Με την αριθμ. πρωτ. 1111486/16-09-2023 σπόφαση της Περιφέρειας Αττικής καθορίστικαν τα εκλογικά τμήματα και καταστήματα ψηφοφορίας της ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ στα οποία θα ψηφίσουν όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους των Δήμων της εν λόγω εκλογικής περιφέρειας:

Οι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου Κορυδαλλού μπορύν να βρούν που θα ψηφίσουν εδώ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 2023