και Κοινωνικής Μέριμνας, Greece COMUNE DI VASTO, Italy ASOCIATIA BUILDING DREAMS, Romania ASOCIATIA EUROPEAN ACADEMY, Romania Garmen Municipality, Bulgaria Comune di Librizzi, Italy INSTITUTE FOR LABOUR AND SOCIAL RESEARCH, Bulgaria Ίδρυμα Κοινωνικών - πολιτικών Μελετών, Cyprus WOJEWODZTWO LODZKIE, Poland DAUGAVPILS PILSETAS DOME, Latvia JUDETUL ILFOV - CONSILIUL JUDETEAN, Romania FINNOVAREGIO, Belgium Municipiul Radaut,i Romania ASSOCIAZIONE CULTURALE EUTOPIA "

4

DemoCU

153.605,86

2016-2017

5

‘Gastronomic Cities’ (Πόλεις της γαστρονομίας)

URBACT 2, Ευρωπαϊκό πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας για την κοινωνική συνοχή συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 2007-2013: Καινοτόμα Πόλη.

o Δήμος Κορυδαλλού συμμετείχε ως εταίρος στο πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας με θέμα ‘Gastronomic Cities’ (Πόλεις της γαστρονομίας). Αντικείμενο: ανταλλαγή καλών πρακτικών αναφορικά με τη δικτύωση δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε ζητήματα τοπικού τουρισμού και ανάπτυξης της απασχόλησης μέσα από τη γαστρονομία.

399.969,49

2012-2014

Επικεφαλής εταίρος: Burgos-Spain, εταίροι - μέλη : Barcelona-Spain, Fermo-Italy, Korydallos-Greece, AlbaJulia-Roumania.

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ – Εθνικοί Πόροι

Α/Α

ΕΡΓΟ

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1

Δημιουργία δύο νέων τμημάτων σε ήδη λειτουργούντες βρεφονηπιακούς σταθμούς

ΕΕΤΑΑ

Δημιουργία δύο νέων τμημάτων σε ήδη λειτουργούντες βρεφονηπιακούς σταθμούς

75.000

2020

2

Βοήθεια στο Σπίτι

ΕΕΤΑΑ

Παροχή βοήθεια στο σπίτι σε άτομα τρίτης ηλικίας από εξειδικευμένο προσωπικό ( 15 άτομα: νοσηλεύτριες, κοινωνικοί λειτουργοί, οικογενειακοί βοηθοί)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΤΟΥΣ 244.438,48

2000 έως σήμερα

3

Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων στα 88 στρέματα.

Πράσινο Ταμείο

390.335

2018

4

Μελέτη για την βιώσιμη αστική κινητικότητα.

Πράσινο Ταμείο

86.000

2018

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ – Υπουργείο Εσωτερικών

Α/Α

ΕΡΓΟ

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1

Κατασκευές ραμπών - WC για ΑμΕΑ στα σχολεία.

Φιλόδημος ΙΙ , ΥΠΕΣ

Δημιουργία δύο νέων τμημάτων σε ήδη λειτουργούντες βρεφονηπιακούς σταθμούς

128.960

2020

2

Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στα σχολεία.

Φιλόδημος ΙΙ , ΥΠΕΣ

Παροχή βοήθεια στο σπίτι σε άτομα τρίτης ηλικίας από εξειδικευμένο προσωπικό ( 15 άτομα: νοσηλεύτριες, κοινωνικοί λειτουργοί, οικογενειακοί βοηθοί)

138.260

2020

3

Επιχορήγηση Δήμου

Φιλόδημος ΙΙ , ΥΠΕΣ

547.900

2020

4

Εργασίες συντήρησης και επισκευών σε αθλητικούς χώρους.

Φιλόδημος ΙΙ , ΥΠΕΣ

YΠΕΣ 744.000 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 1.080.000

2020

5

Εργα αντιπλημμυρικής προστασίας

Φιλόδημος ΙΙ , ΥΠΕΣ

2.350.500

2020

6

Εργασίες συντήρησης και επισκευών σχολικών κτιρίων, αύλειων χώρων και λοιπών συναφών υποδομών.

Φιλόδημος ΙΙ , ΥΠΕΣ

327.000,00

2019

7

Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού.

Φιλόδημος ΙΙ , ΥΠΕΣ

145.000

2019

8

Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για την αναβάθμιση στάσεων

Φιλόδημος ΙΙ , ΥΠΕΣ

100.00

9

Πρόμήθεια - τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών.

Φιλόδημος ΙΙ , ΥΠΕΣ

ΥΠΕΣ 237.000

2018

10

Γενικές παρεμβάσεις για την εύρυθμη λειτουργία των Βρεφονηπιακών σταθμών.

ΥΠΕΣ

Προσαρμογή 4 λειτουργούντων Δημοτικών Βρεφικών & Βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου, ώστε να λάβουν άδεια ίδρυση & λειτουργίας.

200.000

2018

11

Παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας σε περιοχές του Δήμου.

ΥΠΕΣ

Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών από θεομηνίες.

70.000

2019

12

Κοινωφελής Εργασία: Δημόσια πρόσκληση (Β' κύκλος) 2019

ΟΑΕΔ

Πρόσληψη 181 Ανέργων

2020

13

Πρόγραμμα 55-67

ΟΑΕΔ

Πρόσληψη 44 Ανέργων

2020

14

Κοινωφελής Εργασία: Δημόσια πρόσκληση 8/2018

ΟΑΕΔ

Πρόσληψη 183 Ανέργων

2018

15

Κοινωφελής Εργασία: Δημόσια πρόσκληση 1/2017

ΟΑΕΔ

Πρόσληψη 191 Ανέργων

2017

16

Κοινωφελής Εργασία: Δημόσια πρόσκληση 2/2015

ΟΑΕΔ

Πρόσληψη 191 Ανέργων

2015

«Ισχύς εν τη ενώσει»  Δίκτυο Ευρωπαϊκών πόλεων & τοπικές πρωτοβουλίες δράσης για το κλίμα.

Ξεκίνησαν οι εργασίες του έργου COPE στο πλαίσιο του URBACT IV με την πρώτη διακρατική συνάντηση εργασίας των πόλεων-εταίων του έργου που πραγματοποιήθηκε στον Κορυδαλλό, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στις 13 & 14 Νοεμβρίου 2023. Την δεύτερη μέρα της συνάντησης πραγματοποιήθηκε περιήγηση σε κεντρικά σημεία της πόλης που κατέληξε στο χώρο του κτιρίου του παλαιού 12ου δημοτικού σχολείου  (Ηπείρου & Καρδίτσης) για το οποίο ο Δήμος Κορυδαλλού έχει προτείνει την μετατροπή του σε κοιτίδα επιχειρηματικότητας για τις νέες και νέους της πόλης μας αντλώντας χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2021-2027.

Διάρκεια δικτύου: 1.6.2023 – 31.12.2025

Μια πράσινη και δίκαιη μετάβαση στις πόλεις είναι το κλειδί για την επίτευξη ουδετερότητας άνθρακα στην Ευρώπη έως το 2050. Ο Κορυδαλλός  συμμετέχει στο δίκτυο URBACT COPE (Coherent Place-based Climate Action). Το δίκτυο COPE στοχεύει να  ξεκλειδώσει τις δυνατότητες των πολιτών  προκειμένου να δράσουν με σκοπό την πράσινη μετάβαση μέσω μιας προσέγγισης που βασίζεται στην τοπικότητα, αναγνωρίζοντας τους πολίτες και τις ομάδες τοπικής δράσης ως θεμελιώδεις φορείς που εργάζονται για την επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης. Με την ενεργή συμμετοχή των κοινοτήτων που παραδοσιακά μένουν εκτός δράσης για το κλίμα, το COPE αυξάνει το εύρος και τον αντίκτυπο των δημοτικών πολιτικών.

Συνολικός προϋπολογισμός δικτύου: 850.000 €

Χρηματοδότηση ΕΕ: 598.786 €

ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ – ΠΟΛΕΩΝ

Copenhagen/Δανία (Συντονίστρια πόλη- εταίρος), Coruna/ Ισπανία, San Quentin/ Γαλλία, Καβάλα/ Ελλάδα, Κορυδαλλός/ Ελλάδα, Bistrița/Ρουμανία, Vilnious/ Λιθουανία, Pombal/ Πορτογαλία, Δανέζικο Συμβούλιο για την Τεχνολογία  ( Εμπειρογνώμονας – Σύμβουλος του Δικτύου) Expert)

Διαβάστε περισσότερα για το COPE και επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση: https://urbact.eu/