Σχετικά με την τροπολογία του άρθρου 21 του ν. 2742/1999 που αιφνιδιαστικά ψήφισε η Κυβέρνηση, το Δημοτικό Συμβούλιο Κορυδαλλού έλαβε με ευρεία πλειοψηφία την παρακάτω απόφαση: “Καταδικάζουμε τον τρόπο αλλά κυρίως την ουσία της τροπολογίας, αξιώνοντας την άμεση κατάργησή της. Παράλληλα απευθυνόμαστε στην Περιφέρεια ώστε το τελικό σχέδιο του ΠΕΣΔΑ να αποτυπώνει το δίκαιο αίτημα των Δήμων για μια περιβαλλοντικά, κοινωνικά και αυτοδιοικητικά ώριμη πρόταση.
Οι Δήμοι του Πειραιά θα επωμίζονται μόνο τον όγκο των απορριμμάτων που παράγουν, αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες που φυσικά απορρίπτουν την καύση και προωθώντας δράσεις κυκλικής οικονομίας.”
Είναι χρήσιμο να αναφερθεί ότι το σύνολο των δημοτικών παρατάξεων εξέφρασε την αντίθεση του στην τροπολογία που εισήχθη και πλήττει την ποιότητα ζωής των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά.