Αναζήτηση Αποφάσεων

Λήψη απόφασης για καταλογισμό σε πρώην υπάλληλο του Δήμου μας για αχρεωστήτως καταβληθείσες αποδοχές
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ0ΙΗΩΛΩ-Ο66 09/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 4956 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για καταλογισμό σε πρώην υπάλληλο του Δήμου μας για αχρεωστήτως καταβληθείσες αποδοχές
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6Σ87ΩΛΩ-ΕΤ6 09/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 5019 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για σχέδιο σύμβασης συνεργασίας του Δήμου με την: «Ανώνυμη Εταιρεία Οικολογικής Διαχείρισης Ελαστικών Εcoelastika» για εναλλακτική διαχείριση μεταχειρισμένων ανεξέλεγκτα απορριπτόμενων ελαστικών
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΖΨΧΩΛΩ-Δ99 09/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 5020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΟΥΣ 2021
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΖ43ΩΛΩ-ΖΨΘ 09/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 5852 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Λήψη απόφασης για την έγκριση του σχεδίου του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΚΒ9ΩΛΩ-87Ψ 09/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 5004 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Α.Α.Υ.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΨΠΙΩΛΩ-Ι5Κ 09/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 5777/8.4.2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΠΖΕΩΛΩ-ΔΣΣ 09/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 5760/8.4.2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΤΗΝ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΑ3ΨΩΛΩ-ΕΚΩ 09/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 5812 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Λήψη απόφασης για την λύση συμφωνητικού μίσθωσης του ακινήτου επί της οδού Αγίου Γεωργίου 83 στον Κορυδαλλό
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 68Π0ΩΛΩ-4Υ7 09/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 4912 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Δαπάνη για τέλη για τη νέα τηλεφωνική γραμμή με πρόσβαση στο internet (2114110330) για τη χρονική περίοδο από 22/11/20 εως 21/3/21.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΙΤ4ΩΛΩ-Δ64 08/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 671 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Μίσθωση χώρου (Ηπείρου 115) για την στέγαση του Α΄ ΕΔΑΠΕ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ- ΜΑΡΤΙΟΣ 2021 (ΜΗΝΕΣ: 21) (Διάρκεια μίσθωσης 01/10/2013 - 30/09/2019 με τις Νόμιμες Μειώσεις) -ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 2- [1/4]
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9Λ1ΡΩΛΩ-ΥΗ2 08/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 697 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Μίσθωση χώρου (Ηπείρου 115) για την στέγαση του Α΄ ΕΔΑΠΕ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ- ΜΑΡΤΙΟΣ 2021 (ΜΗΝΕΣ: 2) (Διάρκεια μίσθωσης 01/10/2013 - 30/09/2019 με τις Νόμιμες Μειώσεις) -ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 2- [1/4]
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΤΦΖΩΛΩ-ΚΙΧ 08/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 696 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Μισθώμα χώρου Ε΄ΤΑΠΗ (ΨΑΡΩΝ 9 & ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 11) ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2021 (ΜΗΝΕΣ 2), με διάρκεια μίσθωσης από 01/5/2018 έως 30/4/2030. -εκμισθωτες 2- (50%)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΞΣ7ΩΛΩ-77Ν 08/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 701 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Μισθώμα χώρου Ε΄ΤΑΠΗ (ΨΑΡΩΝ 9 & ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 11) ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2021 (ΜΗΝΕΣ 1), με διάρκεια μίσθωσης από 01/5/2018 έως 30/4/2030. -εκμισθωτες 2- (50%)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9ΕΩΚΩΛΩ-ΑΜ9 08/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 700 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Μισθώμα χώρου Ε΄ΤΑΠΗ (ΨΑΡΩΝ 9 & ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 11 - 54,00τ.μ.) ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2021 (ΜΗΝΕΣ 2), με διάρκεια μίσθωσης από 01/5/2018 έως 30/4/2030.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΠ99ΩΛΩ-ΜΒ5 08/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 698 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Μισθώμα χώρου Β΄ΤΑΠΗ (ΑΡΚΑΔΙΟΥ 12 & ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ) ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2021 (ΜΗΝΕΣ 2), με διάρκεια μίσθωσης από 01/12/2015 έως 30/11/2018.-ΠΑΡΑΤΑΣΗ--εκμισθωτες 2- (2/3)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΛ6ΓΩΛΩ-946 08/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 695 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Μισθώμα χώρου Β΄ΤΑΠΗ (ΑΡΚΑΔΙΟΥ 12 & ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ) ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2021 (ΜΗΝΕΣ 2), με διάρκεια μίσθωσης από 01/12/2015 έως 30/11/2018.-ΠΑΡΑΤΑΣΗ--εκμισθωτες 2- (2/3)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6Δ18ΩΛΩ-Β58 08/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 694 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΜΙΣΘΩΜΑ ΧΩΡΟΥ (ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 30) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ Γ΄ΕΔΑΠΕ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2021 (μήνες 2) ΛΗΞΗ ΜΙΣΘ. 30/9/2019 (ΜΕ ΤΙΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΔΔΚΩΛΩ-2Ο3 08/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 685 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΜΙΣΘΩΜΑ ΧΩΡΟΥ (ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ 10) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤ΄ ΕΔΑΠΕ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2021 (Μήνες 2) [10ος/12 έως 9ος/19] (ΜΕ ΤΙΣ ΝΟΜΙΜΕΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΜΠΒΩΛΩ-3Τ0 08/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 684 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΜΙΣΘΩΜΑ ΧΩΡΟΥ (ΘΗΡΑΣ 41) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ Δ΄ ΕΔΑΠΕ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2021 (μήνες 2) ΜΕ ΤΙΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ (παραταση απο 12ο/13 έως 10ο/2020)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΙ50ΩΛΩ-Φ6Ε 08/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 683 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ