“Ισχύς εν τη ενώσει”

Δίκτυο Ευρωπαϊκών πόλεων & τοπικές πρωτοβουλίες δράσης για το κλίμα.

Ξεκίνησαν οι εργασίες του έργου COPE στο πλαίσιο του URBACT IV με την πρώτη διακρατική συνάντηση εργασίας των πόλεων-εταίρων του έργου που πραγματοποιήθηκε στον Κορυδαλλό, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στις 13 & 14 Νοεμβρίου 2023. Την δεύτερη μέρα της συνάντησης πραγματοποιήθηκε περιήγηση σε κεντρικά σημεία της πόλης που κατέληξε στο χώρο του κτιρίου του παλαιού 12ου δημοτικού σχολείου (Ηπείρου & Καρδίτσης) για το οποίο ο Δήμος Κορυδαλλού έχει προτείνει την μετατροπή του σε κοιτίδα επιχειρηματικότητας για τις νέες και νέους της πόλης μας αντλώντας χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2021-2027.
Μια πράσινη και δίκαιη μετάβαση στις πόλεις είναι το κλειδί για την επίτευξη ουδετερότητας άνθρακα στην Ευρώπη έως το 2050. Ο Κορυδαλλός συμμετέχει στο δίκτυο URBACT COPE (Coherent Place-based Climate Action). Το δίκτυο COPE στοχεύει να ξεκλειδώσει τις δυνατότητες των πολιτών προκειμένου να δράσουν με σκοπό την πράσινη μετάβαση μέσω μιας προσέγγισης που βασίζεται στην τοπικότητα, αναγνωρίζοντας τους πολίτες και τις ομάδες τοπικής δράσης ως θεμελιώδεις φορείς που εργάζονται για την επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης. Με την ενεργή συμμετοχή των κοινοτήτων που παραδοσιακά μένουν εκτός δράσης για το κλίμα, το COPE αυξάνει το εύρος και τον αντίκτυπο των δημοτικών πολιτικών.
Δείτε περισσότερα για το COPE: https://urbact.eu/