ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ