Συνεχίζουμε με σταθερά βήματα να αναβαθμίζουμε τις υπηρεσίες που προσφέρουμε στους πολίτες, ώστε να εξυπηρετούνται άμεσα και αποτελεσματικά.

Ο Δήμος Κορυδαλλού άνοιξε μια νέα σελίδα σύγχρονης και άμεσης εξυπηρέτησης, καθώς πολίτες και επιχειρήσεις έχουν πλέον τη δυνατότητα να παραλάβουν πιστοποιητικά και βεβαιώσεις ηλεκτρονικά,  από τον υπολογιστή ή το κινητό τους, μέσω της νέας ιστοσελίδας http://www.korydallos.gr.

Επίσης, η εξυπηρέτηση των δημοτών από τα ΚΕΠ επιτυγχάνεται πλέον με πολλαπλούς τρόπους

  • Κατ’ όπιν τηλεφωνικής προσυνεννόησης 

Όσοι πολίτες επιλέγουν τον παραδοσιακό τρόπο εξυπηρέτησης, θα πρέπει να θυμούνται ότι η προσέλευση στα ΚΕΠ γίνεται, λόγω των συνθηκών πανδημίας, ΜΟΝΟ με ραντεβού, το οποίο κλείνεται είτε τηλεφωνικά είτε με e-mail, στο ΚΕΠ της επιλογής τους.

  • Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση

Οι πολίτες ωστόσο πρέπει να γνωρίζουν ότι μπορούν να εξυπηρετηθούν και on line για μια σειρά αιτημάτων όπως η υπεύθυνη δήλωση, εξουσιοδότηση κ.α. στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη gov.gr

  • Στη νοηματική γλώσσα

Ξεκίνησε το προηγούμενο διάστημα, στο ΚΕΠ του Κορυδαλλού, η εξυπηρέτηση κωφών – βαρήκοων συμπολιτών μας με τη βοήθεια κατάλληλης εφαρμογής και tablet που έχει εγκατασταθεί.

  • Με βιντεοκλήση

Επιπλέον, οι πολίτες έχουν και τη δυνατότητα εξυπηρέτησης μέσω βιντεοκλήσης, μετά την ένταξη του Δήμου Κορυδαλλού στο πρόγραμμα myKEPlive του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η νέα πλατφόρμα του «myKEPlive» είναι ένα πρόγραμμα ενημέρωσης και εξυπηρέτησης του Υπουργείου Ψηφιακής Μεταρρύθμισης. Οι πολίτες αρχικά κλείνουν ραντεβού μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας και σε προγραμματισμένο χρόνο επικοινωνούν μέσω βιντεοκλήσης με υπάλληλο του ΚΕΠ υποβάλλοντας το αίτημά τους.

Στη συνέχεια είτε παραλαμβάνουν τα πιστοποιητικά και τις βεβαιώσεις που επιθυμούν  με email ή μέσω ΕΛΤΑ  είτε του παρέχονται οδηγίες για τη διεκπεραίωση υποθέσεων που δεν δύναται να εξυπηρετηθούν μέσω του myKEPlive.

Σημειώνεται, ότι η ταυτοπροσωπία είναι απαραίτητη και για τον λόγο αυτό,  κατά την έναρξη της τηλεδιάσκεψης, πραγματοποιείται από τον υπάλληλο του ΚΕΠ η ταυτοποίηση του πολίτη ή του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης, με την επίδειξη των απαραίτητων εγγράφων ταυτοποίησης στην κάμερα.

Προγραμματισμός ραντεβού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα

Ο πολίτης προκειμένου να προγραμματίσει το ηλεκτρονικό ραντεβού πρέπει :

  1. είτε να συνδεθεί στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη Δημόσιας Διοίκησης www.gov.gr  ακολουθώντας τη διαδρομή: «Πολίτης και καθημερινότητα» -«Εξ αποστάσεως Εξυπηρέτηση Πολιτών» (ΚΕΠ)- Διοικητική Πληροφόρηση – Διεκπεραίωση αιτήσεων με ψηφιακό ραντεβού
  2. είτε να πληκτρολογήσει τη διεύθυνση www.myKEPlive.gov.gr.

Και στις δυο περιπτώσεις οι πολίτες χρησιμοποιούν τους προσωπικούς κωδικούς/διαπιστευτήρια TAXISnet.

Η Ψηφιακή Θυρίδα του Πολίτη

Εναλλακτικά,  μπορεί ο πολίτης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης www.gov.gr να επισκεφτεί τη δική του ψηφιακή θυρίδα και να καταθέσει ο ίδιος ηλεκτρονικό αίτημα προς το ΚΕΠ της επιλογής του.  Στη συνέχεια τα αιτούμενα πιστοποιητικά καταχωρούνται από το ΚΕΠ με ψηφιακό τρόπο στη θυρίδα του πολίτη.

Οι διαδικασίες υψηλής ζήτησης μέσα από τις οποίες μπορούν να εξυπηρετούνται οι πολίτες είναι:

1) Διοικητική πληροφόρηση και διεκπεραίωση αιτήσεων

2) Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις

3) Εξυπηρέτηση πολιτών με αναπηρία

4) Εξυπηρέτηση από τον Δήμο

Ενδεικτικά στις παρεχόμενες υπηρεσίες, μεταξύ άλλων, συγκαταλέγονται: έκδοση αντιγράφου ποινικού μητρώου, χορήγηση πιστοποιητικού γέννησης και οικογενειακής κατάστασης, ληξιαρχική πράξη γάμου, μεταδημότευση, χορήγηση πιστοποιητικών εγγυτέρων συγγενών και οικογενειακής κατάστασης, χορήγηση πιστοποιητικού σπουδών πανεπιστημίου, ανανέωση δελτίου ανεργίας, πιστοποιητικά Πρωτοδικείων και Ειρηνοδικείων  κ.α.