Ο Δήμος Κορυδαλλού ξεκινά τη ΔΕΥΤΕΡΑ 26/04/2021 τη δημόσια διαβούλευση του Στρατηγικού Σχεδίου, που αποτελεί και την Α’ φάση του τετραετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος περιόδου 2020-24, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 36/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΨΛΡ5ΩΛΩ-ΓΒΧ) και προσκαλεί τους δημότες αλλά και κάθε πολίτη, ομάδα πολιτών, φορείς, συλλόγους και συλλογικότητες να συμβάλουν ενεργά στην εκπόνησή του.
Το Επιχειρησιακό Σχέδιο αποτελεί ένα εργαλείο ανάπτυξης και προγραμματισμού για το σύνολο των δραστηριοτήτων και λειτουργιών του Δήμου.

Διαβάστε αναλυτικά για το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου Κορυδαλλού

Στο Στρατηγικό Σχέδιο (Α’ Φάση) γίνεται ανάλυση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης σε όλους τους τομείς αρμοδιοτήτων και στους τομείς της εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας του Δήμου μας και εντοπίζονται τα κρίσιμα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίσει ο Δήμος το επόμενο χρονικό διάστημα. Κατά την ανάλυση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, προσδιορίζεται η στρατηγική του Δήμου και παρουσιάζεται η δομή του Επιχειρησιακού Προγράμματος σε Άξονες, Μέτρα και Ενδεικτικές Δράσεις. Η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης προβλέπεται να επικαιροποιηθεί με τα επίσημα στοιχεία της Απογραφής έτους 2021.
Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης, οι πολίτες και οι τοπικοί φορείς έχουν τον πρώτο λόγο και η ενεργή συνεισφορά τους στο διάλογο για τη διαμόρφωση των βασικών προτεραιοτήτων και δράσεων που θα υιοθετηθούν από τον Δήμο μας για την επόμενη περίοδο αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για την Δημοτική Αρχή.
Ο Δήμος Κορυδαλλού αναμένει τη συνεργασία όλων και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο στη συμπλήρωση και την υποβολή του ειδικού ερωτηματολογίου μέχρι την Τετάρτη 26/05/2021.
Το ερωτηματολόγιο βρίσκεται αναρτημένο μαζί με το πλήρες κείμενο του Στρατηγικού Σχεδίου στον ειδικό σύνδεσμο https://forms.gle/LGQxqoRQ5EqzzZFx6 που είναι προσβάσιμος και μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Δήμου Κορυδαλλού.

Η υποβολή του ερωτηματολογίου μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:
Συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας την ηλεκτρονική φόρμα του ερωτηματολογίου στον ειδικό σύνδεσμο https://forms.gle/LGQxqoRQ5EqzzZFx6

• Αποστέλλοντάς το ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: projects@korydallos.gr

• Αποστέλλοντάς το ταχυδρομικά σε έντυπη μορφή στη διεύθυνση: ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 240, ΤΚ: 18122, ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ)

Για πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (κ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ, κ. ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΜΙΜΗΝΑ τηλ. 2104990455, 2104990517), e-mail: projects@korydallos.gr.